Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Seminar Računovodska govorica za managerje

  SEMINAR

  Računovodska govorica za managerje

  Datum, kraj in trajanje seminarja

  Sreda, 10. marec 2010 od 10.00 do 14.00, dvorana D, GZS,  Dimičeva 13, Ljubljana

  Namen seminarja:

  Na seminarju pridobijo udeleženci osnove  računovodske logike in razumevanja računovodskih izkazov svojega podjetja in konkurence.

  Vsebina:

  • Kratek pregled koristi od sprejemanja poslovnih odločitev, ki temeljijo na poznavanju njihovega vpliva na računovodske izkaze vseh vrst podjetij (uporaba računovodske logike na področju managementa)
  • Pomen dobrega medsebojnega sodelovanja  – računovodja -  podjetnik/lastnik/manager
  • Kako izbrati strokovnega in karakterno ustreznega računovodjo – sodila za presojo
  • Sodila za presojo  – ali servis ali lastno računovodstvo
  • Pomen poznavanja vplivov posameznih poslovnih odločitev za optimalno poslovno odločanje in zavestno ter zakonito  vplivanje na računovodske podatke
  • Kako do osnovne računovodske logike in kako nam lahko to znanje pomaga pri optimiziranju poslovnih odločitev
  • Pomen internih aktov/sklepov s področja računovodstva za optimiziranje poslovnega rezultata in povečevanje davčne varnosti vseh vrst podjetij
  • Kako lahko z verodostojnimi knjigovodskimi  listinami in ustreznimi dokazi  povečujemo svoj davčni ščit
  • Kaj lahko razberemo iz bilance stanja in kaj pomenijo posamezne postavke aktive in pasive bilance stanja
  • Razlika med premoženjem in kapitalom
  • Pomen ustreznega razmerja med kapitalskimi in nekapitalskimi obveznostmi v bilanci stanja
  • Vpliv  stanja zalog materiala, blaga, proizvodov na poslovni in davčni rezultat družb
  • Pomen letnega popisa sredstev /premoženja/ in obveznosti do virov sredstev za doseganje optimalnega  poslovnega in davčnega rezultata
  • Kaj lahko razberemo iz izkaza poslovnega izida
  • Razlika med izdatki, stroški in odhodki
  • Razlika med prejemki in prihodki
  • Pomen poznavanja in uporabe kazalnikov poslovanja
  • Ostale zanimivosti
  • Vprašanja in odgovori

  Komu je seminar namenjen:

  direktorjem malih in srednjih podjetij

  Predavatelj:

  Božena Macarol je davčna svetovalka v podjetju Svetovanje Macarol, z dolgoletnimi izkušnjami na raznih področjih davčnega svetovanja ter računovodstva. Je tudi zaprisežena sodna izvedenka za področje davkov. Je predavateljica, avtorica in soavtorica številnih strokovnih člankov ter priročnikov s področja DDV, obdavčitve nepremičnin, vodenja poslovnih knjig, obdavčitve osebnih prejemkov in vozil, organizacije in vodenja računovodstva ter drugih.

  Kotizacija:

  Za člane PTZ je cena seminarja  66 EUR (DDV vključen), za ostale pa 180 EUR       (DDV vključen). V ceno je vključeno tudi gradivo in osvežitev med odmorom.

  Prosimo, da kotizacijo predhodno nakažete na poslovni račun GZS pri NLB št. 02924 – 0017841495, sklic 2090-359

  Prijavnico in potrdilo o plačani kotizaciji pošljite  na faks št. 01/5898-317.

  Prijava

  Prosimo, da svojo udeležbo na seminarju potrdite najkasneje do 03. marca 2010.

  Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Prijavnica je v pripeti datoteki.

  Morebitne odpovedi bomo upoštevali le do 03. marca 2010!

  Dodatne informacije in prijave

  GZS – Podjetniško trgovska zbornica,  tel. 01/5898-485, e-naslov: ptz@gzs.si.


  Pripeti dokumenti

  Fotogalerija

   

  Arhivi