Novice


Arhiv: Eko sklad namenja 6 milijonov evrov za naložbe

Eko sklad je objavil javni poziv za naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte, in sicer za naložbe, izvedene po 1. 1. 2023. Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije. Višina nepovratnih sredstev skupno znaša 6.000.000,00 EUR, posamezna spodbuda pa krije do 20 % upravičenih stroškov naložbe.

Arhiv: Konferenca Zdravje

Z deležniki iz slovenskega zdravstvenega sektorja bomo razpravljali o tem, kako vzpostaviti ravnotežje in optimalno izkoristiti vire. Naš cilj je predstaviti vzpostavitev sistema učinkovitega in kakovostnega zdravstva za slovenske paciente in družbo – v najkrajšem možnem času. Poleg tega bomo proučili vrednosti naložb in priložnosti, ki se pojavljajo v zdravstvenem sektorju, ter identificirali morebitne pasti, ki bi lahko ovirale napredek.

Arhiv: Predvideni ukrepi za gospodarstvo v predlogu interventnega zakona

V petek, 25. avgusta, je Vlada RS v DZ RS poslala predlog Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP). Obravnavan bo po nujnem postopku, predvidoma v četrtek na izredni seji DZ. Pred tem pa ga bo obravnaval matični odbor. Pravna služba GZS je pripravila pregled predvidenih ukrepov, namenjenih gospodarstvu.

Arhiv: Gospodarstvo enotno za solidarno pomoč in sodelovanje pri obnovi in razvoju

V petek je 14 gospodarskih organizacij, ki predstavljamo celotno slovensko gospodarstvo, na predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Roberta Goloba in ministrsko ekipo naslovilo pismo, v katerem združeno in enotno poudarjamo našo pripravljenost za pomoč pri čim hitrejšem in učinkovitem odpravljanju posledic katastrofalnih poplav in čim prejšnji obnovi.

Arhiv: Dovolilnice za leto 2024

Opravljanje prevozov blaga v nekaterih državah izven EU je omejeno in je možno le ob predložitvi dovolilnice. Vlogo za določitev letnega načrta dovolilnic za leto 2024 lahko vložite do 15. 9. 2023. Kritičnih dovolilnic med letom ne morete pridobiti, v kolikor zanje niste oddali vloge za letni načrt. Kot kritične se opredelijo dovolilnice, katerih skupna poraba vseh prevoznikov v obdobju od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 doseže 90 odstotkov ali več.

Arhiv: Aktualni evropski razpisi za mala in srednje velika podjetja

Za mala in srednje velika podjetja ter start-upe je trenutno odprtih nekaj evropskih razpisov na različnih področjih.

Arhiv: Povežite se z iskalci zaposlitve iz Bosne in Hercegovine

Po uspešno organiziranih dogodkih v Severni Makedoniji z naslovom Življenje in delo v Sloveniji Zavod RS za zaposlovanje načrtuje v zadnjem tednu septembra še štiri podobne dogodke, na katerih se boste imeli priložnost povezati z iskalci zaposlitve iz Bosne in Hercegovine.

Arhiv: Želite pomagati podjetjem v poplavah?

V kolikor želite pomagati prizadetim podjetjem z materialnimi dobrinami, kot so na primer gradbeni material, strojna oprema, sanitetni material in podobno, lahko svojo ponudbo oddate tukaj in bo vidna vsem podjetjem, ki potrebujejo pomoč. V poplavah prizadeta podjetja potrebujejo tudi pomoč strokovnjakov, kot so vzdrževalci strojev, IKT opreme, električarji ipd. V kolikor ste pripravljeni pomagati, vas prosimo, da nam zaupate svoje podatke prek obrazca. Vaši podatki bodo posredovani izključno prizadetim podjetjem in ne bodo javno objavljeni.

Arhiv: Vabilo k anketi glede zelenega prehoda v podjetjih

Kljub izzivom, s katerimi nas v zadnjih tednih sooča narava, se moramo na GZS ukvarjati tudi s strateškimi vprašanji, ki so pomembni za razvoj in nasploh prihodnost slovenskega gospodarstva. Z anketo, h kateri vas vljudno vabimo, želimo pridobiti vpogled v že izvedeno transformacijo v podjetjih oz. s projekti, ki jih izvajate, ter vaše načrte v zvezi z zelenim prehodom. S pomočjo vaših odgovorov bomo lahko bolj prepričljivo in argumentirano zastopali interese gospodarstva v odnosu do pristojnih ministrstev, institucij in organov.

Arhiv: Webinar Kako izpolnjevati obrazce za prijavo škode po poplavah

Na webinarju boste pridobili vse potrebne informacije glede pravilnega izpolnjevanja obrazcev za prijavo škode na strojih, opremi, zalogah in zaradi izpada prihodka, glede vlog za povračila nadomestil plač zaradi višje sile in čakanja na delo ter glede obrazcev glede prijave škode na infrastrukturi. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport pripravlja odgovore na nekatera najpogostejša vprašanja, ki bodo v kratkem objavljeni na njihovi spletni strani. Načrtuje se tudi izvedba še enega podobnega dogodka, in sicer predvidoma v prihodnjem tednu, o čemer boste pravočasno obveščeni.

Arhivi