Zakon o kmetijstvu


OPOZORILO

Zaradi prenove spletne strani ni objavljena vsa veljavna zakonodaja. 

 


Avtor: ZKŽP