Novice


Arhiv: Spletni seminar: Bogastvo podatkov na dosegu roke. Ali jih izkoriščate?

Da so podatki nafta 21. stoletja je je danes že oguljena fraza, a kaj to pravzaprav pomeni? Da vrtimo in luščimo lastne podatke v tabelah in aplikacijah je seveda uporabno, a to so ustaljene prakse zadnjih desetletij. Na dosegu svoje roke imajo danes podjetja bogastvo zlahka dostopnih informacij, katera ostajajo neizkoriščena. Vabljeni na brezplačni spletni seminar, kjer bomo skozi primere dobrih praks predstavili podjetja, ki so prehitela konkurenco tako, da so se preprosto ozrla okrog sebe in izkoristila vse vire, ki so jim bili na voljo, ob tem pa znižala stroške in povečala donosnost poslovanja.

Arhiv: 3. INOVACIJSKI MEETUP, 17. junij 2021

Po dveh uspešnih in s pozitivno energijo nabitih inovacijskih meetupih, na katerih smo gostili Gregorja Smoleja in Iskratela in Janka Burgarja iz Cosylaba, sledi tretji meetup z ???

Arhiv: Zakon o varstvu potrošnikov ZVPot-1 - Javna objava osnutka Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo osnutek predloga Zakona o varstvu potrošnikov (v nadaljnjem besedilu: osnutek ZVPot-1) in ga objavilo na spletnem portalu E-demokracija, dne 24. maja 2021, s katerim se v naš pravni red poleg direktiv, ki so bile prenesene z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZkoIt in 31/18), na novo prenašajo:  Direktiva (EU) 2019/770 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o nekaterih vidikih pogodb o dobavi vsebine in digitalnih storitev (UL L št. 136 z dne 22.5.2019, str. 1-27);  Direktiva (EU) 2019/771 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o nekaterih vidikih pogodb za prodajo blaga, spremembi Uredbe (EU) 2017/2394 in Direktive 2009/22/ES ter razveljavitvi Direktive 1999/44/ES (UL L št. 136 z dne 22.5. 2019, str. 28-50) in  Direktive (EU) 2019/2161 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. maja 2019 o spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in direktiv 98/6/ES, 2005/29/ES ter 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta zaradi boljšega izvrševanja in posodobitve pravil Unije o varstvu potrošnikov (UL L št. 328 z dne 18.12.2019, str. 7-28).

Arhiv: Spletna predstavitev osnutka Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje

Predlog Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (v nadaljnjem besedilu: predlog uredbe) prenaša določbe Direktive (EU) 2019/904 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (v nadaljnjem besedilu: Direktiva (EU) 2019/904) v nacionalni pravni red. S predlogom uredbe se ureja posamezne cilje in ukrepe za posamezne plastične izdelke za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko ter cilje in ukrepe za odpadke, ki nastanejo iz teh proizvodov, skupen cilj pa je zmanjšanje onesnaževanja okolja z odpadki iz teh proizvodov ter smotrna zasnova in raba teh proizvodov. Predlog uredbe tako z namenom zmanjšanja onesnaževanja okolja, zlasti vodnega (morskega) okolja, določa ukrepe za 10 najpogosteje najdenih plastični proizvodov za enkratno uporabo na obalah oceanov v EU in za ribolovno opremo, ki vsebuje plastiko.

Arhiv: Podatki o poslovanju v 2020 nad pričakovanji

Ajpes je v petek, 21. maja, razkril dolgo pričakovane podatke o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 2020.

Arhiv: 3 namigi za oblikovanje harmonične hibridne organizacije

Številne organizacije po vsem svetu v okviru vrnitve na delovno mesto danes ubirajo hibridne poti, pri čemer se nekateri zaposleni vračajo na delovno mesto fizično s polnim delovnim časom, nekateri način dela na daljavo povsem ohranijo, uveljavlja pa se tudi hibridna mešanica obojega kot pristop, ki ima številne prednosti. V tem primeru je pomembno zgraditi enotno, četudi razpršeno delovno kulturo, ki ohranja visoko raven učinkovitosti in odgovornosti vseh zaposlenih.

Arhiv: POSLOVNI NASVETI V ČASU KORONAVIRUSA

Na posebni spletni strani GZS Poslovne informacije v času koronavirusa najdete več informacij o trenutno veljavnih odlokih, vključno s tabelarnimi prikazi. Tam objavljamo tudi številne druge koristne splošne informacije ter informacije s področja delovno-pravne zakonodaje ter likvidnosti in financ.

Arhiv: Spremenjena odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi ter o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki je začel veljati 22. 5. in Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki je začel veljati 24. 5. 2021.

Arhiv: Turčija ne bo več sprejemala odpadkov polimerov etilena

Turčija je v svojem Uradnem listu dne 17. 5. 2021 objavila, da z 18. majem 2021 prepoveduje uvoz odpadne plastike s carinsko tarifo 391510 oziroma odpadkov polimerov etilena. V obdobju po 1. januarju 2021, ko se je spremenila zakonodaja na področju pošiljanja odpadne plastike, je bila Turčija najpogostejša destinacija za pošiljke odpadne plastike iz polimerov etilena. Z 18. majem pa je prenehala sprejemati odpadno plastiko iz polietilenov (plastične steklenice, igrače, posode za kemikalije, cevni sistemi, folije in podobno). Za zaključek uvoznih postopkov za pošiljke, ki so že v tranzitu in še niso prispele v Turčijo, je določila 45-dnevno prehodno obdobje.

Arhiv: Webinar Subvencije za zaposlovanje – Program Zelena delovna mesta

Želite zaposliti mizarja, gozdarja, elektroinštalaterja, inženirja, serviserja, obdelovalca lesa ... ali ste aktivni na področjih energetske učinkovitosti, obnovljivih virov energije, upravljanja ali sanacije zelenih površin, gozdarstva ali predelave lesa, odpadkov ipd.? V tem primeru vas bo prav gotovo zanimal program Zelena delovna mesta, ki ga je pripravil Zavod RS za zaposlovanje.

Arhivi