Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Podajte predlog za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2019

  Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2019. Zbrani predlogi bodo podlaga za pripravo programa agencije za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v naslednjem letu. Rok za zbiranje predlogov se izteče 21. septembra 2018.

  Arhiv: Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

  Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil Javni poziv 63SUB-EVPO18, Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila. Predmet javnega poziva so nepovratna finančna sredstva, ki so namenjena za naslednje ukrepe: nakup novega vozila na električni pogon; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender); predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem. Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.

  Arhiv: ODPRTE INOVACIJE V EVROPI: Čas za vključitev malih in srednjih podjetij

  Arhiv: ODPRTE INOVACIJE V EVROPI: Čas za vključitev malih in srednjih podjetij

  Danes morajo biti podjetja odprta za inovacije, ne glede na njihovo velikost, dejavnost ali starost podjetja. V Evropskem prostoru kaže, da so na področju inovacij aktivne pretežno velike družbe. Mala in srednje velika podjetja, ki tvorijo hrbtenico evropske industrije, pa so še vedno izven odprte »igre inovacij«. V odgovor na to stanje se je začel projekt Mind the Bridge, ki je ob podpori DG GROW (EASME / COSME 2017/017), vzpostavil pilotni projekt za povezovanje srednje velikih podjetij s startup-i. Cilj projekta je vključiti izbrano skupino srednje velikih podjetij in jim zagotoviti iskanje ustreznih startup-ov z oceno primernosti za sodelovanje ter organizacijo sestankov 1:1.

  Arhiv: Sredstva za podjetja v mednarodnih raziskovalno - razvojnih projektih

  Arhiv: Sredstva za podjetja v mednarodnih raziskovalno - razvojnih projektih

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2018. Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno - razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Odbora Visokih predstavnikov programa EUREKA (network project) ali v okviru ene od dveh strateških iniciativ znotraj EUREKA tj. »dežnik« ali »grozd« (umbrella, cluster). Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako EUREKA, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev. Ponudbe lahko oddate do 11.07.2018 do 23:59 ure.

  Arhiv: Sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih

  Javni štipendijski in razvojni sklad je objavil Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih, na podlagi katerega bodo sofinancirani stroški neformalnega izobraževanja in usposabljanja zaposlenih oseb. Namen javnega razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih posamezniki, zaposleni v Republiki Sloveniji, potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Rok za oddajo vlog: od 25. 5. 2018 do porabe sredstev, vendar najdlje do 5. 9. 2018.

  Arhiv: Sredstva za usposabljanje na delovnem mestu

  Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo "Usposabljamo lokalno", ki je odprto do porabe sredstev, najdlje do 28. junija 2019. Delodajalci bodo spoznali in usposabljali brezposelne za konkretno delo v deficitarnih poklicih še pred sklenitvijo delovnega razmerja, po zaključenem usposabljanju pa se bodo lahko odločili glede njihove zaposlitve. Nov program bo okrog 390 brezposelnim omogočil usposabljanje na delovnem mestu za zaposlitev v poklicih, ki so med najbolj iskanimi pri delodajalcih v posameznih delih Slovenije.

  Arhiv: Natečaj za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva 2018

  Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila javni natečaj za »Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za 2018«. Poleg velike nagrade komisije za izbor je letos odprtih šest tekmovalnih kategorij. K sodelovanju so me drugim vabljeni tudi podjetniki, nosilci izobraževalnih programov in podjetja. Za nagrade se lahko potegujejo tudi javno-zasebna partnerstva med javnimi institucijami in zasebnim sektorjem, katerih namen je zagotavljati financiranje, vzpostavljanje, prenovo, vodenje ali vzdrževanje infrastrukture kot pomoč pri ustanavljanju, rasti in razvoju podjetij. Rok za prijavo podjetniških projektov v Sloveniji je petek, 8. junij 2018.

  Arhiv: Subvencija za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 58 let ali več

  Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 58 let ali več, so prijavljeni v evidenci Zavoda RS za zaposlovanje in vam jih zavod predlaga za vključitev. Subvencija znaša do 11.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom. Zavod bo zaposlitve spremljal vsaj 24 mesecev. Oddaja ponudbe je možna vsak dan, od 23. 4. 2018 od 10. ure do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 6. 2020 do 14.45, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb.

  Arhiv: Usposabljanje za trgovskega agenta

  Vabimo vas na usposabljanje za trgovskega agenta, ki je usklajeno s programom usposabljanja mednarodnega združenja trgovskih agentov – IUCAB. Z udeležbo v programu usposabljanja boste pridobili znanja za suvereno in strokovno opravljanje dela trgovskega agenta. Usvojili boste znanja s področij: pravne ureditve trgovskega zastopanja, financ in davkov, marketinga in prodaje, upravljanja časa in strank, komunikacije... Pridobili boste tudi informacije, ki so ključne za vstop na tuje trge in mednarodno poslovanje. Člani Podjetniško trgovske zbornice se lahko vključite v program po nižji ceni.

  Arhiv: Podeljeno priznanje Pomladni veter za obuditev doline Trente

  Na 5. MSP konferenci je g. Jernej Tovšak, generalni direktor Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo, MGRT, Razvojni zadrugi Soča Trenta, Krajcarca d.o.o. podelil priznanje Pomladni veter. Gospodu Brunu Komacu za trud in vztrajno delo čestitamo in želimo še veliko uspeha na podjetniški poti.