Podjetniško trgovska zbornica

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Novi vavčerji za pomoč pri internacionalizaciji

  Slovenski podjetniški sklad je objavil štiri nove vavčerske javne pozive, ki se nanašajo na POMOČ PRI INTERNACIONALIZACIJI. Podjetja v okviru vavčerjev za internacionalizacijo lahko pridobite: • Vavčer za tržne raziskave tujih trgov, • Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih, • Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino, • Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini.

  Arhiv: Ugodnosti Sberbank banke ob 40 letnici PTZ

  Sberbank banka spodbuja poslovanje mikro in malih podjetjih in v ta namen ob 40 letnici PTZ nudi vsem njenim članom 40 odstotni popust na stroške odobritve kredita in sicer pri pridobitvi financiranja vseh kreditnih poslov (omenjeni popust velja za člane PTZ, ki so v letu 2018 generirali do 1 milijona čistih prihodkov od prodaje).

  Arhiv: Praznujemo 40 let delovanja in ponujamo članom številne ugodnosti

  Pred 40-timi leti (22.2.1979) je bilo ustanovljeno Združenje drobnega gospodarstva, ki je zastopalo interese malega gospodarstva. Združenje je povezovalo člane v sekcije (tako kot danes) in nudilo pomoč članom, če so zašli v težave. Združenje drobnega gospodarstva (ZDG) se je s 1.1.2008 preimenovalo v Podjetniško trgovsko zbornico (PTZ), ker smo sprejeli v članstvo trgovce, ki se niso odločili za vstop v Trgovinsko zbornico Slovenije.

  Arhiv: Trendi ABC v podjetništvu: Ali obvladujem svoje podjetje? 1/3 Podjetniški klepet

  Ob 40 letnici delovanja GZS Podjetniško trgovske zbornice, v letu 2019 ponujamo članom PTZ brezplačne interaktivne delavnice - Podjetniške klepete z različnimi vsebinami. Prva delavnica iz niza treh ABC TRENDI V PODJETNIŠTVU v letu 2019, bo 21. marca 2019 ob 13 ih in njen naslov je: Ali obvladujem svoje podjetje? Delavnica ponuja pomoč pri rešitvah različnih izzivov, ki jih ima vsako podjetje, ko se sreča s številnimi zakonskimi obveznostmi do države.

  Arhiv: Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o industrijski lastnini

  V javni obravnavi je predlog sprememb in dopolnitev Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1E). S predlagano spremembo so določeni dodatni razlogi za zavrnitev registracije znamke, določene so posledice za neuporabo znamke, uvaja se elektronsko poslovanje Agencije, urejene so posledice uporabe embalaže/nalepk/listkov/varnostnih oznak skupaj z blagom ali storitvami, če bi ta skupna uporaba kršila pravice imetnika znamke. Predviden je prenos vseh postopkov za razveljavitev in ničnost znamke (najkasneje do 14.01.2023). Vabimo vas, da podate svoje predloge in pripombe v zvezi s predlagano spremembo.

  Arhiv: Dovoljenje za prodajo tobačnih in povezanih izdelkov

  Tobačne in povezane izdelke, glede na določila 32. člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI), lahko prodaja, kdor ima dovoljenje za prodajo teh izdelkov. Dovoljenje je potrebno pridobiti za posamezen poslovni prostor, kjer se opravlja prodaja tobačnih in povezanih izdelkov, pridobiti pa si ga mora nosilec dejavnosti trgovine oziroma gostinstva (tisti, ki izdaja račune). Vlogo za pridobitev dovoljenja se vloži elektronsko preko portala e-VEM (SPOT) – evem.gov.si. Dovoljenje pa izda Ministrstvo za zdravje. Ponudnike tobačnih izdelkov opozarjamo, da si pridobite dovoljenje za prodajo tobačnih in povezanih izdelkov, v kolikor tega še niste storili, saj so kazni za prodajo teh izdelkov brez dovoljenja zelo visoke.

  Arhiv: Sprememba najnižjih osnovnih plač po kolektivni pogodbi med delavci in družbami drobnega gospodarstva

  V skladu s 4 odstavkom 1. točke Tarifne priloge Kolektivne pogodbe med delavci in družbami drobnega gospodarstva, se vrednosti najnižjih osnovnih plač po tej kolektivni pogodbi v mesecu februarju tekočega koledarskega leta povečajo v višini povprečne letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin preteklega leta glede na predpreteklo leto v RS. Ta za leto 2018 znaša 1,7 %, zato se vrednosti najnižjih osnovnih plač po tej kolektivni pogodbi od 01.02. 2019 povečajo za 1,7 %. Vrednosti se uporabijo pri obračunu plače za februar 2019 v marcu 2019.

  Arhiv: Spodbude za certifikate kakovosti in zaščito intelektualne lastnine

  Arhiv: Spodbude za certifikate kakovosti in zaščito intelektualne lastnine

  Slovenski podjetniški sklad je v Ur. L. RS št. 5/2019 in na spletni strani SPS-a, objavil prva dva javna poziva za vavčerje: Vavčer za certifikate kakovosti in Vavčer za zaščito intelektualne lastnine. Javne pozive za vavčerje z drugimi različnimi vsebinami bo SPS objavljal postopoma. V februarju 2019 bodo predvidoma objavljeni vavčerji za pomoč pri internacionalizaciji.

  Arhiv: Slovenski proizvajalec nudi možnost poslovnega sodelovanja serviserjem motornih vozil

  Podjetje Argas d.o.o., slovenski proizvajalec sistema za gašenje prevoznih sredstev, išče serviserje motornih vozil za poslovno sodelovanje. Vabi vse, ki želite razširiti svojo ponudbo storitev in svojim strankam ponuditi tudi možnost vgradnje in servisiranja sistema za gašenje v vozila.

  Arhiv: Podjetja in samostojni podjetniki, ki dajejo v promet manj kot 15.000 kg embalaže letno, morajo ARSO poročati do 31. 3. 2019

  Do 31. 3. 2019 morajo embalerji in pridobitelji embaliranega blaga ter proizvajalci in pridobitelji t. i. servisne embalaže, ki jo dajejo v promet v Republiki Sloveniji, poročati o količinah embalaže dane v promet za leto 2018. Distributerji zelo lahkih nosilnih plastičnih vrečk pa morajo poročati o številu teh vrečk, ki so jih prodali kot nosilne vrečke za pakirane izdelke, ne pa za nepakirana živila, za kar so prvotno namenjene. Sprememba Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, ki je pričela veljati 8. 7. 2017 (Uradni list RS 35/17), je uvedla obveznost vpisa v evidenco za podjetja, ki dajejo embalažo v promet in niso plačniki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (vsi, ki dajejo v promet do 15.000 kg embalaže letno).

  Arhivi