Novice


Arhiv: Reprezentativne delodajalske organizacije posredovale predloge amandmajev na predlog interventnega zakona za pomoč gospodarstvu in turizmu

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Obrtno podjetniška zbornica Slovenije (OZS), Trgovinska zbornica Slovenije (TZS), Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS) ter Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS) so v Državni zbor RS vložili skupne predloge amandmajev k Predlogu Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19, ki predstavljajo dopolnitve predloga zakona, nujne za okrevanje in nadaljnjo oživitev slovenskega gospodarstva.

Arhiv: 4 namigi za gradnjo odgovornosti na delovnem mestu današnjega dne

Odgovornost zaposlenih pomeni spoštovanje rokov, doseganje ciljev in siceršnje dobro opravljanje dela. Odgovorni zaposleni delo opravljajo v skladu s cilji tima, proaktivno iščejo pomoč, kadar jo potrebujejo, in prevzamejo odgovornost, kadar naredijo napako. Te razumejo kot del procesa učenja in priložnost za rast. Na portalu officevibe.com smo našli 4 namige, kako uspešno graditi odgovornost na delovnem mestu današnjega dne.

Arhiv: Podjetja podprla predloge v paketu davčnih sprememb 2022-2025

Podjetja so podprla predloge davčnih sprememb in so jim v povprečju naklonjena, saj naj bi to prispevalo k njihovi rasti poslovanja in novemu zaposlovanju. Višino socialno-razvojne kapice vidijo med 4.000 in 5.000 EUR kot najustreznejšo, pri čemer naj bi njena uvedba prinesla novih 6.100 visoko-plačanih delovnih mest. To je pokazala anketa, ki jo je GZS izvedla med 140 podjetji.

Arhiv: GZS posredovala pripombe na predlog Zakona o varstvu potrošnikov

GZS ocenjuje, da predlog Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) sledi načelu večje preglednosti in enotnega urejanja tematike varstva potrošnikov in nepoštenih poslovnih praks v enem zakonu, kar bo podjetjem omogočilo lažjo uporabo predpisa v praksi. Med drugim pa GZS predlaga daljši rok za začetek izvajanja zakona, upoštevanje področne zakonodaje, ki že ureja varstvo potrošnikov, natančnejšo opredelitev nekaterih izrazov ter ohranitev 45-dnevnega roka za popravilo izdelka v primeru obvezne garancije na blagu.

Arhiv: EU Business Talks: Belgija, 6. julij 2021

Slovenija predseduje Svetu Evropske unije v drugi polovici leta. GZS bo v tem času organizirala pogovore s poslovneži iz vseh 27 držav članic, vsak teden iz ene države članice. Gost poslovnega klepeta bo Fred Dekens, generalni direktor TheBabyCries.be iz Antwerpna v Belgiji.

Arhiv: GZS pozvala MOP k pripravi strategije ravnanja z blatom

GZS opozarja, da je za rešitev problematike ravnanja z blatom nujna priprava in sprejem strategije, ki uradno in zavezujoče potrjuje izvedbo konkretnih rešitev. Za oblikovanje tovrstne strategije mora biti pristojno Ministrstvo za okolje in prostor RS.

Arhiv: UO GZS o nujnosti večje precepljenosti prebivalstva

Člani UO GZS so na zadnji seji z zdravstvenim ministrom Janezom Poklukarjem razpravljali o zdravstvenih posledicah epidemije koronavirusa ter pričakovanih reformnih rešitvah v zdravstvu. Strinjali so se, da je za varno jesen potrebna čim večja precepljenost prebivalstva, zato je treba napore vložiti v promocijo cepljenja proti covid-19.

Arhiv: P4D REACTEU - SPODBUDE ZA DIGITALNO TRANSFORMACIJO MSP

Odprt je napovedan razpis, katerega namen je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij ter odpravljanje posledic pandemije Covid-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij, spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranitev delovnih mest v podprtih podjetjih. Od 30.000 € do 100.000 € subvencije za podjetja, rok za oddajo vlog pa je 1. 9. 2021 do 14.00.

Arhiv: 4. INOVACIJSKI MEETUP, 22. julij 2021

Četrto druženje slovenskih inovatork in inovatorjev v družbi novega skritega gosta ali gostje.

Arhiv: Spremenjen Zakon o prevozih v cestnem prometu

Zakon prinaša tudi spremembe na področju licenc za opravljanje prevozov potnikov in avtotaksi prevoze. V zavihku Vloge za licence so objavljeni posodobljeni obrazci - v word in pdf obliki. Na posamezni vlogi so navedene tudi obvezne priloge.

Arhivi