Novice


Arhiv: BREXIT - Delavnica o uporabi orodij za določanje tarifnih številk

V sodelovanju s podjetjem A Tax International, Spirit Slovenija in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo organiziramo interaktivno delavnico, z namenom predstavitve javno dostopnih baz podatkov in spletnih orodij na področju davkov in carin. Slednje sta EU in UK pripravili kot pomoč družbam, ki že poslujejo ali pa so s poslovanjem na omenjenih trgih šele pričele.

Arhiv: Vabilo: predstavitev finančnih spodbud Regionalnega razvojnega sklada za gospodarstvo- 6.4.2022 Zoom

Vabimo vas na predstavitev spodbud Slovenskega regionalno razvojnega sklada s primerom dobre prakse uspešnega črpanja sredstev.

Arhiv: Hitri poslovni nasveti: Kako lahko na najbolj enostaven način prispevate k zmanjševanju odpadkov in zdravju zaposlenih?

GZS - Zbornica komunalnega gospodarstva je pričela z iniciativo Voda iz pipe, ki je del vseslovenske komunalne pobude Skupaj za boljšo družbo. Cilj je, da pitje pitne vode iz pipe postane vsakodnevna praksa v organizacijah ter prva izbira zagotavljanja vode pri organizaciji dogodkov. Vsem organizacijam, ki stremijo k ciljem družbeno odgovornih organizacij, Zbornica komunalnega gospodarstva ponuja možnost pridobitve certifikata Voda iz pipe. Več o tem razkriva direktor Zbornice komunalnega gospodarstva Sebastijan Zupanc v Hitrem poslovnem nasvetu. Če imate vprašanje glede postopkov in pogojev za pridobitev certifikata Voda iz pipe ali bi želeli izvedeti več, pišite na e-naslov komunala@gzs.si ali pokličite na telefonsko številko 01 5898 484.

Arhiv: V veljavi novela Zakona o dohodnini

Zakon, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 39/2022, se bo uporabljal za davčna leta, ki se začnejo vključno s 1. januarjem 2022.

Arhiv: Intervju z direktorico Severno Primorske gospodarske zbornice: Za razvoj regije smo odgovorni vsi, ki lahko nanj kakorkoli vplivamo

Ključnega pomena je, da lokalna oblast zna prisluhniti potrebam gospodarstva, ga upoštevati in se zaveda, da se investicije v gospodarski razvoj skupaj z ustrezno stanovanjsko politiko, še posebej za mlade, zelo bogato povrnejo v dobrobit vseh prebivalcev. Goriška regija je trdno usidrana na zlati sredini med regijami, pravi direktorica Severno Primorske gospodarske zbornice, Nova Gorica, Nevenka Volk Rožič. Potenciala za izboljšanje je še veliko. Kot pravi, so največje rezerve pri tesnejšem sodelovanju in povezovanju med odločevalci in gospodarstvom. Intervju je objavljen v marčevski številki revije Glas gospodarstva.

Arhiv: Ukrepanje MJU v zvezi z zamudami v postopkih pridobivanj in podaljševanj dovoljenj za zaposlovanje tujcev

GZS je na pristojne organe naslovila dopis z apelom za ukrepanje. Z Ministrstva za javno upravo smo prejeli odgovor, da najbolj obremenjene upravne enote od druge polovice lanskega leta sistematično kadrovsko krepijo. S povečanjem števila zaposlenih uslužbencev tudi v letošnjem letu, z nadurnim delom ter zagotovitvijo sredstev za povečan obseg dela in drugimi dodatnimi organizacijskimi ter kadrovskimi ukrepi ter ažurnim izvajanjem vseh nadomestnih zaposlitev, bo povečan pripad upravnih zadev bistveno lažje obvladljiv.

Arhiv: Pomoč zaradi visokih cen energije pozna in (pre)šibka

Ker je vojna v Ukrajini takoj vplivala na dodaten porast cen na borzah, ocenjujemo, da bo gospodarstvo potrebovalo še dodaten sveženj pomoči. Na GZS upamo na čimprejšnji dialog z državo o tej tematiki. Še bolj kot kdaj prej potrebujemo tako kratkoročne kot dolgoročne sistemske rešitve za podporo oskrbi z energijo.

Arhiv: Blagovna menjava pokazatelj konkurenčnosti slovenskega gospodarstva

Po podatkih o lanskoletni blagovni menjavi, ki jih je objavil Statistični urad Republike Slovenije, je ta v letu 2021 presegla 80 milijard EUR. Po oceni Analitike GZS sta letni stopnji rasti izvoza (+20 %) in uvoza (+31 %) nad pričakovanji. Odražata tako visoko rast domačega povpraševanja in investicij kot krepitev povpraševanja po slovenskih izdelkih v tujini, saj je bila industrijska proizvodnja v 2021 višja za desetino. Na rast menjave je pomembno vplivala tudi rast cen, ki so se pri uvozu povečale za okoli 9 %, pri izvozu pa za 6 %.

Arhiv: Vrh slovenskega gospodarstva: Horizonti prihodnosti za razvojni preboj Slovenije v družbo znanja in blaginje

Med ključne pogoje razvojnega preboja Slovenije sodijo usposobljeni kadri, stabilni viri financiranja, okrepljena vlaganja v RR ter učinkovit socialni dialog, so se strinjali udeleženci 16. Vrha slovenskega gospodarstva. Dogodka v organizaciji GZS, kjer je bil v središču razprave strateški dokument Horizonti prihodnosti, se je udeležilo prek 350 gospodarstvenikov, članov GZS, predstavnikov politike in drugih zainteresiranih javnosti.

Arhiv: Začasno potrdilo za voznike

Podaljšan je začasni ukrep, na podlagi katerega lahko GZS izdaja Potrdila za voznike, ki niso državljani EU, na podlagi potrdila o prejeti vlogi za podaljšanje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo izdanega s strani Upravne enote.

Arhivi