Novice


Vesna Nahtigal: Plačujemo milijone, ker so cilji glede obnovljivih virov nerealni — GZS Podkasti: Ozadja #3

Vesna Nahtigal: Plačujemo milijone, ker so cilji glede obnovljivih virov nerealni — GZS Podkasti: Ozadja #3 »Pogrešam, da bi se pripravljavci NEPNa vprašali, koliko energije bomo potrebovali, da bi omogočili še naprej ta življenjski standard prebivalstvu, pa tudi na kakšen način bomo lahko poskrbeli za današnjo stopnjo industrializacije, ki jo imamo,« pravi generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal, ki neumorno ponavlja in prepričuje odločevalce, da revizija NEPN, ki jo mora Slovenija do poletja poslati v Bruselj, še vedno ne upošteva prihodnjih potreb in pričakovanj gospodarstva po stabilni in cenovno konkurenčni električni energiji.

Gospodarski krog: Vlada brez posluha za gospodarstvo

16 gospodarskih in kmetijskih organizacij, združenih v Gospodarski krog, je na predsednika Vlade RS naslovilo dopis, v katerem so na konkretnih primerih izpostavili, da več kot očitno v vladi ni pravega razumevanja za gospodarstvo, zdi pa se, da tudi ne pripravljenosti narediti korak v smeri njegove razbremenitve in s tem večje konkurenčnosti. Trenutno je videti, da vlada zgolj išče nove vire za dodatno obremenitev gospodarstva in za dvig javne porabe.

GZS je lansirala platformo za trajnostno preobrazbo podjetij

»Trajnostni razvoj je postal nujen in neizogiben del naše ekonomske in družbene prihodnosti. Posamezniki in organizacije imamo veliko odgovornost, da se soočimo z izzivi, ki jih prinašajo podnebne spremembe, ohranjanje virov in družbena pravičnost,« je dejala mag. Marjana Majerič, izvršna direktorica GZS za strateški razvoj in internacionalizacijo na posvetu Skupaj gradimo trajnost, ki ga je organizirala GZS pod blagovno znamko Verige trajnosti ekskluzivno za svoje člane.

Kako pripraviti dobro predstavitev

Znova možna oddaja ponudb za hitrejši vstop mladih na trg dela

Pridobite lahko subvencijo za zaposlitev brezposelnih mladih, ki so dopolnili največ 29 let in so prijavljeni v naši evidenci. Ponudbo za subvencionirano zaposlitev lahko oddate delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, ter izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo, podrobneje opredeljene v javnem povabilu. Tokrat je na voljo skupaj 12 milijonov EUR. Načrtovana je vključitev okvirno 2.000 brezposelnih mladih iz vse Slovenije. Sredstva zagotavlja Evropska unija iz instrumenta nextGenerationEU.

Sprejet Zakon o soodločanju delavcev pri čezmejnih združitvah, čezmejnih delitvah in čezmejnih preoblikovanjih kapitalskih družb (ZSDČPKD)

Zakon v slovenski pravni red prenaša t. i. mobilnostno direktivo in velja za družbe s sedežem v Sloveniji, ki nastanejo s čezmejno združitvijo, delitvijo ali preoblikovanjem kapitalskih družb. V čezmejni operaciji bodo delavci in poslovodstvo morali skleniti sporazum o soodločanju, če sporazuma ne bo, pa vsaj upoštevati minimalna pravila glede soodločanja delavcev v organih vodenja in nadzora. Zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu.

Sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS-B)

Zakon ureja uporabo slovenščine v digitalnem okolju. Zavezanci (npr. ponudniki storitev informacijske družbe) bodo morali ponujati vsebine in storitve na območju Slovenije v slovenščini. Dana bo morala biti izbira slovenščine in slovenskega črkopisa, med drugim, v operacijskih sistemih naprav, ki so namenjene dostopu do storitev informacijske družbe ali medijev in se prodajajo ali ponujajo potrošnikom v Sloveniji. Zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu, pri določenih obveznostih je določeno prehodno obdobje 18 oz. 30 mesecev od uveljavitve zakona.

Agroživilstvo je tudi gospodarstvo

»Trajnost letos na GZS pišemo z veliko začetnico. Kot osrednji projekt letošnjega leta smo si namreč zastavili trajnostno preobrazbo gospodarstva, pri čemer je končni cilj pomagati vam, našim članom, da boste lažje dosegali evropske zahteve s področja, okoljevarstva, družbene odgovornosti in upravljanja,« je poudarila generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal na poslovni konferenci kmetijskih in živilskih podjetij, ki delujejo na območju Zahodne kohezijske regije.

Distribucija za okoljsko trajnost in tehnološki razvoj – glavni zaključki konference

Predstavniki petih slovenskih distribucijskih podjetij so zopet združili moči in organizirali že osmo strateško konferenco elektrodistribucije Slovenije. Na letošnji konferenci z naslovom »Distribucija za okoljsko trajnost in tehnološki razvoj« so tuji in slovenski gostje v ospredje postavili trajnost in z njo povezane izzive, ki so pred nami na področju zelene prihodnosti.

Vabilo na spletno delavnico o portalu SVZI.net in poročanju o državnih pomočeh, 23. 4. 2024

Posredujemo vabilo na brezplačno spletno delavnico o portalu SVZI.net in poročanju o državnih pomočeh, ki bo potekala v torek, 23. 4. 2024, ob 9. uri.

Arhivi