Novice


Arhiv: Program Erasmus za mlade podjetnike je namenjen tudi izkušenim podjetnikom!

Erasmus za mlade podjetnike je program mednarodne izmenjave podjetnikov v EU, ki ga sofinancira Evropska unija. Sodelujejo izkušeni in mladi/bodoči podjetniki. Mladi podjetnik, ki ga gosti izkušeni podjetnik, dobi finančno podporo EU, izkušeni podjetnik pa ga vključuje v svoje delo, poslovne aktivnosti in ob tem nima nobenih stroškov. Program omogoča podjetniško usposabljanje za obdobje od 1 do 6 mesecev, ki je lahko razdeljeno tudi v več krajših časovnih intervalov.

Arhiv: 12. VRH SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

Davčno prestrukturiranje, izobraževanje za poklice prihodnosti in ukrepi za reaktivacijo generacije 55+ je nekaj ključnih ukrepov za dosego ambicioznih ciljev za dobrobit delovno aktivnih, starejših 55+ in mladih. Ti so bili izpostavljeni v sodelovanju prek 350 vodilnih predstavnikov gospodarstva, sindikatov in vlade na 12. Vrhu slovenskega gospodarstva, ki ga je organizirala 22.11.2017 Gospodarska zbornica Slovenije (GZS).

Arhiv: NAČRT URAVNAVANJA REGULIRANIH CEN ZA LETI 2017 IN 2018

Vlada Republike Slovenije je na 155. redni seji dne 9.11.2017 sprejela sklep, da mora MGRT z Načrtom uravnavanja reguliranih cen za leti 2017 in 2018 seznaniti neodvisne regulatorje, lokalne skupnosti in gospodarska združenja, da bodo pri oblikovanju cen iz svoje pristojnosti oziroma pri sprejemanju odločitev, ki vplivajo na cene, lahko upoštevali usmeritve Načrta uravnavanja reguliranih cen za leti 2017 in 2018.

Arhiv: Vabilo k pridružitvi v PARTNERSTVO ZA RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV V GORIŠKI REGIJI

Kot smo vas že seznanili, smo partnerji iz Goriške regije (GZS, Območna zbornica za severno Primorsko, Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Nova Gorica, Šolski center Nova Gorica, Posoški razvojni center, Ljudska univerza Nova Gorica in Ljudska univerza Ajdovščina) dne 18. oktobra 2017 v Novi Gorici podpisali Memorandum o vzpostavitvi partnerstva za razvoj človeških virov. S tem smo želeli poudariti, da se zavedamo pomena učinkovitega medsebojnega sodelovanja pri načrtovanju in razvoju človeških virov na regijski ravni. Da bi v praksi zagotovili hitrejše odzive na aktualne in prihodnje potrebe regije, predvsem pa njenega gospodarstva, vas vabimo, da se nam s podpisom pristopne izjave pridružite.

Arhiv: Vabilo na posvet Tretji pas na slovenskih avtocestah - nujnost takojšnje izgradnje ali dolgoročni projekt - 15. 11. 2017 ob 10.00 uri, Ljubljana

Vabimo vas, da izkoristite to priložnost in se udeležite dogodka v Državnem svetu in tako pripomorete, da se bo pri odločevalcih na področju infrastrukture slišal glas severne Primorske. Za udeležbo je obvezna predhodna prijava in sicer najpozneje do torka 14. 11. 2017 na tel.: 01 478 97 99 ali na email: tjasa.krenn@ds-rs.si

Arhiv: JSMGG je objavil JAVNI RAZPIS NEPOSREDNIH DOLGOROČNIH POSOJIL ZA RAZVOJNE PROJEKTE

JAVNI SKLAD MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE je v petek, 3. 11. v Uradnem listu RS objavil JAVNI RAZPIS NEPOSREDNIH DOLGOROČNIH POSOJIL ZA RAZVOJNE PROJEKTE.

Arhiv: JSMGG je objavil JAVNI RAZPIS NEPOSREDNIH DOLGOROČNIH INVESTICIJSKIH POSOJIL ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA

JAVNI SKLAD MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE je v petek, 3. 11., v Uradnem listu RS objavil JAVNI RAZPIS NEPOSREDNIH DOLGOROČNIH INVESTICIJSKIH POSOJIL ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA.

Arhivi