Novice


Program EU BUSINESS HUB odprt tudi za slovenska podjetja

Program, ki ga financira EU, nudi pomoč MSP, ki delujejo na področju zelenih, digitalnih in IT ter zdravstvenih oziroma medicinskih izdelkov/storitev in iščejo poslovne priložnosti na trgih Japonske in Republike Koreje. Pozor: Evropska podjetja iz panoge IT/digitalizacija se lahko že prijavijo h kandidaturi za delegaciji na Japonsko in v Južno Korejo decembra letos. Roki za prijavo kandidature so »počitniški«, zato zainteresirana podjetja vabimo, da pohitite s prijavami, da ne zamudite te enkratne priložnosti!

Primerjava med TEŠ 6 in JEK 2 je povsem zgrešena - GZS Podkasti: Ozadja #8

Z Danijelom Levičarjem, državnim sekretarjem v kabinetu predsednika vlade, ki je zadolžen za nacionalni jedrski program, smo se pogovarjali o pripravah na referendum o gradnji JEK2, o postopkih, ki jih je potrebno pred tem izvesti, o gradnjah jedrskih elektrarn v Evropi in širše, o multiplikativnih učinkih takega projekta za slovensko gospodarstvo ter o pomenu jedrske energije za slovensko energetsko samooskrbo.

GZS z Abu Dhabijsko zbornico (CCI Abu Dhabi) podpisala sporazum o sodelovanju

Generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal je ob podpisu izrazila pričakovanje, da bo sporazum prispeval h krepitvi gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in ZAE. Izpostavila je željo GZS, da bi CCI Abu Dhabi sodelovala pri obisku slovenske IKT poslovne delegacije v ZAE (13. ali 16. oktober 2024).

Gospodarski krog: Slovenija na lestvici konkurenčnosti pada, vlada pa pri prepotrebnih korakih krepko zamuja

»Delovanje slovenske države je iz dneva v dan bolj ohromljeno zaradi obsežnih stavk v javnem sektorju, kar otežuje ali celo onemogoča številne aktivnosti gospodarstva in vseh prebivalk in prebivalcev. Vlado pozivamo, da aktivno pristopi k reševanju tega problema in zagotovi nujne javne storitve,« so bili jasni v 16 gospodarskih in kmetijskih združenjih in organizacijah, ki sestavljajo Gospodarski krog. Kot trenutno najbolj problematična so označili področja izdaje gradbenih dovoljenj, zaposlovanja tujcev in zdravstva.

Posebne ponudbe Član - Članu - julij 2024

Člani GZS sob za vas pripravili posebne ponudbe.

Pobuda za razveljavitev razlage 40. člena ZGJS

GZS in Stalna arbitraža pri GZS sta na ministrstvo za pravosodje podala pobudo po razveljavitvi sporne avtentične razlage 40. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS) in predlagata uvedbo postopka za njeno razveljavitev v Državnem zboru RS. Pri tem sta argumentirala, da je avtentična razlaga 40. člena ZGJS, ki sta ji Vrhovno in Ustavno sodišče RS odvzela zavezujoč učinek, še vedno škodljiva za ugled Slovenije kot potencialne države gostiteljice domačih in tujih investicij. Prav tako povzroča pravno negotovost in nepredvidljivost za stranke koncesijskih razmerij (koncesionarje in koncedente), kar odvrača potencialne investicije. Zato izpostavljata, da bi moral zakonodajalec, upoštevajoč jasno odločitev Ustavnega sodišča (št. U-I-462/18-45), to avtentično razlago takoj razveljaviti in zagotoviti pravno varnost in predvidljivost.

GZS ministrstvu posredovala pripombe na predlog davčnih sprememb

Predstavljeni predlogi davčnih sprememb so splošno gledano nesistemski, ne prispevajo k stabilnosti davčnega okolja v Sloveniji in ne naslavljajo ključnih izzivov, s katerimi se sooča gospodarstvo.

POZIV SLOVENSKIM PODJETJEM pri prijavi trgovinskih ovir pri poslovanju z ZDA

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport v sodelovanju z GZS obvešča slovenska podjetja , da bodo na Evropske komisiji v kratkem obravnavane trgovinske ovire pri poslovanju z ZDA. Slovenska podjetja imajo možnost prijaviti probleme in težave s katerimi se srečujejo pri svojem poslovanju z ZDA.

Predlog Zakona o visokem šolstvu - pripombe do 16.7.2024

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi predlog Zakona o visokem šolstvu. Predlog zakona je pomemben tudi za gospodarstvo, saj med drugim prinaša ureditev mikrodokazil.

Seznanitev DS RS z zaključki posveta v vezi 4. razvojna os in razvojni izzivi regije ter poziv k pojasnilom

Državni svet Republike Slovenije je na 19. seji 3. 7. 2024 obravnaval zaključke posveta "4. razvojna os in razvojni izzivi regije" in predlaga preučitev zaključkov ter pojasnila v roku 30 dni.

Arhivi