Novice


Novi razpisi Občine Renče-Vogrsko

Tudi za sofinanciranje projektov na področju turizma.

Obvestilo delodajalcem

S strani NIJZ smo prejeli dopis, kjer nas obveščajo, da je zaradi obsežnejšega širjenja bolezni COVID-19 v delovnih kolektivih potrebna dodatna skrbnost in ustrezni ukrepi.

SEMENSKI KAPITAL V OBLIKI KONVERTIBILNEGA POSOJILA ZA INOVATIVNA PODJETJA (SK75 2020-2)

Namen produkta je zagotavljanje kvazi-lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih bank oziroma drugih klasičnih oblik financiranja.Višina razpoložljivih sredstev za po tem razpisu v letu 2020 znaša 750.000 EUR. Rok za predložitev vlog je 2. 10. 2020.

SOFINANCIRANJE UPRAVIČENIH STROŠKOV DIGITALIZACIJE PRODAJNIH POTI NA TUJIH TRGIH TER PREDSTAVITVENIH IN TRŽENJSKIH GRADIV ZA PROMOCIJO NA TUJIH TRGIH

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov digitalizacije prodajnih poti na tujih trgih ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih MSP-jem. Na voljo je 800.000 €, rok za oddajo pa je 15. 9. 2020.

Odprti javni razpisi - SPIRIT

Na spletni strani SPIRIT SLOVENIA je objavljenih več razpisov, ki vam lahko pomagajo pri vaši promociji.

Številke govorijo

Kitajske in ameriške družbe bolj optimistične kot ostale

Trgovine ponovno odprle svoja vrata ob nedeljah, Združenje malih trgovcev to podpira

S spremembo Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS, ki jo je sprejela Vlada RS na svoji redni seji 23. julija, se je sprostila tudi prodaja ob nedeljah. Kaj to pomeni za male trgovce in kakšno vlogo je v času, ko je prišla pobuda za dokončno zaprtje trgovin ob nedeljah, imelo Združenje malih trgovcev Slovenije, ki deluje v okviru GZS Podjetniško trgovske zbornice? Člani Združenja malih trgovcev Slovenije so svojo pobudo konec maja 2020 poslali na Vlado in poslanske skupine.

Predlogi GZS za debirokratizacijo

GZS je pripravila predloge za debirokratizacijo in jih že posredovala Strateškemu svetu za debirokratizacijo, katerega članica je tudi generalna direktorica GZS Sonja Šmuc.

Sprememba uredbe o posegih v okolje

Na zadnji četrtkovi seji je Vlada RS izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Spremembe bodo imele velik pozitivni učinek na administrativne razbremenitve nosilcev tistih posegov v okolje, za katere sta analiza izvedenih predhodnih postopkov in delna primerjava pokazali, da glede na lastnosti posega ni mogoče pričakovati pomembnih vplivov na okolje.

GZS podpira spremembe Uredbe o odpadkih za hitrejši prehod v krožno gospodarstvo ter spremembe gradbene zakonodaje za pospešitev investicij

Predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) so v torek predstavili stališča gospodarstva glede sprememb Uredbe o odpadkih in sprememb gradbene zakonodaje (v okviru ZIUZEOP). Gospodarstvo podpira predloge sprememb Uredbe o odpadkih, ker te spodbujajo prehod v krožno gospodarstvo. Prav tako podpira predlagane spremembe gradbene zakonodaje, ki skrajšujejo postopke pri pridobivanju gradbenih dovoljenj in tako pospešujejo investicije, ki so ključnega pomena za doseganje ciljev prehoda v brezogljično družbo, pa tudi za okrevanje po pandemiji covid-19.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.