Novice


Ponudba Član Članu December 2022

December 2022 prinaša nove ugodnosti iz ponudbe Član Članu. Želimo vam veliko osebne sreče in poslovnih uspehov v letu, ki prihaja.

Poslujete s Turčijo?

Predlagamo vam, da v izvozni dokumentaciji, na potrdilih o poreklu blaga in v ATA zvezkih uporabljate novo ime države.

Zdaj bodo celo izdelki imeli potne liste – digitalne

EU predpisi z doslej poudarjenimi varnostnimi vidiki za zaščito potrošnikov dobivajo tudi okoljske komponente, ki jih je treba upoštevati že med samo zasnovo izdelkov, izpostavlja Antonija Božič Cerar v svojem članku za novembrsko številko Glasa gospodarstva. »Digitalni potni list za izdelke« bo zagotavljal informacije o njihovi okoljski trajnosti.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

Potekajo priprave in medresorska usklajevanja Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

GZS, OZS, TZS, ZDS in ZDOPS ne podpirajo modela pomoči za energente

Delodajalske organizacije so na predsednika vlade naslovile pismo, v katerem so izrazile skupno stališče, da modela pomoči za energente podjetjem, kot izhaja iz Predloga Zakona o pomoči za gospodarstvo za omilitev posledic energetske krize, ne podpirajo.

Vrh slovenskega gospodarstva: Most gospodarstva, vlade in širše družbe za varnejšo in boljšo prihodnost

Energetska samozadostnost Slovenije, pohitritev postopkov umeščanja investicij v prostor, vzpostavitev dolgoročnega napovedovanja potreb po kompetencah in kadrih, zagotovitev hitrejšega zaposlovanja tujcev, skupna platforma za internacionalizacijo gospodarstva, vzpostavitev pilotnih in demo centrov, gospodarstvu prilagojeni razpisi za vire financiranja ter podpora skladov tveganega kapitala sodijo med ključna področja, ki zahtevajo prioritetno obravnavo. To so sklenili predstavniki gospodarstva, vlade in širše družbe na 17. Vrhu slovenskega gospodarstva.

Trgovinske ovire - Avstralija, Singapur, Egipt

Slovenija sodeluje v partnerstvu med Evropsko komisijo, državami članicami, podjetji ter gospodarskimi združenji, katerega namen je odprava trgovinskih ovir na tretjih trgih, kar lahko koristijo tudi slovenska podjetja. iz MGRT (Sektor za trgovinsko politiko) smo prejeli zaprosilo za preveritev ali imajo slovenska podjetja težave s trgovinskimi ovirami na trgih Avstralije in Singapurja ter morebitne izkušnje glede odprave obvezne uporabe akreditiva v Egiptu. Morebitne odgovore pričakujejo do 13.12.2022.

17. Vrh slovenskega gospodarstva: Kam vodijo mostovi prihodnosti?

Na Brdu pri Kranju se je zaključil 17. Vrh slovenskega gospodarstva, ki se ga je udeležilo preko 500 gostov iz gospodarske, politične in civilne sfere. V nagovorih, na okroglih mizah in javni razpravi je bil izpostavljen pomen družbenega konsenza, sodelovanja in povezovanja celotne družbe pri ključnih odgovorih na aktualne izzive. To so temelji mostov, ki vodijo v prihodnost. Na srečanju so kot prioritetna področja izpostavili energetsko samozadostnost, pohitritev postopkov umeščanja investicij v prostor, vzpostavitev dolgoročnega napovedovanja potreb po kompetencah in kadrih, zagotovitev hitrejšega zaposlovanja tujcev, skupno platformo za internacionalizacijo gospodarstva, vzpostavitev pilotnih in demo centrov, gospodarstvu prilagojene razpise za vire financiranja ter podporo skladov tveganega kapitala.

Mag. Aleš Cantarutti se konec leta poslavlja s funkcije generalnega direktorja GZS

Generalni direktor GZS mag. Aleš Cantarutti je na sredini seji Upravnega odbora GZS podal nepreklicen odstop s funkcije. Mandat bo, iz osebnih razlogov, skladno s sporazumnim dogovorom z vodstvom GZS, zaključil 31. decembra 2022.

Vabilo na predstavitev: Gospodarska delegacija v Kanado, Ljubljana, 14. december 2022 ob 14:00 uri

SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju z Veleposlaništvom RS v Ottawi, organizira informativno - koordinacijski sestanek na temo sodelovanja slovenskih podjetij v gospodarski delegaciji v okviru mladinskega svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju, Whistler, Britanska Kolumbija, Kanada. Na sestanku, ki bo 14.12.2022, ob 14. uri v prostorih SPIRIT Slovenija, Verovškova 60, 1000 Ljubljana, bo gospod Simon Pribac iz veleposlaništva RS v Ottawi, predstavil potek dogodka v Whislerju, okvirni program delegacije ter možnosti za promocijo slovenskih podjetij.

Arhivi