Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Izvajanje petega odstavka 29. člena PKP8

  Posredujemo odgovor MDDSZ v zvezi z zaprosilom za pojasnilo glede izvajanja petega odstavka 29. člen PKP8, v katerem izpostavljamo vprašanje v povezavi ureditvijo subvencioniranja minimalne plače v novem interventnem zakonu, predvsem v povezavi z uveljavljanjem te pravice in predvidenimi globami v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga.

  Arhiv: Ponudba za brezplačno COVID testiranje

  Zasebna Ambulanta Košir, (pooblaščena od Ministrstva za zdravje za opravljanje hitrih antigenskih testov za SARS-CoV2) nudi brezplačno testiranje zaposlenih v dejavnostih, ki po novem potrebujejo redno tedensko testiranje v sklopu novih vladnih odlokov.

  Arhiv: Pomoč v požaru- Maselcova domačija v Trenti

  Pomoč v požaru- Maselcova domačija v Trenti

  Arhiv: Povpraševanje iz Grčije za proizvajalce rezervnih delov za avtomobile.

  Grški poslovni partner išče slovenske proizvajalce rezervnih delov za avtomobile.

  Arhiv: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi #PKP7 na davčnem področju

  Finančna uprava RS je pripravila podrobnejše informacije za davčne zavezance o PKP7 v pogostih vprašanjih in odgovorih.

  Arhiv: Pojasnila o pravilih DDV pri e-trgovanju

  Obsežna pravila in pojasnila o novih pravilih DDV na področju e-trgovanja, ki se bodo začela uporabljati 1. julija 2021.

  Arhiv: MITI IN RESNICE O 21. ČLENU NOVEGA #PKP7 (8.1.2021)

  Pravna služba na GZS je pripravila odgovore na ključna vprašanja v zvezi z 21 členom novega #PKP7 ( 8.1.2021).

  Arhiv: Zbiramo predloge za podelitev priznanja Pomladni veter 2021

  Tudi v letošnjem letu, bomo v okviru 8. konference za mala in srednje velika podjetja, podelili priznanje "Pomladni veter". Skladno s Pravili za podelitev priznanja Pomladni veter bo GZS-Podjetniško trgovska zbornica že osmo leto zapored podelila priznanje "Pomladni veter" ustanovi, organizaciji, družbi ali posamezniku, ki je po mnenju članov GZS ali združenj, sekcij, zbornic znotraj GZS, največ prispeval pri spodbujanju podjetništva in zdravega podjetniškega okolja v Sloveniji. Priznanje lahko prejmejo posamezniki, podjetniki in podjetja ter druge osebe javnega in zasebnega prava za svoj prispevek k razvoju podjetništva (zbornice, združenja, podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, grozdi, javne agencije, lokalne skupnosti idr.

  Arhiv: Sberbank banka d. d. spodbuja izboljšave in inovacije s financiranjem naložb v opredmetena in neopredmetena sredstva

  Sberbank banka d. d. je prva banka, ki je že septembra 2018 s SID banko podpisala finančni sporazum prek katerega ponuja investicijske produkte iz Sklada skladov, ki so namenjeni uporabi evropskih kohezijskih sredstev. Namen sklada je financiranje trajnostne gospodarske rasti in razvoja, inovacijskih vlaganj ter tekočega poslovanja z dolžniškimi in lastniškimi oblikami financiranja. Velika podjetja, mala in srednje velika podjetja ter samostojni podjetniki lahko pridobijo kredit v višini od 10 tisoč do 10 mio evrov s katerim lahko financirajo naložbe s področja RRI (raziskave, razvoj in inovacije) v opredmetena ali neopredmetena osnovna sredstva. Zanimiva je tudi ugodnejša obrestna mera, doba kreditiranja od 3 do 9 let ter moratorij na odplačilo glavnice (od enega do treh let). Pri tem produktu so tudi nižje zahteve za zavarovanje kredita ter financiranje do 100% upravičenih stroškov kredita. Prav tako vam banka ne bo zaračunala nadomestila za odobritev in vodenje kredita.

  Arhiv: Podelitev Jubilejnih priznanj - UO PTZ - 15. december2020

  Podelitev Jubilejnih priznanj - UO PTZ - 15. december2020

  Arhivi