Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Spremenjena povračila stroškov prehrane in službenih potovanj v dejavnosti trgovine

  V Uradnem listu RS št. 46 je objavljena nova višina povračil stroškov prehrane med delom in službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije. Povračila stroškov prehrane med delom in službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije od 1. 7. 2018 dalje znašajo: Prehrana med delom: 4,37 EUR Službena potovanja: 6–8 ur 6,31 EUR 8–12 ur 9,01 EUR nad 12 ur 17,78 EUR.

  Arhiv: Uporaba slovenskega jezika pri poslovanju s potrošniki

  Tržni inšpektorat RS je pripravil letak, v katerem povzema zakonodajo, ki ureja uporabo slovenskega jezika pri poslovanju s potrošniki. Pri tem izpostavlja, da je prav, da poslovni subjekti uporabljajo tudi tuje izraze in se tako približajo tujim strankam. Hkrati je potrebno poskrbeti za ohranjanje slovenskega jezika in sicer tako, da so vsi napisi v prvi vrsti v slovenskem jeziku in nato poleg tega, po želji trgovca, gostinca in ostalih ponudnikov blaga in storitev, tudi v tujem jeziku.

  Arhiv: Vodnik in vzorci - za uskladitev poslovanja z zahtevami GDPR

  Arhiv: Vodnik in vzorci - za uskladitev poslovanja z zahtevami GDPR

  Po pošti ste prejeli glasilo Veter, katerega vsebina je posvečena predvsem novim obveznostim, ki jih v poslovanje podjetij prinaša nova Uredba GDPR. Na sredini najdete tudi vodnik, ki opisuje korake, ki naj jih posamezno podjetje opravi, da ugotovi skladnost poslovanja z zahtevami. Informacijski pooblaščenec je na svoji spletni strani objavil vzorce in obrazce, ki vam bodo v pomoč pri izpolnjevanju obveznosti, ki vam jih nalaga nova Uredba o varstvu osebnih podatkov in sicer: • Vzorec kataloga zbirk osebnih podatkov • Vzorec pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov • Vzorec pogodbe za potrebe pogodbene obdelave po 11. členu ZVOP-1 • Vzorec evidence uporabe videonadzornega sistema. Objavljeni vzorci so informativne narave. Pri pripravi lastnih gradiv morate upoštevati specifičnost posameznih vrst osebnih podatkov (občutljivi/navadni), sredstva in načine obdelave ter druge okoliščine, ki izvirajo iz vašega dela.

  Arhiv: Stališče mikro in malih podjetij o normativih za poslovanje spletnih posredniških platform

  Arhiv: Stališče mikro in malih podjetij o normativih za poslovanje spletnih posredniških platform

  Evropsko združenje mikro in malih podjetij - ESBA je v okviru evropske konference o raziskavah in razvoju na spletu, izpostavila stališče mikro in malih podjetij do predloga nove uredbe, ki bo urejala minimalne standarde poslovanja platform, ki zagotavljajo spletne posredniške storitve.

  Arhiv: Podajte predlog za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2019

  Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2019. Zbrani predlogi bodo podlaga za pripravo programa agencije za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v naslednjem letu. Rok za zbiranje predlogov se izteče 21. septembra 2018.

  Arhiv: Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

  Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil Javni poziv 63SUB-EVPO18, Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila. Predmet javnega poziva so nepovratna finančna sredstva, ki so namenjena za naslednje ukrepe: nakup novega vozila na električni pogon; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender); predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem. Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.

  Arhiv: ODPRTE INOVACIJE V EVROPI: Čas za vključitev malih in srednjih podjetij

  Arhiv: ODPRTE INOVACIJE V EVROPI: Čas za vključitev malih in srednjih podjetij

  Danes morajo biti podjetja odprta za inovacije, ne glede na njihovo velikost, dejavnost ali starost podjetja. V Evropskem prostoru kaže, da so na področju inovacij aktivne pretežno velike družbe. Mala in srednje velika podjetja, ki tvorijo hrbtenico evropske industrije, pa so še vedno izven odprte »igre inovacij«. V odgovor na to stanje se je začel projekt Mind the Bridge, ki je ob podpori DG GROW (EASME / COSME 2017/017), vzpostavil pilotni projekt za povezovanje srednje velikih podjetij s startup-i. Cilj projekta je vključiti izbrano skupino srednje velikih podjetij in jim zagotoviti iskanje ustreznih startup-ov z oceno primernosti za sodelovanje ter organizacijo sestankov 1:1.

  Arhiv: Sredstva za podjetja v mednarodnih raziskovalno - razvojnih projektih

  Arhiv: Sredstva za podjetja v mednarodnih raziskovalno - razvojnih projektih

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2018. Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno - razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Odbora Visokih predstavnikov programa EUREKA (network project) ali v okviru ene od dveh strateških iniciativ znotraj EUREKA tj. »dežnik« ali »grozd« (umbrella, cluster). Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako EUREKA, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev. Ponudbe lahko oddate do 11.07.2018 do 23:59 ure.

  Arhiv: Sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih

  Javni štipendijski in razvojni sklad je objavil Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih, na podlagi katerega bodo sofinancirani stroški neformalnega izobraževanja in usposabljanja zaposlenih oseb. Namen javnega razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih posamezniki, zaposleni v Republiki Sloveniji, potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Rok za oddajo vlog: od 25. 5. 2018 do porabe sredstev, vendar najdlje do 5. 9. 2018.

  Arhiv: Sredstva za usposabljanje na delovnem mestu

  Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo "Usposabljamo lokalno", ki je odprto do porabe sredstev, najdlje do 28. junija 2019. Delodajalci bodo spoznali in usposabljali brezposelne za konkretno delo v deficitarnih poklicih še pred sklenitvijo delovnega razmerja, po zaključenem usposabljanju pa se bodo lahko odločili glede njihove zaposlitve. Nov program bo okrog 390 brezposelnim omogočil usposabljanje na delovnem mestu za zaposlitev v poklicih, ki so med najbolj iskanimi pri delodajalcih v posameznih delih Slovenije.

  Arhivi