Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

  Vlada je v Uradnem listu št. 87/2022 z dne 24.06. 2022 objavila Uredbo o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

  Sprememba se nanaša se na višino povračila stroškov za prevoz na delo in z dela, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja po novem do višine 0,21 € za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča (prej 0,18 €). Prav tako se usklajuje tudi višina kilometrine za službena potovanja, v primeru da zaposleni uporablja lastno vozilo iz 0,37 € na 0,43 € za vsak prevožen kilometer.

  Vrednosti bodo začele veljati in se uporabljati s 01. 07. 2022.

  Sprememba neposredno vpliva tudi na pravice iz nekaterih kolektivnih pogodb dejavnosti, ki imajo zneske povračil stroškov vezane na višino neobdavčenih zneskov po uredbi.

  Kolektivne pogodbe, pri katerih ima sprememba uredbe neposreden vpliv na višino povračil stroškov za prevoz na delo v primeru izplačila v obliki kilometrine, so naslednje:

  • KP ČASOPISNA, ZALOŽNIŠKA IN KNJIGOTRŠKA DEJAVNOST
  • KP ELEKTROGOSPODARSTVO
  • KP ELEKTROINDUSTRIJA
  • KP KOVINSKA INDUSTRIJA
  • KP KOVINSKI MATERIALI IN LIVARNE
  • KP LESARSTVO
  • KP PREMOGOVNIŠTVO
  • KP ZAVAROVALSTVO
  • KP za poštne in kurirske dejavnosti

  Pri izračunu povračil stroškov ter obračunu plač in drugih prejemkov iz dela, si pomagajte s Plačnim kažipotom, ki ga je za člane pripravila Pravna služba GZS.

  Fotogalerija

   

  Arhivi