Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Podpisan aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije

  Podjetniško trgovska zbornica, ki deluje v okviru GZS, je po pogajanjih s predstavniki sindikatov podpisala spremembe h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS), skupaj z ostalimi sopodpisniki.

  S spremembami KPDTS, ki so bile poslane v objavo v Uradni list RS in bodo v kratkem času objavljene, je bila KPDTS podaljšana do konca leta 2023. Na podlagi sprememb, se bosta 1. 12. 2022 povišala znesek za povračilo stroška prehrane med delom ter prevoza na delo in z dela. Povračilo stroška prehrane bo po novem znašalo 6,15 EUR za dneve prisotnosti na delu, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pa se bo izplačevalo najmanj v višini 85 odstotkov cene javnega prevoza oziroma 0,17 evra na kilometer v primeru, ko ni možnosti javnega prevoza.

  Od 1. 1. 2023 bodo višje tudi najnižje osnovne plače, ki se bodo do vključno petega tarifnega razreda dvignile za 36,18 odstotka, v šestem in sedmem tarifnem razredu pa se bodo povečale za 25 odstotkov.

  Višina regresa za letni dopust ostaja najmanj v višini zakonsko določene minimalne plače, vendar mora biti izplačan v denarni obliki, nad tem zneskom pa je lahko v skladu s predhodnim dogovorom izplačan tudi v bonih.

  Med pogajalskima stranema je bil sprejet tudi dogovor, da se k bolj celoviti prenovi določb KPDTS pristopi v februarju 2023.

  Člani GZS-Podjetniško trgovske zbornice so v času pogajanj izpostavili tudi predloge za bolj celovito prenovo plačnega modela ter bolj vzdržno ureditev izjem v zvezi s splošno prepovedjo poslovanja trgovin ob nedeljah in praznikih. V zvezi z nedeljskim obratovalnim časov trgovin je Združenje malih trgovcev Slovenije podalo tudi predlog za spremembo in dopolnitev Zakona o trgovini, z namenom, da se trgovskim podjetjem omogoči  bolj fleksibilno prilagajanje delovnega časa več dejavnikom, ki vplivajo na njihovo poslovanje (posebnosti okolja v katerem poslujejo, razvitosti turizma, vrsti blaga, ki ga nudijo potrošnikom….).


  Fotogalerija

   

  Arhivi