Novice


Arhiv: Objavljen je prvi razpis Sklada za male projekte GO! 2025

Program Interreg VI-A Italija–Slovenija 2021–2027 financira Sklad za male projekte GO! 2025 v podporo projektu Nova Gorica – Gorica Evropska prestolnica kulture 2025. Cilj sklada je postati evropsko orodje v podporo razvoju novih pobud na področju trajnostne kulture in turizma. Prvi razpis (SPF GO! 2025 1/2023) je bil objavljen 23. februarja in bo odprt do 21. aprila 2023, do 13. ure. Skupni finančni okvir prvega razpisa znaša 3 milijone evrov, ki bodo dodeljeni malim evropskim projektom v vrednosti od 30.000 do 200.000 evrov.

Arhiv: Oddaja vlog za pomoč gospodarstvu zaradi visokih cen energentov le še danes do 12h

Vlogo za pomoč po Zakonu o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize je mogoče oddati na SPIRIT Slovenija le še danes, do 12. ure oziroma opoldan. Roka za oddajo vlog ne bo mogoče podaljševati, zato minister za gospodarstvo Matjaž Han opozarja, naj podjetja ne čakate na čas tik pred zaprtjem aplikacije.

Arhiv: Osnutek besedila resolucije in akcijskega načrta za gospodarstvo

Komisija za preprečevanje korupcije RS je pripravila osnutek besedila resolucije in akcijskega načrta za gospodarstvo. Dokument je strukturiran tako, da so predlogi ciljev z obrazložitvijo zapisani v začetku dokumenta. Pri oblikovanju ciljev se poskuša najti najustreznejšo kombinacijo čim večje splošnosti, relevantnosti za korupcijska tveganja in tveganja za kršitve integritete ter osnovnih načel delovanja na tistem področju. Morebitne pripombe in predloge oziroma dodatna tveganja, ki niso zajeta v dokumentu oziroma smiselnih ukrepih za zamejitev teh tveganj, prosimo sporočite na e-naslov: pravnasluzba@gzs.si.

Arhiv: MGRT: Načrt okvirnih javnih razpisov

Podjetja in ostali upravičenci lahko na spletnem mestu gospodarskega ministrstva najdete časovnico predvidenih letošnjih objav in okvirne usmeritve posameznih javnih razpisov. Ministrstvo bo časovnico tekom leta posodabljajo. Področje športa, rokodelstva in ostale načrtovane prilagoditve portfelja razvojnih spodbud bo v zadevni načrt vneslo oziroma ga noveliralo predvidoma spomladi.

Arhiv: Priporočilo Zagovornika načela enakosti glede zdravstvene oskrbe

Zagovornik načela enakosti priporoča, da delodajalci svoje delavce, predvsem delavce migrante, na preprost in razumljiv način obveščate o pravicah in možnostih zdravstvene oskrbe v ambulantah za zavarovane ljudi brez izbranega osebnega zdravnika (t. i. ambulante za neopredeljene). Obveščanje naj se omogoči tudi v jezikih, ki jih delavci razumejo, in v čimbolj dostopnih oblikah.

Arhiv: Seminar o novostih Zakona o varstvu potrošnikov - 19. april 2023

Vabimo vas na seminar o Varstvu potrošnikov ZVPot-1, ki ga bo izvedla Barbara Gnilšak, univ. dipl. pravnica s pravniškim državnim izpitom in samostojna svetovalka v Pravni službi GZS, ki že več kot 25 let deluje na področju gospodarskega prava s poudarkom na področju potrošniške zakonodaje, nepoštenih poslovnih praks, varstva osebnih podatkov, varstva konkurence ter civilnega in pogodbenega prava z večletnimi izkušnjami v trgovinski dejavnosti predvsem na področju prodaje blaga in uveljavljanja in reševanja zahtevkov potrošnikov v praksi ter svetovanja podjetjem. Člani GZS imate pri prijavi 20% popust. Vabljeni!

Arhiv: Zmaga GZS: po 10 letih končno nadomestila za vlaganje v nove tehnologije za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov tudi za slovenska podjetja

»Izjemno sem zadovoljna, da so večletna prizadevanja GZS le obrodila sadove. Slovenska energetsko intenzivna podjetja so namreč v teh letih izgubila več deset milijonov evrov. Z desetletno zamudo bodo končno dobila možnost povračila sredstev, ki jih morajo vlagati v nove tehnologije za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,« je po sprejetju uredbe o nadomestilu posrednih stroškov emisij za toplogredne pline z olajšanjem izjavila generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal. S tem se sedaj izenačujejo kriteriji državne pomoči pri trgovanju z emisijami toplogrednih plinov (ETS) slovenskih energetsko intenzivnih podjetij (proizvajalcev materialov) s tujimi konkurenti.

Arhiv: Začasno potrdilo za voznike

Začasni ukrep, na podlagi katerega lahko GZS izdaja Potrdila za voznike, ki niso državljani EU, na podlagi potrdila o prejeti vlogi za podaljšanje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo izdanega s strani Upravne enote, velja le še do 31. 3. 2023. Po tem datumu bo za izdajo Potrdila potrebno izdano enotno dovoljenje za prebivanje in delo.

Arhiv: Gospodarska delegacija s področja transporta in logistike v Indijo - prijave najkasneje do 24. marca 2023

Predstavnike slovenskih podjetij s področja transporta in logistike vljudno vabimo k udeležbi v gospodarski delegaciji v Indijo. Za udeležence delegacije pripravljamo individualna poslovna srečanja v največjem pristaniškem mestu na indijskem podkontinentu, mestu Mumbaj ter industrijskem in trgovskem središču južne Indije, mestu Čenaj. Organizatorji gospodarske delegacije so Gospodarska zbornica Slovenije - Združenje za promet, Javna agencija SPIRIT Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Veleposlaništvo RS v New Delhiju. Namen obiska delegacije je celovita promocija najkrajše transportne poti do Srednje in Jugo-vzhodne Evrope ter predstavitev ponudbe konkurenčnih in visokokakovostnih transportno logističnih storitev za indijska podjetja, ki svoje blago pošiljajo kupcem v Evropi.

Arhiv: Kako uspešna so slovenska podjetja v BigScience in kje so še priložnosti?

Vabimo podjetja, ki že poslujete z znanstveno raziskovalnimi centri (npr. CERN, ESA, FAIR, itd), da izmenjate vaše izkušnje in navežete nove poslovne stike. Vljudno vabljena pa tudi tista, ki imate interes za širitev poslovanja na nova področja in trge priložnosti, kot je v tem primeru BigScience. Organizatorji vam bomo podali izhodiščne informacije, odgovarjali na vaša vprašanja, v zadnjem delu pa bo priložnost za mreženje. Dogodek je brezplačen in bo potekal v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Arhivi