Novice


Arhiv: Sprejem treh zakonov na 9. seji Državnega zbora, 17. aprila 2023

Obveščamo vas, da je Državni zbor na 9. redni seji (17. april do 21. aprila 2023) sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (ZUOKPOE-A) in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu (ZUS-1C).

Arhiv: Podpisan zgodovinski dogovor med gospodarstvom, znanostjo in politiko

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS), Rektorska konferenca Republike Slovenije (RKRS) in Vlada Republike Slovenije so v torek slovesno podpisale zgodovinski dogovor o strateškem sodelovanju in usklajenem naslavljanju »doline smrti« na področju tehnološkega razvoja in inovacij s ciljem doseganja višje kakovosti življenja državljank in državljanov, okoljske vzdržnosti ter visoke dodane vrednosti.

Arhiv: OKROŽNICA PRAVNE SLUŽBE: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) - pripombe do 9. 5. 2023

Obveščamo vas, da je bil dne 21. aprila 2023 v Državni zbor vložen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju: Predlog ZFPPIPP). Namen sprememb in dopolnitev je uskladitev z odločitvami Ustavnega sodišča Republike Slovenije in prenesti Direktivo EU o prestrukturiranju in insolventnosti v slovenski pravni red. Vabimo vas, da podate vaše pripombe in predloge k predlogom! Rok: 9. maj 2023.

Arhiv: OKROŽNICA PRAVNE SLUŽBE: Predlog resolucije o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2023- 2028, pripombe do 10. maja 2023

Obveščamo vas, da GZS sodeluje v delovni skupini za pripravo Resolucije o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2023- 2028 v okviru pristojnega ministrstva (MGTŠ). V luči nedavno sprejetega novega Zakona o varstvu potrošnikov, ki za podjetja prinaša veliko sprememb in novosti, predvsem na področju uveljavljanja pravic potrošnikov iz naslova garancij in neskladnosti blaga ocenjujemo, da GZS tudi v okviru priprave nove strategije varstva potrošnikov za petletno obdobje aktivno sodeluje s svojimi predlogi in pripombami glede na dosedanje izkušnje podjetij v praksi. Vabimo vas k podaji pripomb.

Arhiv: Investiranje in poslovanje v Srbiji

GZS v sodelovanju z Javno agencijo SPIRIT Slovenija in Srbsko slovenskim poslovnim klubom Slovenija organizira tradicionalno predstavitev pogojev investiranja ter investicijskih in poslovnih priložnosti v izbranih srbskih mestih in občinah, »Investiranje in poslovanje v Srbiji«. Predstavitev z dvostranskimi pogovori bo v dvorani A na GZS, v četrtek, 11. maja 2023 ob 9.00. uri. Kotizacije ni.

Arhiv: Upravni odbor GZS: Gospodarstvo podpira predlog prenove upravnih enot

Na dnevnem redu seje Upravnega odbora GZS je bilo tudi Letno poročilo GZS, ki so ga upravniki sprejeli in poslali v potrditev skupščini GZS. Seznanili so se tudi z aktualnimi aktivnostmi zbornice. Gostja današnje seje Upravnega odbora GZS je bila ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik. »Glede tujcev bo potrebno sprejeti družbeni konsenz,« je odgovorila na klice gospodarstva, da primanjkuje delovne sile. Dejala je, da zakonodaja o tujcih vsebuje vrsto zavrnitvenih razlogov in nekatera so tako strokovna, da bi moral imeti uradnik pravno znanje. To je po njenem mnenju glavni razlog dolgotrajnosti postopkov, poleg organizacije dela.

Arhiv: Rezultati volitev v Upravni odbor GZS Severno Primorske gospodarske zbornice, Nova Gorica za obdobje 2023 - 2027

Volitve v Upravni odbor GZS Severno Primorske gospodarske zbornice, Nova Gorica so zaključene. Na 2. seji Volilne komisije GZS SPGZ , ki je bila v ponedeljek, 17. aprila 2023, so člani komisije pregledali prispele glasovnice in potrdili izvoljene kandidate za Upravni odbor GZS SPGZ za obdobje 2023 - 2027. Vsem izvoljenim članicam in članom iskreno čestitamo ter želimo uspešno delo!

Arhiv: Informacija o razpisu za udeležbo na sejmu Makers United - rok prijave 26. 4. 2023

Posredujemo vam informacijo o o razpisu za udeležbo na sejmu Makers United

Arhiv: Izšla aprilska izdaja revije Glas gospodarstva

Aprilski Glas gospodarstva smo v veliki meri posvetili učinkoviti izrabi odpadkov. »Vsi naši odpadki, izpusti nekje končajo, najpogosteje daleč stran od naših oči in našega doma. Še vedno prepogosto raje pogledamo stran, kar je seveda zelo narobe. Zato je tudi v primeru objekta, o katerem se pogovarjava, veliko lažje pogledati stran kot sprejeti odgovornost in si prizadevati najti rešitev za problem, ki ga imamo tukaj in zdaj. Morda bo za začetek dovolj, če se vprašamo, kaj bomo s temi odpadki, če jih jutri ne bomo mogli več nikamor odpeljati?« poudarja v osrednjem intervju aprilskega Glasa gospodarstva tehnični direktor Energetike Ljubljana dr. Marko Agrežin izpostavi več prednosti, ki bi jih prinesla sežigalnica. Da se aktivnosti za zagotovitev samozadostnosti Slovenije na področju odstranjevanja komunalnih odpadkov že predolgo vlečejo, med drugim v pogovoru za Glas gospodarstva opozarja Sebastijan Zupanc, direktor GZS – Zbornice komunalnega gospodarstva. Tudi tokrat nismo zaobšli pomembnih vsebin, kot so energetska kriza, kadri, pokojninska reforma … K branju vabijo tudi nasveti z različnih področij, odmevi dogodkov doma in v tujini in še mnogo drugih zanimivosti. Lepo vabljeni k branju!

Arhiv: Predlog ukinitve prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Prejšnji teden je bila v državni zbor vložena novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Ta predvideva ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in prenos v obvezno zdravstveno zavarovanje, ki bi ga plačevali po enotni fiksni ceni. Po predlogu zakona naj bi breme pavšalnega zneska prispevka za zdravstveno zavarovanje tudi v prihodnje nosil zaposleni sam, le delodajalec naj bi znesek po novem nakazal ZZZS. Za zavarovance in delodajalce torej naj ne bi šlo za velike vsebinske spremembe. Na novinarski konferenci je bilo povedano tudi, da naj bi koalicija do konca leta 2024 dogovorila, kako urediti »socialno pravičnost tega prispevka oz. financiranja zdravstva nasploh«. Tu pa moramo jasno povedati, da na GZS nasprotujemo kakršnemukoli morebitnemu povečevanju obremenitve delodajalcev, saj so delodajalci v Sloveniji, prav zaradi prispevkov, že danes med najbolj obremenjenimi v Evropi.

Arhivi