Novice


Arhiv: Vloga GZS in članstva pri oblikovanju nacionalnega načrta za 15-odstotno zmanjšanje porabe zemeljskega plina

Pristojni ministri EU za področje energetike so na sestanku dne 27. julija potrdili predlog uredbe Evropske komisije o usklajenih ukrepih za zmanjšano porabo plina. Države članice so se strinjale, da bodo v obdobju od 1. avgusta 2022 do 31. marca 2023 porabo plina zmanjšale za 15 % v primerjavi s povprečno letno porabo zadnjih petih let, z nekaterimi odstopanji med državami zaradi specifik. Po uredbi je zmanjšanje plina prostovoljno, če pa se zgodijo izredne razmere, bo obvezujoče.

Arhiv: Naj gorijo srca, ne Kras! - zbiranje prispevkov in donacij

Naj gorijo srca, ne Kras! Akcijo zbiranja prispevkov in donacij podpira tudi GZS Severno Primorska gospodarska zbornica. Pokažimo, da skupaj zmoremo, tako kot so pred nami že gasilci, vojaki, policija in mnogi prostovoljci. Donacije lahko nakažete na transakcijski račun, ki ga je fundacija Vrabček upanja odprla posebej za pomoč Krasu: SI56 3400 0102 1587 583, sklic KRAS ali pa na 1919 pošljete SMS z besedico KRAS5 ali KRAS10 in s tem donirate 5 ali 10 eur.

Arhiv: GZS Severno Primorska gospodarska zbornica podala na Vlado RS pobudo za preveritev višine gospodarske škode pri poslovnih subjektih, ki delujejo na območju, ki ga je prizadel požar

GZS Severno Primorska gospodarska zbornica je na Vlado Republike Slovenije v torek, 26. julija 2022 naslovila pobudo za preveritev višine gospodarske škode pri poslovnih subjektih, ki opravljajo gospodarsko dejavnost na območju občin Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Ajdovščina in Nova Gorica zaradi posledic največjega požara v državi.

Arhiv: V A B I L O: delegacija v Turčijo (Ankara/Istanbul) s predsednikom Pahorjem, 9. - 12. 8. 2022 - Prijave se iztekajo

V sodelovanju z Javno agencijo SPIRIT Slovenija (MGRT), Uradom predsednika Republike Slovenije in Odborom za zunanje ekonomske odnose Turčije (DEİK), ob priložnosti uradnega obiska predsednika RS Boruta Pahorja v Ankari, 9. – 12. avgusta 2022, na GZS organiziramo obisk slovenske poslovne delegacije v Turčijo. Vabljeni k udeležbi.

Arhiv: Energetska kriza: Industrija je eden ključnih stebrov za delovanje države, zato se ne sme ustaviti

Sklepi izredne seje UO GZS UO GZS pozdravlja ukrepe vlade, ki jih je doslej sprejela, vendar pa pričakuje v prihodnje več upoštevanja in vključenosti industrije in jasno zavezanost, da je tudi energetsko intenzivna industrija del slovenskega gospodarstva. UO GZS je bil seznanjen z delovanjem notranjem elektroenergetskega sistema EU in povezanosti cene zemeljskega plina in električne energije. UO GZS poziva Vlado RS in pristojna ministrstva, da zavzame aktivno vlogo Slovenije znotraj EU pri oblikovanju skupnih evropskih ukrepov tudi za gospodarstvo. UO GZS pričakuje enakopravno obravnavo gospodarstva in gospodinjstev pri energentih in njihovih cenah. UO predlaga, da pride do omejitve cene (kapice) tudi za gospodarstvo s 1. januarjem 2023. UO GZS spodbuja nadaljnja prizadevanja vlade oz. pristojnih ministrstev za prehod gospodarstva na druge vire, pri čemer je pri tem nekaj izzivov (finančna sredstva, zakonski okvir, logistika), ki jih je treba nasloviti in upoštevati. UO GZS kot nujno zahteva uveljavitev predloga sheme EU - začasnega okvira za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji v Rusiji proti Ukrajini. Obstoječe in bodoče sankcije EU morajo biti oblikovane tako, da ne povzročajo škode evropskemu gospodarstvu.

Arhiv: OKROŽNICA PRAVNE SLUŽBE - Predlogi zakonov povezanih s pokrajinami - pripombe do 5. 8. 2022

Obveščamo vas, da je Državni svet v Državni zbor RS vložil predloge zakonov katerih tematika so pokrajine (Zakon o pokrajinah, Zakon o ustanovitvi pokrajin in Zakon o financiranju pokrajin). V Pravni službi GZS so opravili podrobno analizo in pravno študijo, ki vam jo prilagamo. Vabimo vas, da nam najpozneje do 5. avgusta 2022 posredujete vaše morebitne predloge in pripombe.

Arhiv: Družba TIK d.o.o. iz Kobarida zaznamovala 70. letnico delovanja

Družba TIK d.o.o. iz Kobarida je zaznovala 70. letnico delovanja. Kljub rahlemu časovnemu zamiku, smo jim podelili priznanje za dosedanje delo in jim zaželeli uspešno delo tudi v prihodnje.

Arhiv: Izšla je poletna številka Glasa gospodarstva

V središče julijsko-avgustovske številke Glas gospodarstva smo postavili povezljivost, zato je bila izbira intervjuvanca na dlani. Kaj je o razmerah v transportu in logistiki torej povedal direktor GZS - Združenja za promet Robert Sever? Preberite v sveže natisnjeni reviji Glas gospodarstva.

Arhiv: Izšla je panožna številka revije GG – Gradnje

V posebni številki revije Glas gospodarstva Gradnje z različnih zornih kotov osvetljujemo razvoj, dosežke in izzive gradbene panoge. Predstavljamo pa tudi projekte in dosežke Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala (ZGIGM).

Arhivi