Novice


Arhiv: Objava Javnega razpisa za prijavo interesa z namenom neposredne dodelitve nalog neodvisnemu zunanjemu izvajalcu – EZTS GO

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS GO) ima v polnem teku dva velika čezmejna projekta in enega transnacionalnega. Na njihovi spletni strani www.euro-go.eu je objavljen javni razpis za zunanjo kontrolo/revizorje. V kratkem lahko pričakujemo še druge najave. Zainteresane vabimo k prijavi. Rok za prijavo: 14. marec 2018 do 12.00 ure.

Arhiv: SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD RAZPISUJE 79,2 MIO EUR GARANCIJ ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je v Uradnem listu RS št. 9/2018 objavil javni razpis za odobravanje garancij za zavarovanje bančnih kreditov z oznako P1 plus 2018. Skupno v višini 79,2 mio EUR razpisanih garancij s subvencijo obrestne mere, bodo tudi letos preko SPS-a lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke. Na ta način bo MSP-jem tudi letos omogočen lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov, saj SPS pri najemu kredita vstopa kot garant, ki podjetju zagotovi 60 % ali 80 % zavarovanje bančnega kredita.

Arhiv: GRADIVA - Konferenca Retracking - Sledi zanki / Conferenza Retracking - Segui il nodo

Gradiva iz uvodne konference Krožnemu gospodarstvu naproti: sledljivost izdelkov iz recikliranih polimernih kompozitov, utrjenih s steklenimi vlakni projekta Retracking, ki se izvaja v okviru programa Interreg Italija – Slovenija.

Arhiv: Ob robu zahtev javnega sektorja: enačba se ne izide

Sistem, v katerem mora čedalje manj aktivnega prebivalstva (vsako leto 8.000 manj) ustvarjati sredstva za rastoče skupine upokojenih (616.000), zaposlenih v javnem sektorju (177.000) in še vedno visoke številke brezposelnih (88.000), preprosto ni vzdržen. Generalna direktorica GZS Sonja Šmuc: »Bistveno vprašanje ni več, koliko podjetij bo uspelo prenesti še višje stroške obdavčitve in ostati mednarodno uspešnih, ampak koliko mladih bo še pripravljeno pristati na zanje tako neugodnem medgeneracijskem dogovoru.«

Arhiv: Od gospodarstva je odvisna naša prihodnost

Arhiv: BREZPLAČNA IZOBRAŽEVANJA V DOLINI SOČE

Vabimo vas k vpisu v brezplačne zimske programe v okviru projekta »Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče«. Programi se izvajajo na različnih lokacijah v Posočju in so namenjeni vsem zaposlenim, ki so stari 45 let ali več (izjemoma manj) in imajo zaključeno največ srednješolsko izobrazbo.

Arhivi