Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Kako se spopasti s pastmi pri uvajanju novosti v varstvu osebnih podatkov (GDPR)?

  Arhiv: Kako se spopasti s pastmi pri uvajanju novosti v varstvu osebnih podatkov (GDPR)?

  Vabimo vas na 5. konferenco MSP, ki bo v sredo, 11. aprila v NLB Centru inovativnega podjetništva. Letošnji dogodek bomo namenili eni od pomembnih novosti, ki jih prinaša splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju GDPR). Moto konference je »VARNO V DIGITALNO«. Vsebinska rdeča nit konference je »Kako se spopasti s pastmi pri uvajanju novosti v varstvu osebnih podatkov (GDPR)? Nova uredba se začne uporabljati 25. maja 2018, kar predstavlja predvsem mikro, malim in srednjim podjetjem veliko težav in nejasnosti. Predvidene so visoke kazni za kršitve GDPR, in sicer do 20 mio EUR oz. do 4% globalnega letnega prometa.

  Arhiv: Z garancijami Slovenskega podjetniškega sklada lažje, hitreje in ceneje do bančnih kreditov

  Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za odobravanje garancij za zavarovanje bančnih kreditov z oznako P1 plus 2018. Skupno v višini 79,2 mio EUR razpisanih garancij s subvencijo obrestne mere, bodo tudi letos preko SPS-a lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke. Na ta način bo MSP-jem tudi letos omogočen lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov, saj SPS pri najemu kredita vstopa kot garant, ki podjetju zagotovi 60 % ali 80 % zavarovanje bančnega kredita. Vloge lahko podjetja za upravičene stroške, ki so nastali od 01.01.2018 do 31.12.2019, oddajo na SPS vsakih 14 dni, in sicer: 15.3., 1.4., 15.4., 1.5., 15.5., 1.6., 15.6., 1.7., 1. 9., 15.9., 1.10., 15. 10. 2018.

  Arhiv: Javni razpis za podelitev Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2018

  Odlične organizacije nenehno dvigujejo meje možnega. Negujejo kulturo doseganja izjemnih rezultatov, skrbijo za zadovoljstvo ljudi ter ohranjanje okolja. Slovenija je poslovno odličnost prepoznala kot pomemben temelj v doseganju globalne konkurenčnost, tako za gospodarstvo, javno upravo (v najširšem pomenu), posameznika, kakor tudi za druga področja. Skrb za odličnost je s strani države prepoznana preko postopka za Priznanje RS za poslovno odličnost, ki je najvišje državno priznanje v okviru nacionalnega programa kakovosti RS za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije objavila javni razpis za podelitev Priznanja RS za poslovno odličnost za leto 2018 na katerega se lahko prijavite do 29. maja 2018.

  Arhiv: Uredba o ravnanju z embalažo: nove obveznosti za podjetnike

  Spremenjena Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo po novem določa obveznosti za vsa podjetja, ki dajejo prvič v promet embalažo na slovenski trg. Vpisati se morajo v posebno evidenco pri Agenciji RS za okolje (ARSO). In sicer do 31.1.2018 oziroma v 30 dneh od začetka opravljanja dejavnosti.

  Arhiv: Dosežki PTZ v letu 2017

  Arhiv: Dosežki PTZ v letu 2017

  V Podjetniško trgovski zbornici si z različnimi aktivnostmi prizadevamo za uresničevanje interesov naših članov. Na tiskovni konferenci smo predstavili naše storitve in glavne dosežke lanskega leta, ki so plod proaktivnega sodelovanja podjetnikov z našimi strokovnimi sodelavci.

  Arhiv: Mikrokrediti za podjetja s problemskih območij

  Podjetja, ki ste locirana na enem izmed problemskih območij Maribora s širšo okolico, Pomurja, Pokolplja, Hrastnika, Radeč in Trbovelj, imate tudi letos možnost dostopati do zelo ugodnega neposrednega mikrokredita Slovenskega podjetniškega sklada v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR/podjetje.

  Arhiv: Dosežki v Zakonu o motornih vozilih

  Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili in Združenje šol vožnje Slovenije sta se aktivno vključevala s pripombami in predlogi v postopku priprave ter sprejemanja novele Zakona o motornih vozilih. V zakonu smo preprečili prenehanje veljavnosti pooblastil za izvajanje postopkov registracije, ki jih imajo trgovci z motornimi vozili ter preprečili možnost dostopa do informacij o popravilu in vzdrževanju vozila tistim, ki niso registrirani za opravljanje dejavnosti servisiranja motornih vozil. Za šole vožnje smo dosegli odpravo neupravičene prevalitve globe, v višini 5.000€, na šole vožnje.

  Arhiv: Sredstva za razvoj kompetenc starejših zaposlenih

  Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je 15.12.2017 objavil javno povabilo za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc. Javno povabilo je odlična priložnost za začetek prilaganja kadrovske politike posameznega podjetja na demografske spremembe. Spodbude so namenjene vsem podjetjem (mikro, malim, srednjim in velikim gospodarskim družbam) za pripravo strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih

  Arhiv: 5 PRAKTIČNIH KORAKOV ZA UGOTAVLJANJE GDPR SKLADNOSTI

  25. maj 2018 je datum, ko boste morali svoje postopke zbiranja, uporabe in hrambe podatkov uskladiti z zahtevami GDPR - Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov. Vsi ukrepi, ki jih boste za varovanje zasebnosti storili že pred rokom začetka veljavnosti uredbe, bodo pomembno vplivali na zagotovitev skladnosti, znižanje poslovnih tveganj, ureditev zaupanja in zaščito vaše blagovne znamke.