Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Podjetja in samostojni podjetniki, ki dajejo v promet manj kot 15.000 kg embalaže letno, morajo ARSO poročati do 31. 3. 2019

  Do 31. 3. 2019 morajo embalerji in pridobitelji embaliranega blaga ter proizvajalci in pridobitelji t. i. servisne embalaže, ki jo dajejo v promet v Republiki Sloveniji, poročati o količinah embalaže dane v promet za leto 2018. Distributerji zelo lahkih nosilnih plastičnih vrečk pa morajo poročati o številu teh vrečk, ki so jih prodali kot nosilne vrečke za pakirane izdelke, ne pa za nepakirana živila, za kar so prvotno namenjene. Sprememba Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, ki je pričela veljati 8. 7. 2017 (Uradni list RS 35/17), je uvedla obveznost vpisa v evidenco za podjetja, ki dajejo embalažo v promet in niso plačniki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (vsi, ki dajejo v promet do 15.000 kg embalaže letno).

  Arhiv: Spodbude malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja

  Slovenski podjetniški sklad uvaja v letu 2019 nov program spodbud malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja – t.i. VAVČERJE. MSP-jem bo omogočil bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo krepila svojo konkurenčnost in kompetence.

  Arhiv: Vabljeni na svetovni vrh za podjetništvo

  Slovenija je bila na preteklih srečanjih GES dobro zastopana. V upanju, da se bo ta trend z močno predstavitvijo nadaljeval tudi v letu 2019, Ameriško veleposlaništvo v Ljubljani vabi podjetnike s projektom pripravljenim za potencialne vlagatelje in socialna podjetja z zanimivimi rešitvami, ki iščejo priložnosti za mednarodno širitev.

  Arhiv: Spremembe rokovanja s plastičnimi vrečkami po 1.1.2019

  S 1.1.2019 vstopajo v veljavo nove obveznosti zavezancev, ki dajejo na trg manj kot 15.000 kg embalaže letno. Poleg vpisa v evidenco oseb, ki dajejo embalažo v promet, so morali ti zavezanci že za leto 2018 voditi evidence o dajanju embalaže v promet. Do najpozneje 31. marca 2019 morajo o tem tudi poročati ministrstvu v pisni ali elektronski obliki. Nove zahteve in omejitve morajo s 1.1.2019 upoštevati tudi distributerji, ki potrošnikom ponujajo plastične nosilne vrečke na prodajnem mestu blaga ali izdelkov. Ti morajo zagotoviti, da plastične nosilne vrečke na prodajnem mestu blaga ali izdelkov potrošnikom niso več na voljo brezplačno. Distributer mora prodajno mesto ali mesto ponudbe plastičnih nosilnih vrečk opremiti s cenami vrečk v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov. Distributer na prodajnem mestu lahko brezplačno zamenja odpadno plastično nosilno vrečko, če je slednjo, potrošnik kupil točno pri tem distributerju, za enako novo plastično vrečko. O tem mora potrošnike obveščati s pisnim obvestilom na prodajnem mestu. Distributer mora tako zbrano odpadno embalažo, ne glede na njeno količino, oddati družbi za ravnanje z odpadno embalažo. Distributer lahko še vedno ponuja potrošnikom brezplačno, zelo lahke plastične nosilne vrečke, ki so namenjene za embaliranje živil, ki niso pred pakirana, kot so zlasti sadje, zelenjava, ribe, meso in mesni izdelki, mlečni izdelki, sveže pripravljeni sendviči in druga sveže pripravljena živila, ki niso pred pakirana. Distributer mora potrošnike o tem obveščati s pisnim obvestilom na vsakem mestu ponudbe takih živil, na katerem so potrošnikom na voljo tudi take zelo lahko plastične nosilne vrečke. Če distributerji prodajajo zelo lahke plastične nosilne vrečke za živila, ki so pred pakirana, ali za neživilske proizvode, mora o njihovem številu voditi evidence in tem tudi poročati ministrstvu. Dodatne informacije antonija.cerar@gzs.si ali 01/58 98 196 in janja.leban@gzs.si ali 01/58 98 193.

  Arhiv: Skupni sporazum o pogojih in višini tarife pri uporabi avtorsko varovanih del iz repertoarja IPF, k.o. za področje trgovskih centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih črpalk

  V Uradnem listu RS, št. 81, z dne 14. decembra je bil objavljen Sporazum o višini tarife pri uporabi avtorsko varovanih del iz repertoarja IPF, k.o. za področje trgovskih centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih črpalk, uporablja pa se od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2024. Višine tarif, popuste ob večjem številu prodajaln, ter možnosti dogovorov s podjetjem IPF k.o., najdete na povezavi TUKAJ.

  Arhiv: Ugodni viri financiranja mikro, malim ter start up podjetjem

  Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis P7 – Mikrokrediti 2019. Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim ter start up podjetjem. Podjetja lahko preko SPS-a na hiter in enostaven način dostopajo do mikrokreditov, brez stroškov odobritve.

  Arhiv: Poziv k posredovanju predlogov za podelitev priznanja Pomladni veter 2019

  Priznanje "Pomladni veter" bo letos že šesto leto zapored GZS-Podjetniško trgovska zbornica podelila na 6. Konferenci za mala in srednja podjetja. Vabimo člane GZS in združenja, sekcije zbornice znotraj GZS, da podajo predloge za podelitev priznanja ustanovi, organizaciji, družbi ali posamezniku, ki je po njihovem mnenju največ prispeval k spodbujanju podjetništva in zdravega podjetniškega okolja v Sloveniji. Vaše cenjene predloge pričakujemo najkasneje do petka 15. 2. 2019, na e-naslov: ptz@gzs.si.

  Arhiv: Oddajte potrebe po kadrovskih štipendistih

  Vsi delodajalci, ki želijo dijakom oziroma študentom podeliti kadrovsko štipendijo s šolskim/študijskim letom 2019/2020 so dolžni, v skladu s 112. členom ZŠtip-1, podati prijavo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2019/2020. Potrebe po kadrovskih štipendistih delodajalci oddajo preko spletne strani sklada www.sklad-kadri.si. Delodajalci, ki nameravajo sofinanciranje kadrovskih štipendij uveljavljati pri regionalnih razvojnih agencijah (RRA), lahko svoje potrebe prijavijo na spletnem obrazcu posameznega RRA. V takih primerih bo potrebe delodajalca skladu, v imenu delodajalcev, opravila RRA. Rok za oddajo potreb je do vključno 31. januarja 2019.

  Arhiv: Voščilo

  Arhiv: Voščilo

  Ob božičnih praznikih Vam želimo veliko prijetnih uric, v novem letu pa zdravja, sreče ter uspeha. Srčno se zahvaljujemo za Vaše zaupanje in uspešno sodelovanje. Kolektiv PTZ

  Arhiv: Sklep o določitvi članarine GZS za leto 2019

  Na zadnji letošnji seji Skupščine GZS, so člani z ministrom za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernejem Pikalom razpravljali o strategijah in ukrepih na področju izobraževanja kot odgovor na kadrovsko vrzel, pa tudi o raziskovalno-razvojni in inovacijski dejavnosti. Sprejela je tudi Plan dela GZS za leto 2019 ter Sklep o določitvi članarine GZS za leto 2019, ki so jo za združenja oz. zbornice določili njihovi Upravni odbori, za skupne naloge GZS pa Upravni odbor GZS.

  Arhivi