Novice


Arhiv: B2B srečanja s katarskimi industrijskimi podjetji Virtualno, 5. -6. julij 2022

GZS vabi na B2B srečanja s katarskimi industrijskimi podjetji - Virtualno, 5. - 6. julij 2022. Udeležba je brezplačna.

Arhiv: Mednarodna konferenca & B2B: Izzivi in priložnosti za železniška podjetja in dobavitelje v post-Covid obdobju

V sodelovanju z mednarodnimi partnerji Railway Cluster for South-East Europe (Srbija), Rail Target (Češka) in Javno agencijo SPIRIT Slovenija, organiziramo poslovno konferenco o izzivih in priložnostih v železniškem sektorju v regiji JVE, kot tudi v povezavi z drugimi sistemi in trgi (Združeno kraljestvo, Norveška , ZDA, Kanada). Poslovni dogodek bo v bov četrtek, 30. junija 2022 ob 9.30 na GZS, Dimičeva 13, Lj.

Arhiv: Individualni sestanki v okviru sejma ICT Spring 2022 30. junij – 1. julij, Luksemburg – Kirchberg

GZS vabi na Individualne sestanke v okviru sejma ICT Spring 2022 30. junij – 1. julij, Luksemburg – Kirchberg Evropska mreža EEN se vrača na sejem ICT Spring z individualnimi sestanki v živo. Sejem bo združil lokalne, regionalne in globalne akterje iz digitalnega in tehnološkega sektorja. Osredotoča se na priložnosti in izzive, ki jih prinaša uporaba novih tehnologij. Te redefinirajo poslovne modele, strategije in delovne procese.

Arhiv: Srečanja s kitajskimi dobavitelji se nadaljujejo… tudi v juniju

GZS vabi na spletnesestanke s 23 kitajskimi dobavitelji iz mesta Dongying, ki leži ob obali na severu province Shandong. Tokrat se bodo podjetja iz vzhodne in centralne Evrope lahko srečala z dobavitelji: jeklene pločevine, kovinskimi deli in izdelki za industrijo kot so avtomobilska, navtična, kmetijska, energetska, rudarska, gradbena idr. (obdelovanje kovinskih materialov in izdelava komponent), opremo za energetiko (suhi in oljni transformatorji, stikalne naprave, razdelilne omarice,…) idr.

Arhiv: Upravni odbor GZS Severno Primorske gospodarske zbornice ima novega predsednika

Na 26. seji Upravnega odbora GZS SPGZ, ki je bila 21. junija 2022, so članice in člani potrdili novega predsednika in podpredsednika UO. Dosedanji predsednik UO GZS SPGZ in predsednik uprave Salonit Anhovo d.d., Julijan Fortunat odhaja novim izzivom naproti. Na njegovo pobudo je UO imenoval novega predsednika, to je Boštjana Jerončiča, direktorja v družbi INCOM d.o.o.. Izvolili so tudi novega podpredsednika, Mateja Stresa, direktorja MAHLE Electric Drives Bovec d.o.o.

Arhiv: Prilivi iz tujskega turizma zopet močnejši

Izvoz in uvoz storitev Slovenije sta se v prvih štirih mesecih 2022 glede na enako obdobje 2021 povečala približno za tretjino. Med pomembnejšimi skupinami izvoznih storitev se je povečal izvoz potovanj (+390 mio EUR), transporta (+205 mio EUR), ostalih poslovnih storitev (+95 mio EUR; intelektualne storitve) in telekomunikacijskih, računalniških in informacijskih storitev (+64 mio EUR). Izvoz gradbenih storitev je bil nespremenjen. Presežek storitvene menjave je v prvih štirih mesecih 2022 znašal 857 mio EUR, kar je bilo 186 mio EUR več kot v enakem obdobju lani. Pri tem se je najbolj povečal presežek potovanj (za 145 mio EUR). Najvišji pozitivni saldo (razliko med izvozom in uvozom) so dosegle transportne storitve (436 mio EUR) in potovanja (246 mio EUR).

Arhiv: Hitri poslovni nasvet: Ali veste, kateri omejevalni sporazumi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence so absolutno prepovedani?

Skladno z veljavno zakonodajo so prepovedani sporazumi, ki posredno ali neposredno določajo prodajne ali nakupne cene in druge poslovne pogoje, sporazumi, ki omejujejo ali nadzirajo proizvodnjo, prodajo in tehnični napredek ter tisti, ki predstavljajo delitev trga ali virov nabave med udeležence … Več o tem pojasnjuje Barbara Gnilšak iz Pravne službe GZS v Hitrem poslovnem nasvetu.

Arhiv: Pobuda za sodelovanje pri načrtovanih aktivnostih obnove Ukrajine

Že v mesecu aprilu je ukrajinska vlada pripravila osnutke priporočil za oblikovanje načrtov, ki naj bi jih v okviru povojne obnove uporabile lokalne samouprave pri obnovi porušenih mest in naselij. Hkrati je ukrajinska vlada zaprosila Ekonomsko komisijo OZN za Evropo (UNECE) za podporo pri nadaljnjem razvoju strategije, ki bo uporabljena pri obnovi države. UNECE bi naj v naslednjih mesecih objavil razpis za sodelovanje podjetij, ki bi želela sodelovati pri projektu, vendar pa razpisni pogoji zaenkrat še niso znani.

Arhiv: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih vložen v Državni zbor

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih je bil 17. 6. 2022 vložen v Državni zbor RS po skrajšanem postopku. Glede na to, da bo ob morebitnem novem valu okužb s koronavirusom v jesenskem času to področje zelo aktualno za naše člane oziroma celotno gospodarstvo ( industrija, storitve, prodaja), je Pravna služba GZS povzela predlagane rešitve.

Arhiv: Podeljena priznanja za najboljše inovacije v treh slovenskih regijah

Najboljše inovacije so prejšnji teden nagradili v zasavski, severno primorski in savinjsko-šaleški regiji. Zasavska GZS in GZS Severno Primorska gospodarska zbornica, Nova Gorica na nacionalni izbor pošiljata po 4 zlate inovacije, Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica pa 3. Nacionalni dan inovativnosti bo 20. septembra.

Arhivi