Novice


Arhiv: POSVET »Domino učinek zakona o minimalni plači«, 23. maja 2019, GZS, Ljubljana

Direktorice in direktorje vabimo na POSVET z naslovom »Domino učinek zakona o minimalni plači«, ki bo v četrtek, 23. maja 2019, od 9.00 do 12.15 ure v dvorani A v 1. nadstropju GZS, Dimičeva 13, Ljubljana. Novela Zakona o minimalni plači, sprejeta decembra 2018, bo namreč s 1. januarjem 2020 stopila v celoti v veljavo. To pomeni konec prehodnega obdobja in uveljavitev izključitve dodatkov, dela plače za delovno uspešnost in plačila za poslovno uspešnost, iz minimalne plače. Na posvetu bomo razpravljali o tem, kakšni bodo učinki novele Zakona o minimalni plači na konkurenčnost gospodarstva kot celote, posameznih panog in podjetij, plačna razmerja med zaposlenimi, zaposlovanje, na bonitetno oceno Slovenije, ter kako se bodo morali na to odzvati gospodarski subjekti.

Arhivi