Novice


Arhiv: Projekt in vprašalnik OECD s področja javnih naročil (Project on competition in Public Procurement in Slovenia)

Obveščamo vas, da v okviru OECD poteka projekt oziroma študija »Project on competition in Public Procurement in Slovenia«. Študija vključuje pregled področja javnega naročanja v Sloveniji s poudarkom na zagotavljanju konkurenčnosti in sodelovanja na področju javnega naročanja. Gre za projekt, ki je povezan z uresničevanjem zavez Slovenije v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Arhiv: Izšla oktobrska izdaja revije Glas gospodarstva

Približuje se osrednji dogodek GZS s področja digitalizacije – GoDigital, zato smo oktobrski Glas gospodarstva v veliki meri posvetili digitalni prihodnosti, s poudarkom na vlogi digitalnih podatkov in umetne inteligence pri ustvarjanju dodane vrednosti. »Direktorji organizacij morajo svoje digitalne ambicije oblikovati tako, da najprej opredelijo vrsto in obseg želenih poslovnih rezultatov,« v intervjuju izpostavlja Marko Štefančič, direktor Gartner Slovenija in Centralna Azija. V zadnjih dneh se je Slovenija predstavila na knjižnem sejmu v Frankfurtu, v zadnjem novembrskem tednu se bodo odprla vrata Slovenskega knjižnega sejma, ki je ena najbolj prestižnih blagovnih znamk GZS. Zato tokrat predstavljamo panogo založništva in knjigotrštva, največje izzive osvetljujemo v pogovorih z založniki, knjigotržci in v intervjuju z direktorjem Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev Vladimirjem Kukavico. Predstavljamo spodbudne izsledke ankete, ki smo jo na GZS izvedli med podjetji glede izvajanja in načrtovanja projektov za prehod v nizkoogljično družbo, izpostavljamo pa še GZS-jev predlog mini davčne reforme za dvig dodane vrednosti. V novi številki Glasa gospodarstva vas čaka še veliko zanimivega branja, uporabnih nasvetov in primerov dobrih praks. Vabljeni k branju!

Arhiv: Aktualni javni razpisi

Aktualni javni razpisi.

Arhiv: Gospodarstveniki nasprotujemo posredovanju neusklajenih predlogov v noveli ZDR v DZ

Predsednice in predsedniki 15 gospodarskih in kmetijskih organizacij ter združenj izražamo skupno razočaranje in nezadovoljstvo nad načinom sprejema novele Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D) na Vladi RS dne 19. 10. 2023, kasneje pa še na vladni dopisni seji dne 20. 10. 2023. Kot smo zapisali v današnjem pismu, naslovljenem na predsednika Vlade RS dr. Roberta Goloba in pristojne ministre, je bila namreč na skupnem sestanku 9. oktobra 2023 dana beseda predsednika Vlade Republike Slovenije vsem predsednicam in predsednikom gospodarskih, delodajalskih in kmetijskih organizacij glede nadaljevanja in vsebine sprejema novele tega zakona. Na vladi sprejeti predlog novele je v nasprotju s to obljubo.

Arhiv: Drugo mesečno srečanje z novinarji

Generalna direktorica Vesna Nahtigal in glavni izvršni direktor Mitja Gorenšček sta na današnjem drugem mesečnem neformalnem srečanju z novinarji izpostavila dve osrednji temi: popoplavno obnovo ter predlog novele ZDR-1. Izpostavila sta prizadevanja, da bi vlada vključevala GZS oziroma delodajalsko stran v pripravo relevantne zakonodaje. Nenazadnje je GZS s strokovno podprtimi predlogi dokazala poznavanje razmer in potreb gospodarstva in realne možnosti prenosa določb v prakso. Brez proaktivnosti vključevanja je GZS potisnjena v vlogo kritika namesto konstruktivnega sogovornika, sta prepričana.

Arhiv: Danes bi bil zeleni prehod slovenske industrije v velikem delu že zaključen!

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v teh dneh upravičencem za leto 2022 izplačalo 25,7 milijona evrov iz Sklada za podnebne spremembe kot nadomestilo energetsko intenzivnim podjetjem, ki so oziroma bodo v letih od 2022 do 2024 plačevala višje cene električne energije zaradi trgovanja s kuponi toplogrednih plinov. V tem obdobju bodo sicer podjetja prejela vsega skupaj 99,15 mio evrov. Evropska komisija je že deset let nazaj prepoznala, da trgovanje z emisijami toplogrednih plinov penalizira energetsko intenzivne panoge in zato obstaja nevarnost, da bodo svoje proizvodnje selile v tujino oziroma jih zapisale. Evropa pa bi nadomeščala njihove proizvode z uvoženimi izdelki, ki imajo nekajkrat višji ogljični odtis. »Slovenija tega ni izkoristila, zato smo se v teh letih odrekli več deset milijonom evrov. S tem so se določena slovenska podjetja znašla v izjemno nezavidljivem položaju v primerjavi s konkurenti v EU in izven. Si predstavljate, kakšna bi bila danes slovenska energetsko intenzivna industrija, če bi izgubljene milijone investirala v nove tehnologije za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, kar je pogoj? Danes bi bil zeleni prehod slovenske industrije v velikem delu že zaključen,« je jasna generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal.

Arhiv: Delodajalci za izenačitev napotenih delavcev v zakonu o proračunih

V predlogu zakona o izvrševanju proračunov za naslednji dve leti predlagamo uskladitev dohodninske lestvice, davčnih olajšav in skupnega dohodka z rastjo plač, prav tako pa izenačitev položaja javnih uslužbencev in zaposlenih v gospodarstvu, ki so bili napoteni na delo v tujino. Pripombe in predloge je pet reprezentativnih delodajalskih organizacij - Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije in Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije - v obliki amandmajev posredovalo v Državni zbor RS.

Arhiv: KONFERENCA: Kako se spopasti z aktualnimi grožnjami v kibernetskem prostoru?

Predstavljeni bodo najnovejši trendi in razvoj na področju kibernetske varnosti, kot so napredni napadi, ranljivosti, incidenti, nova zakonodaja in standardi ter primeri iz prakse. Udeleženci bodo imeli priložnost izmenjati izkušnje in mnenja s strokovnjaki ter navezati nove stike.

Arhiv: Delodajalske organizacije ne nasprotujemo prenosu EU direktiv v Zakon o delovnih razmerjih

Delodajalske organizacije ne nasprotujemo prenosu dveh EU direktiv v Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ne moremo pa pristati na ostale predlagane spremembe, ki niso bile usklajene med vsemi socialnimi partnerji, smo med drugim zapisali predstavniki petih delodajalskih organizacij - Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Trgovinske zbornice Slovenije, Združenja delodajalcev Slovenije in Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije - v pismu, naslovljenem na predsednika vlade.

Arhiv: Osnove in novosti glede porekla blaga

Vabimo vas na seminar osnove in novosti glede porekla blaga, kjer bodo predstavljene osnove glede določitve porekla blaga, tako za preferencialno kot tudi za nepreferencialno poreklo, pravna podlaga ter uporaba v praksi. Člani GZS imajo 20% popust na kotizacijo.

Arhivi