Novice


Arhiv: Evropski zeleni dogovor – seznam 50+ želja do 2050

Evropska komisija je načrt rasti in razvoja gospodarstva zasnovala na okoljski in podnebni politiki, kar tudi v gospodarstvu pozdravljamo. Že vrsto let namreč ugotavljamo, da se ob rešitvi določenih problemov vedno znova pojavljajo novi, ki postajajo vse bolj globalni in terjajo proaktiven globalni pristop k reševanju - ob sodelovanju vseh deležnikov sodobne družbe. Novi zeleni dogovor, ki ga je Evropska komisija predstavila 11. decembra letos, vsebuje več kot 50 pobud oziroma ciljev. Med drugim lahko najdemo že poznano in s strani Slovenije podprto pobudo za podnebno nevtralnost do leta 2050 ter pobude za ničelne emisije iz proizvodnih virov v vode, ozračje in tla do leta 2050. Novi zeleni dogovor, ki ga je Evropska komisija predstavila 11. decembra letos, vsebuje več kot 50 pobud oziroma ciljev. Med drugim lahko najdemo že poznano in s strani Slovenije podprto pobudo za podnebno nevtralnost do leta 2050 ter pobude za ničelne emisije iz proizvodnih virov v vode, ozračje in tla do leta 2050. Vendar smo na GZS skeptični glede same izvedbe, zlasti v Sloveniji. Že od leta 2014 je namreč v veljavi Evropski akcijski program za prehod v krožno gospodarstvo. Odpadki naj bi se vračali v proizvodne procese kot surovine za proizvodnjo novih izdelkov. A v realnosti se slovenska podjetja vedno bolj ubadajo z vprašanjem, kam z določenimi vrstami odpadkov, saj se kar po tekočem traku čez noč pretrgajo že leta ustaljene poti za ravnanje z njimi. Odpadki se kopičijo. Namesto prehoda iz linearnega v krožno, smo v Sloveniji nekje zašli in naredili premik nazaj v točkovno gospodarstvo, ko odpadki obstojijo tam, kjer jim ni mesto. Tudi v napovedih energetske politike predvidevamo večjo uvozno odvisnost od dražjih tujih virov energije, namesto da bi načrtovali energetsko samozadostnost.

Arhiv: Skupščina GZS o zdravstvu ter planu dela GZS za naslednje delo

Na seji so člani Skupščine Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) z generalnim direktorjem ZZZS razpravljali o tekočih in načrtovanih aktivnostih zavoda. Sprejeli so tudi Integralni plan GZS za leto 2020. Kot je uvodoma poudaril predsednik Skupščine GZS Dimitrij Zadel, delodajalce bremeni tako neustrezna dostopnost do zdravstvenih storitev kot izredno povišanje izgubljenih delovnih dni zaradi bolniške odsotnosti, ki ima izredno negativne posledice, tako finančne kot organizacijske, na vse gospodarske subjekte. V javni zdravstveni blagajni bo letos za dobre 3 milijarde prihodkov, kar je za tretjino več kot pred šestimi leti. Kljub takšnemu porastu prihodkov ni videti želenih učinkov.

Arhiv: SPOROČILO ZA JAVNOST DIREKCIJE RS ZA INFRASTRUKTURO

SPOROČILO ZA JAVNOST DIREKCIJE RS ZA INFRASTRUKTURO - V ZIMSKEM ČASU POLOVIČNA ZAPORA CESTE MED GODOVIČEM IN IDRIJO ZARADI

Arhiv: UO GZS na 3. seji v luči problematike podnebnih sprememb imenoval Strateški svet GZS za okolje

Članom UO GZS je na seji dne 12.12.2019, minister za finance dr. Andrej Bertoncelj predstavil pogled ministrstva na makroekonomsko in fiskalno okolje. Upravni odbor je sprejel Integralni plan dela GZS za leto 2020 in ga poslal v potrditev Skupščini GZS. Imenoval je pogajalsko skupino za pogajanja za sklenitev sporazuma s SAZOR ter Strateški svet GZS za okolje.

Arhiv: ZDA so napovedale uvedbo novih carin na podlagi spora v WTO – Airbus za razširjeno listo in vse članice EU

Iz veleposlaništva Slovenije v ZDA smo prejeli informacijo v zvezi z ukrepi ameriške administracije na področju trgovinske politike - carinske ovire za uvoz izdelkov iz EU v ZDA. Iz teksta izhaja, da morebitne opustitve/popravke/spremembe lahko predlagajo samo ameriška podjetja (partnerji).

Arhiv: Obvestilo o uporabi eRačunov pri poslovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije

na GZS s 1. januarjem 2020 prehajamo na izdajo in sprejemanje elektronskih računov v standardnem formatu eSLOG (eRačuni). Prehodno obdobje bo trajalo do 1. marca 2020. Prejem eRačunov: eRačune bomo sprejemali v standardnem formatu eSLOG (različica 2.0 ali 1.6) na e-naslov racuni@gzs.si.

Arhiv: Voščilnica GZS SPGZ 2020

Voščilo SPGZ članom in partnerjem 2020

Arhiv: Prednovoletno druženje članov Severno Primorske gospodarske zbornice, 3. 12. 2019 v Perli, Nova Gorica

Prijetno vzdušje na prednovoletnem druženju članic in članov Severno Primorske gospodarske zbornice, 3. decembra 2019 v Perli. Glavni ekonomist GZS, Bojan Ivanc je predstavil vpogled v trende na svetovnem trgu v 2020-2012. Sledilo je prijetno druženje ob zvokih raperja Smaal Tokk-a.

 

Arhiv: Predstavitev aktualnih programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene na Šolskem centru Nova Gorica

Šolski center Nova Gorica vas vabi na Dan odprtih vrat, ki bo v torek, 10. 12. 2019, ob 17.00 uri na Šolskem centru Nova Gorica, v učilnici P07 v pritličju Medpodjetniškega izobraževalnega centra (Cankarjeva 8a, 5000 Nova Gorica), kjer vam bodo predstavili aktualne programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene. Programi so namenjeni izboljšanju kompetenc zaposlenih zaradi potreb na trgu dela, večji zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnemu razvoju in delovanju v sodobni družbi.

Arhiv: PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKO USPOSABLJANJE MENTORJEV

Vabimo na 3-dnevno (24 pedagoških ur) pedagoško - andragoško usposabljanje mentorjev v podjetju. Usposabljanje je namenjeno vsem tistim, ki sprejemajo vajence, dijake in študente višjih strokovnih šol na praktično usposabljanje oziroma izobraževanje v podjetju.

Arhivi