Novice


Arhiv: Vodenje skupine v proizvodnji - BREZPLAČNO USPOSABLJANJE

V okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc (namenjen vsem starejšim od 45 let s srednjo poklicno ali nižjo izobrazbo) vabimo na BREZPLAČNO usposabljanje, ki prinaša vsa potrebna poklicna znanja s področja vodenja proizvodnje. Usposabljanje bo od 19. do 23. 10. 2020 na CPU.

Arhiv: Skupni prihodki države od davkov in socialnih prispevkov v 2019 za 5,4 % višji kot v 2018

Davčni prihodki so v 2019 znašali 10.452 mio EUR (4,1 % več kot v 2018), prihodki iz socialnih prispevkov pa 7.723 mio EUR (7,2 % več kot v 2018). Med prvimi so se najbolj zvišali davki od dohodka pravnih oseb (za 7,6 %), med drugimi pa socialni prispevki delodajalcev (za 7,4 %). Vir: SURS

Arhiv: Zakaj so socialne inovacije pomembne za poslovanje podjetij?

Podjetja za iskanje odgovorov na sodobna družbena vprašanja že dolgo uporabljajo vrsto različnih orodij kot so korporativno upravljanje, korporativna filantropija in družbena odgovornost podjetij. Socialne inovacije od tradicionalnih pristopov ločuje reševanje družbenih izzivov na načine, ki ustvarjajo oprijemljive poslovne koristi. Peter Brabeck-Letmathe je na portalu Svetovnega gospodarskega foruma podal pet skupnih značilnosti tovrstnih socialnih inovacij, čeprav se posamezni pristopi in metode seveda razlikujejo.

Arhiv: Gospodarstveniki z MOP o dolgoročni podnebni strategiji

Ministrstvo za okolje in prostor je v petek na Gospodarski zbornici Slovenije predstavilo dolgoročno podnebno strategijo Slovenije pod sloganom #priložnos#izziv#izvedlljivost.

Arhiv: Vlada 23. septembra potrdila predlog #PKP5

Arhiv: 30. september: Webinar Ocena bioloških tveganj v delovnem okolju in načrt ukrepov

Tako kot pri preostalih tveganjih v delovnem okolju je treba tudi pri bioloških tveganjih, kot je npr. novi koronavirus, naprej opraviti dobro oceno tveganja in nato pripraviti načrt ukrepov, s katerimi je mogoče ta tveganja čim bolj zmanjšati, v primeru novega koronavirusa preprečiti okužbo ali jo vsaj omejiti na najmanjšo možno mero. Pomemben del načrta je odprto in jasno komuniciranje z zaposlenimi ter stalno spremljanje in prilagajanje ukrepov. Izkoristite priložnost in se udeležite brezplačnega webinarja s predstojnico Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana prof. dr. Metodo Dodič Fikfak in mag. Ivan Papičem, direktorjem Steklarne Hrastnik.

Arhiv: Vstop v Slovenijo iz držav na oranžnem in rdečem seznamu brez karantene, zadostuje predložitev negativnega test

Vlada je na seji 26. septembra 2020 sprejela Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije, s katerim se spreminjajo pravila odrejanja karantene na podlagi priporočila Evropske komisije. Uvaja se oranžni seznam držav (države s poslabšanimi epidemiološkimi razmerami), ki nadomešča dosedanji rumeni seznam. Države, ki niso uvrščene na zeleni (varne države) ali rdeči seznam (države s slabimi epidemiološkimi razmerami), so torej uvrščene na oranžni seznam. Odlok med drugim tudi omogoča od 28. 9. 2020 vstop v Slovenijo iz držav na oranžnem in rdečem seznamu tudi brez karantene, in sicer z ustreznim negativnim testom na prisotnost sars-cov-2. Vlada je na seji 27. septembra 2020 sprejela tudi spremembo Sklepa o določitvi seznama epidemiološko varnih držav oziroma njihovih administrativnih enot in seznama držav oziroma njihovih administrativnih enot z epidemiološko visokim tveganjem za okužbo z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki začne veljati 29. septembra 2020.

Arhiv: Zaprosilo za sodelovanje v spletni anketi Gospodarska pričakovanja 2021

Širjenje koronavirusa Covid-19 je vplivalo na večje spremembe v načrtih poslovanja številnih podjetij. Da bi vam lahko zagotovili čim boljšo podporo v prihajajočih mesecih, vas naprošamo za oceno vašega poslovanja v 2021. Anketa obsega 6 kratkih vprašanj, pri katerih niso potrebni natančni finančni podatki o planiranem poslovanju. Reševanje ankete vam bo vzelo okoli 2 minuti. Vsem, ki ste anketo že izpolnili se iskreno zahvaljujemo.

Arhiv: Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme

Ker na področji razvojnih in inovacijskih razpisov ni nič novega, tokrat najavljamo nov in aktualen razpis. 10 mio eur je na voljo za nakup zaščitne opreme (pralnih obraznih zaščitnih mask, obraznih zaščitnih mask za enkratno uporabo, zaščitnih rokavic, razkužil, brezstičnih termometrov za merjenje telesne temperature) za zagotovitev ustrezne zaščite pred okužbami in širjenjem virusa COVID19. Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenimi. Posamezno podjetje bo lahko prejelo do 9.999 EUR pomoči. Razpis je odprt še do konca oktobra.

Arhiv: Spletna konferenca: PRESKOČI DIGITALNO

Konferenca s poudarki na napovedih in prvih praksah, da so atributi pametno, agilno, lokalno v proizvodnji in v dobavnih verigah ključni za poslovanje v novi - digitalni – resničnosti.

Arhivi