Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Natečaj za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva 2018

  Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila javni natečaj za »Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za 2018«. Poleg velike nagrade komisije za izbor je letos odprtih šest tekmovalnih kategorij. K sodelovanju so me drugim vabljeni tudi podjetniki, nosilci izobraževalnih programov in podjetja. Za nagrade se lahko potegujejo tudi javno-zasebna partnerstva med javnimi institucijami in zasebnim sektorjem, katerih namen je zagotavljati financiranje, vzpostavljanje, prenovo, vodenje ali vzdrževanje infrastrukture kot pomoč pri ustanavljanju, rasti in razvoju podjetij. Rok za prijavo podjetniških projektov v Sloveniji je petek, 8. junij 2018.

  Arhiv: Subvencija za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 58 let ali več

  Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 58 let ali več, so prijavljeni v evidenci Zavoda RS za zaposlovanje in vam jih zavod predlaga za vključitev. Subvencija znaša do 11.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom. Zavod bo zaposlitve spremljal vsaj 24 mesecev. Oddaja ponudbe je možna vsak dan, od 23. 4. 2018 od 10. ure do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 6. 2020 do 14.45, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb.

  Arhiv: Usposabljanje za trgovskega agenta

  Vabimo vas na usposabljanje za trgovskega agenta, ki je usklajeno s programom usposabljanja mednarodnega združenja trgovskih agentov – IUCAB. Z udeležbo v programu usposabljanja boste pridobili znanja za suvereno in strokovno opravljanje dela trgovskega agenta. Usvojili boste znanja s področij: pravne ureditve trgovskega zastopanja, financ in davkov, marketinga in prodaje, upravljanja časa in strank, komunikacije... Pridobili boste tudi informacije, ki so ključne za vstop na tuje trge in mednarodno poslovanje. Člani Podjetniško trgovske zbornice se lahko vključite v program po nižji ceni.

  Arhiv: Podeljeno priznanje Pomladni veter za obuditev doline Trente

  Na 5. MSP konferenci je g. Jernej Tovšak, generalni direktor Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo, MGRT, Razvojni zadrugi Soča Trenta, Krajcarca d.o.o. podelil priznanje Pomladni veter. Gospodu Brunu Komacu za trud in vztrajno delo čestitamo in želimo še veliko uspeha na podjetniški poti.

  Arhiv: Sporočilo 5. konference za mikro, mala in srednja podjetja

  Arhiv: Sporočilo 5. konference za mikro, mala in srednja podjetja

  Slovensko gospodarstvo nujno potrebuje Zakon o varstvu osebnih podatkov-2, ki bo prilagojen evropski uredbi o Varstvu osebnih podatkov. Kot je znano, ta uredba začne veljati 25. maja, podjetja, med njimi tudi mikro, mala in srednja, pa imajo na to temo še vedno več vprašanj kot odgovorov. To je glavno sporočilo 5. konference za mikro, mala in srednja podjetja, ki se osredotoča na vprašanje »Kako se spopasti z novostmi pri izvajanju novosti v varstvu osebnih podatkov (GDPR).

  Arhiv: Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v RS

  Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis P7OR 2018 - Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji. Cilji javnega razpisa so: ohranitev delovnih mest, spodbujanje nastanka novih delovnih mest, spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posameznega obmejnega območja. Prijavni roki za oddajo vlog so: 20. 4., 20. 5., 20. 6., 20. 7., 20. 9. in 20. 10. 2018.

  Arhiv: Podajte pripombe - predlog nove Uredbe o osebni varovalni opremi

  Predlog nove Uredbe o osebni varovalni opremi prinaša nove obveznosti gospodarskim subjektom, ki dajejo osebno varovalno opremo na trg ali omogočajo njeno dostopnost na trgu. V zvezi s predlogom nove uredbe vas pozivamo, da morebitne pripombe pošljete najkasneje do ponedeljka 26. 3. 2018 na naslov ptz@gzs.si.

  Arhiv: Stališče AZN o uporabi Smernic o dejavnikih tveganja

  Agencija za zavarovalni nadzor na spletni strani objavila svoje stališče o uporabi Smernic o dejavnikih tveganja: https://www.a-zn.si/stalisce-agencije-za-zavarovalni-nadzor-o-uporabi-smernic-o-dejavnikih-tveganja/ Agencija za zavarovalni nadzor se je v stališču zavezala, da bo izvajala Smernice o dejavnikih tveganja tako, da jih bo vključila v svoje nadzorniške postopke.

  Arhiv: Kako se spopasti s pastmi pri uvajanju novosti v varstvu osebnih podatkov (GDPR)?

  Arhiv: Kako se spopasti s pastmi pri uvajanju novosti v varstvu osebnih podatkov (GDPR)?

  Vabimo vas na 5. konferenco MSP, ki bo v sredo, 11. aprila v NLB Centru inovativnega podjetništva. Letošnji dogodek bomo namenili eni od pomembnih novosti, ki jih prinaša splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju GDPR). Moto konference je »VARNO V DIGITALNO«. Vsebinska rdeča nit konference je »Kako se spopasti s pastmi pri uvajanju novosti v varstvu osebnih podatkov (GDPR)? Nova uredba se začne uporabljati 25. maja 2018, kar predstavlja predvsem mikro, malim in srednjim podjetjem veliko težav in nejasnosti. Predvidene so visoke kazni za kršitve GDPR, in sicer do 20 mio EUR oz. do 4% globalnega letnega prometa.

  Arhiv: Z garancijami Slovenskega podjetniškega sklada lažje, hitreje in ceneje do bančnih kreditov

  Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za odobravanje garancij za zavarovanje bančnih kreditov z oznako P1 plus 2018. Skupno v višini 79,2 mio EUR razpisanih garancij s subvencijo obrestne mere, bodo tudi letos preko SPS-a lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke. Na ta način bo MSP-jem tudi letos omogočen lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov, saj SPS pri najemu kredita vstopa kot garant, ki podjetju zagotovi 60 % ali 80 % zavarovanje bančnega kredita. Vloge lahko podjetja za upravičene stroške, ki so nastali od 01.01.2018 do 31.12.2019, oddajo na SPS vsakih 14 dni, in sicer: 15.3., 1.4., 15.4., 1.5., 15.5., 1.6., 15.6., 1.7., 1. 9., 15.9., 1.10., 15. 10. 2018.

  Arhivi