Novice


FUTURE CIRCLES PRIHODNOST KROŽNEGA GOSPODARSTVA

Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju s SRIP Krožno gospodarstvo in ob podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, organizira že peto razstavo FUTURE. Cilj razstave FUTURE CIRCLES je predstavitev dosežkov slovenske industrije in institucij znanja na področju krožnega gospodarstva. Vljudno vabljeni k sodelovanju na razstavi FUTURE CIRCLES.

Nacionalni energetsko-podnebni načrt žrtvuje slovensko industrijo

GZS poziva, da se dokument NEPN 4.1 zavrne, saj je škodljiv tako za konkurenčnost gospodarstva kot za blaginjo prebivalcev Slovenije.

Pozor: sprememba ZVO-1 v javni obravnavi!

Sprememba ZVO-1 v javni obravnavi do 19. februarja. Pozivamo podjetja, da sicer zelo obsežen predlog pazljivo preberejo. Predlogu, ki je bil že v javni obravnavi, namreč dodaja nekatere novosti. Kot na primer nov dodani 102 člen o monitoringu, ki nalaga kontrolo nad izvajalci monitoringov in podvaja nekatere akreditacijske postopke. Podjetja pozivamo, da morebitne pripombe čimprej pošljete tudi na e-naslov antonjia.cerar@gzs.si.

Vabilo na brezplačne vodene oglede po Krasu in Brkinih

Turistični vodniki omogočajo gostom s široko paleto znanj in veščin spoznavanje turističnih lepot in zanimivosti nekega območja. Po lanskoletni uspešni akciji so se tudi letos promociji turistične dejavnosti pridružili turistični vodniki iz območja matičnega Krasa in Brkinov. Brezplačna turistična vodenja bodo potekala po občinah Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Miren-Kostanjevica ter v občini Sežana. Tekom celotnega tedna (od 21.2. do 29.2.2020) bodo torej turistični vodniki izpeljali kar 14 brezplačnih vodenj.

VABILO na dogodek na Centru za kreativnost / Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Rusjanov trg 7,1000 Ljubljana.

Želite izboljšati svoj inovacijski potencial? Se ukvarjate z razvojem obstoječih ali novih produktov oz. storitev? Želite optimizirati oz. nadgraditi procese v podjetju? V poslovnem svetu, pa tudi v zasebnem življenju, se vedno bolj pogosto srečujemo s kompleksnimi izzivi, ki so običajno slabo strukturirani in jih je težko obvladovati s klasičnimi analitičnimi pristopi. Poleg zanimivih vsebin tudi informacije o Javnem razpisu za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2020-2021« – CZK/MAO

Vabimo vas k sodelovanju v anketi "Učinki uveljavitve izplačila MP"

Spoštovani, vljudno vas naprošamo, da namenite 5-10 minut svojega časa anketi, ki smo jo oblikovali na GZS v mislih na spremembe, ki so povezane z učinki dviga minimalne plače s 1. 1. 2020 v podjetjih delodajalcih. Navedeni podatki nam bodo služili kot objektivna osnova, s katero bomo poskušali prepričati zakonodajalca o nezaželenih učinkih tega ukrepa. Prosimo vas, da nanj odgovarjate s točnimi podatki. Najprimernejša oseba za reševanje tega vprašalnika je direktor, vodja finančne in kadrovske službe (kjer je to združeno) ali strokovnjak v kontrolingu, ki razpolaga s podatki o številu zaposlenih pri vas ter je seznanjen z razlogi za spremembo števila zaposlenih pri vas. Izsledke raziskave bomo delili z vami. Vprašalnik je zaupne narave in se pridobljene podatke zavezujemo čuvati kot zaupne. Uporabljeni bodo samo za naše sistemsko spremljanje učinkov uveljavitve ZinP. Koda za vnos podatkov je 7-mestna matična številka podjetja. Lep pozdrav in hvala za sodelovanje! EKIPA GZS SPGZ

Brezplačna delavnica »NEPOVRATNA SREDSTVA ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST V TURIZMU«

Vabimo vas na brezplačno delavnico »NEPOVRATNA SREDSTVA ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST V TURIZMU«, Cerje – Pomnik miru, Lokvica 35, 5291 Miren, v ponedeljek, 24. 2. 2020 ob 16. uri

Gospodarstvo potrebuje delujočo vlado s polnimi pooblastili! Poziv politikom k državotvornemu ravnanju.

Na Gospodarski zbornici Slovenije in Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije z zaskrbljenostjo spremljamo trenutne razprave politike in preštevanje glasov glede morebitne nove koalicije ali pa predčasnih volitev. Nepredvidljivo politično dogajanja vnaša negotovost tudi v poslovno okolje, ki je že tako obremenjeno s številnimi neznankami v mednarodni trgovini - od trgovinskih vojn, brexita do koronavirusa -, ki lahko pomembno zamajejo svetovno in domačo gospodarsko rast. Zato namesto ukvarjanja s samimi seboj pozivamo politiko k državotvornemu ravnanju v dobro državljank in državljanov Slovenije in ne nazadnje tudi slovenskega gospodarstva, ki je vir dvigovanja življenjskega standarda v Sloveniji. Pozivamo k čim prejšnjemu oblikovanju nove vlade z jasnim političnim mandatom, ki bi se resno lotila najpomembnejših strukturnih vprašanj, hkrati pa znala uskladiti interese različnih skupin ob zagotavljanju javno-finančne vzdržnosti. Nerešenih vprašanj namreč ne primanjkuje.

Na srečanju gospodarstvenikov s župani v organizaciji GZS Severno Primorske gospodarske zbornice govorili o ukrepih na področju gospodarstva, ki jih načrtujejo občine in o pričakovanjih gospodarstva

Predstavitev načrtov in ukrepov županov, ki so namenjeni za spodbujanje razvoja gospodarstva in seznanitev s predlogi in pričakovanji gospodarstva je nedvomno vedno aktualna tema. Temu pritrjuje tudi številna udeležba gospodarstvenikov na Cerju, 12. februarja 2020.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.