Novice


Arhiv: Webinar: Dan potem – nova realnost, ki nas čaka po Korona-krizi

Dve veliki krizi v zadnjih štirinajstih letih silita podjetja, da se ves čas prilagajajo novi realnosti. Strokovnjaki in gospodarstveniki se strinjajo, da bo čas za podjetja po koronavirus krizi označen s tremi vidiki: - Stalna pripravljenost na krizo bo postala nova realnost podjetij. - Po vzpostavitvi normalnega stanja bodo na domačem in tujem trgu spremenjene razmere. Konkurenčni boj med podjetji bo dobil novo dimenzijo, nastal bo pritisk na cene, soočili se bomo s vzpostavitvijo novih nabavnih verig, izrazita bo potreba po optimizaciji proizvodnje za zagotavljanje likvidnostnih in finančnih tokov podjetij. - Podjetja, nabavne verige in nacionalna gospodarstva, ki so do sedaj podcenjevala optimizacije in inovacije kot stalen način dela, so in bodo plačevala visoko ceno na trgu: nizke plače svojih delavcev kot edini način ohranjanja konkurenčnosti.

Arhiv: Webinar: Dobrobit zaposlenih v času COVID-19

Za ustrezen kadrovski odziv na COVID-19 krizo ni dovolj le organizacija tehničnih in fizičnih pogojev dela, ampak je potrebno ustrezno nasloviti tudi izzive psihološke dobrobiti zaposlenih v spremenjenih delovnih pogojih.

Arhiv: Webinar: Spopadanje s stresom v kriznih situacijah

Kaj je kriza in kako jo doživljamo? Na kakšen način lahko sebi in drugim v krizni situaciji olajšamo življenje?

Arhiv: Webinar: Digitalna transformacija po Covid-19: nujnost, ne izbira

Epidemija Covid-19 je od podjetij zahtevala hitro reakcijo in pripravljenost na delo od doma preko oddaljenih dostopov in novih komunikacijskih orodij, ki so jo slovenska podjetja večinoma opravila uspešno. Je pa nova situacija tudi pokazala, da moramo o digitalni transformaciji razmišljati strateško, ne zgolj gasiti požare. Visoko digitalizirana podjetja so na obdobje, ki sledi, bolje pripravljena – nekatera izmed njih so prav novi zmagovalci te krize.

Arhiv: Po drugem zakonodajnem paketu bo treba hitro pristopiti še k tretjemu

Izjava predsednika GZS Boštjana Gorjupa in generalne direktorice Sonje Šmuc ob sprejemu interventne zakonodaje PKP2.

Arhiv: Posnetek webinarja: Ukrepi, na področju prispevkov in plač, ki jih samostojni podjetniki in delodajalci lahko koristijo za blažitev posledic epidemije

Za blažitev posledic, ki so zaradi epidemije COVID-19 nastale v gospodarstvu, sta bila sprejeta že dva zakona o interventnih ukrepih. Hitro reagiranje s strani zakonodajalca je bilo nujno potrebno, je pa za seboj potegnilo veliko vprašanj glede interpretacije zakona in izvajanja le-tega v praksi. Vabimo vas k ogledu posnetka webinarja s Ksenijo Prosen o ukrepih, ki jih lahko koristijo samostojni podjetniki ter ukrepih, ki jih lahko koristijo delodajalci.

Arhiv: Posnetek webinarja: 13 ključnih marketinških priložnosti za podjetja ob ponovnem zagonu gospodarstva

Močno spremenjeno vedenje kupcev v prihajajočih mesecih zahteva drugačen pristop od ustaljenega in prilagojene načine komuniciranja in prodaje. Vabimo vas, da si ogledate posnetek webinarja s strokovnjakoma iz agencije za strateški in vsebinski marketing PM, poslovni mediji o naboru ključnih komunikacijskih in marketinško-prodajnih področij ter predlogih ukrepov, s katerimi bodo podjetja in organizacije ustrezno pripravljeni in opremljeni za obdobje, ki se začenja s ponovnim zagonom gospodarstva.

Arhiv: Posnetek webinarja: Aktualni razpisi v okviru programa HORIZON in pogled v prihodnost HORIZON EUROPE

Kakšno je aktualno stanje evropskih razpisov za podjetnike, kakšne napovedi in novosti v programu Horizon Europe? Izkoristite priložnost in si oglejte posnetek webinarja, na katerem je Kristina Kočet Hudrap iz Tiko spregovorila o možnosti prijave podjetij za nepovratna sredstva na evropski ravni.

Arhiv: Anketa GZS: Vpliv covid-19 med slovenskimi podjetji (panožna analiza med mikro in majhnimi podjetji)

Spremenjene okoliščine, nižja naročila, prepoved obratovanja, slabše poslovno zaupanje ter še marsikaj vpliva na to, da po anketi GZS kar 84 % mikro in majhnih podjetij pričakuje več kot 10-odstotni upad prodaje na letni ravni; med njimi kar 42 % več kot 30-odstotni upad.

Arhiv: #PKP1 in #PKP2: Kaj lahko podjetja pričakujejo

"GZS je pri pripravi interventne zakonodaje vseskozi tvorno in intenzivno sodelovala, z namenom, da se oblikujejo ukrepi, ki bi jih podjetja čim lažje in bolje izkoristila," pravi predsednik GZS Boštjan Gorjup.

Arhivi