Novice


Arhiv: Seminar Investiranje in poslovanje v Srbiji, 5. december 2019, ob 9.30

V sodelovanju z Javno agencijo SPIRIT Slovenija, Srbsko slovenskim poslovnim klubom Slovenija in Stalno konferenco srbskih mest in občin GZS organizira predstavitev pogojev investiranja ter investicijskih in poslovnih priložnosti v srbskih mestih in občinah, »Investiranje in poslovanje v Srbiji«.

Arhiv: Vrh slovenskega gospodarstva: z ukrepi na področjih inovativnosti, upravljanja s kadri in ugleda do družbe trajnostnega razvoja Slovenija 5.0

Uvedba raziskovalnih vavčerjev in podpora zaposlovanju mladih raziskovalcev v podjetjih, izdelava Karierne platforme za dolgoročno načrtovanje kompetenc prihodnosti, sprejem ciljev in strategije povečanja ugleda blagovne znamke Made in Slovenia ter načrtna debirokratizacija države so ključni ukrepi za prihodnji razvoj Slovenije, je izpostavilo prek 450 vodilnih predstavnikov gospodarstva, politike in drugih javnosti na 14. Vrhu slovenskega gospodarstva. Na dogodku so predstavniki gospodarstva, vlade in znanosti podpisali tudi posebno izjavo za Slovenijo 5.0.

Arhiv: Spodbude malih vrednosti preko vavčerjev

Ob vse hitrejšem zapiranju nacionalnih razpisov za razvoj in inovacije, so preko SPS-a še vedno odprti razpisi za vavčerje. Na voljo je 12 različnih vavčerjev, od patentov, modelov in znamko do digitalnih kompetenc in uvajanja poslovne odličnosti. Javni pozivi za vavčerje so odprti do 31. 3. 2023.

Arhiv: Pobuda za sodelovanje v akciji Drevo za Cerje

Spoštovani, v avgustovskem požaru 2019, je bilo na območju Cerja poškodovanih skoraj 100ha površine gozda pod zaščito Nature 2000. Prizadeto območje, ki se nahaja v neposredni bližini Pomnika Miru na Cerju, skušamo obnoviti v sklopu kampanje DREVO ZA CERJE. Na kampanjo se je do danes odzvalo že 274 posameznikov in 29 podjetji.

Arhiv: Vodenje skupine v proizvodnji - BREZPLAČNO USPOSABLJANJE

V okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, ki je namenjen vsem s srednjo poklicno ali nižjo izobrazbo in so starejši od 45 let, vas vabimo na BREZPLAČNO usposabljanje, ki prinaša vsa potrebna poklicna znanja s področja vodenja proizvodnje. Zadnja skupina v letu 2019!

Arhiv: Skupaj do sodobnega plačnega modela

GZS je že peto leto zapovrstjo organizirala Dan delodajalcev, posvečen aktualnim temam s področja delovnega in socialnega prava. Ta posvet je bil že drugi v okviru bipartitnega projekta Krepitev kompetenc socialnih partnerjev v kolektivnem dogovarjanju 2017-2021. Generalna direktorica GZS Sonja Šmuc je uvodoma poudarila, da je GZS odgovorna delodajalska organizacija, ki stremi k doseganju dolgoročnih ciljev med delavci in delodajalci, tudi v tako odgovornih temah, kot je novi plačni model, ki mora biti transparenten, sodoben in mednarodno bolj primerljiv. Oba uvodničarja, izvršni direktor GZS Mitja Gorenšček in Jakob Krištof Počivavšek, predsednik KSS PERGAM, sta se strinjala, da nam je novela Zakona o minimalni plači skozi novo definicijo plače pospešila potrebo po drugačnem, sodobnem plačnem modelu.

Arhiv: BREZPLAČNA USPOSABLJANJA NA MEDPODJETNIŠKEM IZOBRAŽEVALNEM CENTRU

Na Medpodjetniškem izobraževalnem centru - MIC, v okviru projekta "Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče II", bodo 6. 12. 2019 ob 15.30h začeli z usposabljanjem Uporaba načel HACCP sistema, ki je primeren za vse, ki se ukvarjajo z živilsko dejavnostjo, distribucijo ter trgovino. Temeljni namen programa je seznaniti udeležence s cilji in nalogami agroživilstva na področju zagotavljanja varstva potrošnikov. Tako vključuje segmente pridelave, predelave, rokovanja, pakiranja in ponudbe živil in temelji na HACCP sistemu ali dobri higienski praksi in higieni obrata.

Arhiv: Hrana prihodnosti in/ali prihodnost hrane?

Hrano, ki bo okusna, zdrava in sprejeta med kupci, je mogoče zagotoviti le s povezovanjem industrije, institucij znanja in politike ter z nadgradnjo tradicije z inovativnimi tehnologijami, so se strinjali udeleženci današnje konference Future Food. Odprta je bila tudi istoimenska razstava, ki bo v Domu gospodarstva do 10. januarja 2020

Arhiv: Vabilo na zaključno konferenco projekta RETRACKING - Plastika in kompoziti v hierarhiji ravnanja z odpadki

Vabimo vas na Zaključno konferenco mednarodnega projekta RETRACKING, ki bo potekala v petek, 29. novembra 2019, med 10:00 in 14:00, v Dvorani A, 1. nadstropje, GZS, Dimičeva 13, Ljubljana. Vabimo strokovnjake s področja okolja (odpadkov), podjetja, kjer ti odpadki nastajajo pri proizvodnji izdelkov (kot so plovila, letala, gradbeni proizvodi, športna oprema, sanitarna oprema…), uporabnike tovrstnih izdelkov ter zbiralce in predelovalce odpadkov in tudi druge zainteresirane na območju programa Interreg Italija – Slovenija in tudi širše.

Arhiv: Uvedba elektronskega bolniškega lista

Od 1. 2. 2020 bo obvezno prevzemanje eBOL prek informacijskega sistema SPOT. ZZZS načrtuje z novim letom, v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo, za delodajalce pripraviti rešitev, s katero bodo na spletnem portalu za podporo poslovnim subjektom delodajalcem na voljo eBOL-i njihovih delavcev. Delodajalci in zavarovanci, ki so sami zavezanci za plačilo prispevka in so vpisani v Poslovni register Slovenije bodo obvezno, in sicer za začasno zadržanost od dela, od 1. 2. 2020 prevzeli eBOL-e za svoje zaposlene prek sistema SPOT in ne bodo več zahtevali od zaposlenih, da jim morajo bolniški list dostaviti v papirni obliki.

Arhivi