Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Oddajte potrebe po kadrovskih štipendistih

  Vsi delodajalci, ki želijo dijakom oziroma študentom podeliti kadrovsko štipendijo s šolskim/študijskim letom 2019/2020 so dolžni, v skladu s 112. členom ZŠtip-1, podati prijavo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2019/2020. Potrebe po kadrovskih štipendistih delodajalci oddajo preko spletne strani sklada www.sklad-kadri.si. Delodajalci, ki nameravajo sofinanciranje kadrovskih štipendij uveljavljati pri regionalnih razvojnih agencijah (RRA), lahko svoje potrebe prijavijo na spletnem obrazcu posameznega RRA. V takih primerih bo potrebe delodajalca skladu, v imenu delodajalcev, opravila RRA. Rok za oddajo potreb je do vključno 31. januarja 2019.

  Arhiv: Voščilo

  Arhiv: Voščilo

  Ob božičnih praznikih Vam želimo veliko prijetnih uric, v novem letu pa zdravja, sreče ter uspeha. Srčno se zahvaljujemo za Vaše zaupanje in uspešno sodelovanje. Kolektiv PTZ

  Arhiv: Sklep o določitvi članarine GZS za leto 2019

  Na zadnji letošnji seji Skupščine GZS, so člani z ministrom za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernejem Pikalom razpravljali o strategijah in ukrepih na področju izobraževanja kot odgovor na kadrovsko vrzel, pa tudi o raziskovalno-razvojni in inovacijski dejavnosti. Sprejela je tudi Plan dela GZS za leto 2019 ter Sklep o določitvi članarine GZS za leto 2019, ki so jo za združenja oz. zbornice določili njihovi Upravni odbori, za skupne naloge GZS pa Upravni odbor GZS.

  Arhiv: Evropsko zborovanje za srednja in majhna podjetja v Gradcu

  Arhiv: Evropsko zborovanje za srednja in majhna podjetja v Gradcu

  V sklopu avstrijskega predsedovanja Svetu Evropske unije je med 19. in 21. novembrom 2018 v Gradcu potekalo že tradicionalno evropsko zborovanje za srednja in majhna podjetja ( SME Assembly), ki je skušalo odgovoriti na vprašanja: kakšne naj bodo prihodnje politike EU, da bodo pospeševale podjetniško rast.

  Arhiv: Nove smernice za kreditne posrednike

  Urad RS za preprečevanje pranja denarja je izdal nove Smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za dajalce kreditov in kreditne posrednike. Ukrepe za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16), morajo skladno s 4. členom navedenega zakona izvajati tudi dajalci kreditov in kreditni posredniki.

  Arhiv: Prihodnost poklicnega izobraževanja - sodelovanje šole, lokalnega okolja in delodajalcev v industriji 4.0

  Vabimo vas na posvet Prihodnost poklicnega izobraževanja - sodelovanje šole, lokalnega okolja in delodajalcev v industriji 4.0, ki bo v četrtek, 8. novembra 2018, ob 10. uri v dvorani Državnega sveta na Šubičevi 4 v Ljubljani. Razprava se bo nanašala predvsem na izzive sodelovanja srednjih poklicnih šol z gospodarstvom. Pri tem bodo izpostavljene tudi osnovne šole, kot tiste, ki vzgajajo bodoče dijake. Za udeležbo na posvetu ni kotizacije, treba pa se je predhodno prijaviti najkasneje do srede, 7. 11. 2018.

  Arhiv: Razpis LIDL SLOVENIJA od 01. novembra do 30. novembra 2018 -najboljše slovenske butične specialitete

  V Lidlu Slovenija verjamejo v tesno sodelovanje z lokalnimi proizvajalci, še posebej pa želijo pomagati tistim podjetnikom, ki so na svojo poslovno pot šele stopili. Letos že tretje leto zapored izvajajo projekt Lidlova Lojtr’ca domačih, s katerim nagovarjajo vse manjše, butične slovenske proizvajalce, ki si želijo svoj posel razširiti in svoje izdelke postaviti na prodajne police Lidla Slovenije. Gre za razpis, povabilo k sodelovanju, ki poteka od 01. novembra do 30. novembra 2018 in v katerem iščejo najboljše slovenske butične specialitete. Izbrane bodo predstavili ekskluzivno, v vseh svojih trgovinah (54 po celi Sloveniji) v začetku naslednjega leta. Izbrani na razpisu bodo deležni tudi izobraževalnih vsebin, ki jim bodo pomagale izdelek optimizirati tako v njegovi zunanji podobi kot komunikaciji, s katero nagovarjajo potencialne kupce.

  Arhiv: Komentar GZS: Ob začetku pogajanj za višje plače v javnem sektorju

  Ob začetku pogajanj o dvigu plač v javnem sektorju je malo znanega o pogajalskih okvirih, še manj o povišanju mase za plače, ki je za Vlado RS še sprejemljiva zaradi zagotavljanja javno-finančne vzdržnosti. V gospodarstvu bomo pogajanja budno spremljali, saj bi popuščanje zahtevam sindikatov javnega sektorja zaradi ohranitve trenutnega socialnega miru lahko povečalo javno-finančna tveganja in vplivalo na srednjeročni gospodarski razvoj naše države.

  Arhiv: Finančne spodbude za naložbe podjetij v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

  Arhiv: Finančne spodbude za naložbe podjetij v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

  Še vedno je odprt javni razpis Eko sklada, na podlagi katerega podjetjem dodeljuje finančne spodbude za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije. Razpis je odprt do porabe sredstev.

  Arhiv: Vzpostavljena je nova elektronska vloga za izdajo dovoljenj za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov

  Od 11. novembra 2018 naprej bo tobačne izdelke možno prodajati le na podlagi izdanega dovoljenja. Ministrstvo za zdravje je skupaj z Ministrstvom za javno upravo na portalu e-VEM (SPOT) vzpostavilo elektronsko vlogo za pridobitev dovoljenja. Vlogo za pridobitev dovoljenja je možno oddati samo elektronsko prek portala e-VEM (SPOT). E-vloga je na voljo od 27. septembra 2018. Poslovne subjekte, ki že uporabljajo portal, pozivamo, da si pred oddajo vloge uredijo pooblastilo za oddajo te vloge prek portala e-VEM (SPOT). Če bo vlogo oddajal zakoniti zastopnik podjetja, pooblastilo za oddajo vloge ni potrebno. Pooblastilo lahko uredijo elektronsko na portalu e-VEM ali s pisnim pooblastilom, ki ga oddajo na eni izmed točk SPOT (VEM). Morebitne nove uporabnike portala e-VEM (SPOT) obveščamo, da si morajo pred oddajo vloge urediti ustrezno digitalno potrdilo.

  Arhivi