Zapri

Novice


Arhiv: Javna obravnava predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah, 9. 8. 1013

Spoštovani člani in članice,

Obveščamo vas, da je do 16. 8. 2013 v javni obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah.  Objava predloga zakona je dostopna na spletni strani: http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/DNT/gospodarsko_pravo_in_intelektualna_lastnina/predlogi_predpisov/Predlog_ZGD-1H.doc

Prosimo vas, da nam vaše pripombe ali predloge k zakonskemu besedilu sporočite do 13. 8.2013 na naslov: igor.knez@gzs.si.

Bistveni POUDARKI predloga zakona:

-10.b člen, ki je določal, da sodišče poslovodstvu pravne osebe, ki je postala insolventna odvzame vsa pooblastil tudi v drugih družbah, poslovodstvo pa mora dokazati, da je ravnalo z zadostno mero skrbnosti – SE ČRTA

-10. a člen

  • Oži se nabor okoliščin, na podlagi katerih lahko registrski organ omeji ustanovitev družbe ali podjetja podjetnika in pridobitev statusa družbenika (med drugim je dodan nov razlog – vključitev v evidenco neplačnikov DURS)
  • Omejitev ustanavljanja in pridobivanja statusa družbenika bo po novi ureditvi trajala pet let od pravnomočne sodbe oziroma njenega izbrisa iz kazenske evidence
  • Določa se postopek za registrski organ in točke vem pri preverjanju pogojev

Fotogalerija

 

Arhivi