Novice


Arhiv: Program strojništva na Gimnaziji Tolmin podpirajo tudi posoška podjetja

Program strojništva na Gimnaziji Tolmin podpirajo tudi posoška podjetja Hidria AET, ITW Metalflex, TKK Srpenica in Mahle Letrika Bovec.

Arhiv: Fokusni komentar GZS Brexit: Funt je najbrž že dosegel dno

Ponovna uvedba carin na uvoženo blago, necarinske ovire, zapletena pravila in postopki, ki bodo povzročali dodatne stroške, … je le nekaj nevarnosti, s katerimi se bodo lahko soočala evropska podjetja pri poslovanju z Otokom po izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije in severne Irske (v nadaljevanju Združeno kraljestvo) iz EU.

Arhiv: Javni razpis za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov po mednarodnih standardih v letu 2017

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov pridobivanja certifikatov za sisteme vodenja in skladnost proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih standardov (ISO, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI) v letu 2017. Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem stroškov pridobivanja in certificiranja po mednarodnih standardih, podjetjem, ki vstopajo na nov tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, dvigne kakovost poslovanja oz. izdelkov in poveča možnosti pri vstopu na nove tuje trge. Cilj javnega razpisa je podpreti do 30 podjetij, do 20 v Vzhodni Sloveniji in do 10 v Zahodni Sloveniji pri pridobitvi certifikatov po mednarodnih standardih.

Arhiv: Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice

Objavljen je Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018 (230. javni razpis). Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev.

Arhiv: Javni razpis P7 2017- Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Namen produkta P7 2017 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetja je omogočiti mikro in malim podjetjem lažji dostop do ugodnih virov financiranja za financiranje tekočega poslovanja, investicijskih vlaganj, razvoja in rasti podjetij.

Arhiv: Javni razpis P1 plus 2017 Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami. Kredit lahko krije do 80% upravičenih stroškov, 20% mora podjetje izkazati lastne udeležbe.

Arhiv: Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2017

V okviru javnega razpisa P2 se zagotavljajo sredstva Evropske kohezijske politike za spodbude za zagon tehnološko inovativnih podjetij, ki so na začetku svoje poti in za širši trg razvijajo inovativne produkte, procese in storitve z visoko dodano vrednostjo.

Arhiv: Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj - program EUROSTARS

Namen javnega razpisa je izvajanje programa EUROSTARS-2, ki s sofinanciranjem podpira MSP-je, ki se intenzivno ukvarjajo z raziskavami in razvojem ter njihove partnerje, pri izvajanju skupnih inovativnih projektov, ki imajo predviden kratek čas vstopa na trg.

Arhiv: Javni razpis neposrednih dolgoročnih investicijskih posojil za pospeševanje razvoja gospodarstva

JAVNI SKLAD MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE (JSMGG) obvešča, da je v teku JAVNI RAZPIS NEPOSREDNIH DOLGOROČNIH INVESTICIJSKIH POSOJIL ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA na območju Mestne občine Nova Gorica in občin Brd, Kanala, Miren-Kostanjevice, Renč-Vogrsko in Šempeter Vrtojba.

Arhiv: PODALJŠAN ROK do 17. aprila 2017 za prijave za podelitev priznanj inovacijam v goriški regiji za leto 2017

Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica za severno Primorsko, Nova Gorica nadaljuje s projektom Podelitve priznanj inovacijam v regiji. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva. Za vse, ki prvič prijavljate inovacijo vam v informacijo posredujemo posnetek spletne delavnice (webinarja) - kako prijaviti inovacijo na razpis.

Arhivi