Novice


Arhiv: Razdelitev dovolilnic za leto 2023

Prevozniki, ki želite letni načrt dovolilnic in CEMT dovolilnic za naslednje leto, morate v skladu z Zakonom o prevozih v cestnem prometu do najkasneje 15. septembra vložiti vlogo za določitev letnega načrta. V vlogi navedite vrste in število želenih dovolilnic.

Arhiv: Hitri poslovni nasvet: Kakšna je učinkovita, razvojno naravnana povratna informacija?

Pomembno je pri podajanju povratne informacije biti pozitivno naravnan ter izhajati iz objektivnih dejstev. Kaj še je pomembno, pojasnjuje Ana Šušteršič v Hitrem poslovnem nasvetu.

Arhiv: MNZ: Prevodi informacij na obrazcih prošenj za tujce

Na spletni strani infotujci.si so obrazci prošenj za izdajo ali podaljšanje vseh vrst dovoljenj za tujce v slovenskem jeziku. Zaradi nakazane slabe informiranosti tujcev o tem, kaj je potrebno prošnji priložiti in kaj bo uradni organ še preverjal in pridobil po uradni dolžnosti, je Ministrstvo za notranje zadeve sklope informacij na vlogah prevedlo v albanski, angleški, bosanski, makedonski in srbski jezik (nekatere samo v angleški jezik) in jih posredovalo v objavo na zgoraj nevedno namensko stran. Prevodi informacij se nahajajo pod vsakim obrazcem prošnje.

Arhiv: Vprašalnik Odpornost malih in srednje velikih podjetij na področju zmanjšanja tveganj nesreč

V okviru Pobude za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za jugovzhodno Evropo poteka raziskava na temo financiranja in odpornosti na področju zmanjševanja tveganj nesreč. Gre za sistematičen pristop k prepoznavanju, ocenjevanju in zmanjšanju tveganj nesreč, s ciljem zmanjšati socialno-ekonomsko ranljivost na nesreče ter tudi spopadanje z okoljskimi in drugimi nevarnostmi, ki jih povzročajo. V okviru raziskave je bil pripravljen vprašalnik, namenjen malim in srednje velikim podjetjem, katerih odpornost na nesreče je izrednega pomena za celotno odpornost države. Rok za izpolnitev je 9. september 2022. Vabljeni k sodelovanju!

Arhiv: Zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženje posledic epidemije covid-19 na področju zdravstva

Ekonomsko socialni svet nam je posredoval predloge nujnih ukrepov za interventni zakon za zajezitev širjenja in blaženje posledic epidemije COVID-19 na področju zdravstva. Predlogi so objavljeni tudi na spletni strani Ministrstva za zdravje. Komentiranje predlaganih ukrepov je omogočeno do 6. septembra 2022 na naslov gp.mz@gov.si. Na GZS ocenjujemo, da sta za gospodarstvo pomembna dva ukrepa: ponovna uvedba pravice do kratkotrajne odsotnosti delavca zaradi bolezni ali poškodbe in sicer je lahko delavec odsoten z dela zaradi bolezni ali poškodbe brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, do tri zaporedne dni v kosu, največ enkrat v posameznem koledarskem letu, ter financiranje cepljenja za COVID -19 iz proračuna.

Arhiv: Konferenca Zdravje 2022 - S povezovanjem do napredka

Na konferenci bomo osvetlili najbolj aktualna vprašanja zdravstvenih sistemov prihodnosti, ponudili bomo vpogled v globalno napredne pristope, hkrati pa se bomo osredotočili na Slovenijo in ponudili odgovore na vprašanje, kako uspešne (tuje in domače rešitve) ustrezno vgraditi v slovenski zdravstveni sistem. Konferenco organizira medijska hiša Delo v soorganizaciji Gospodarske zbornice Slovenije.

Arhiv: Alternativni viri financiranja – inovativna pot do cilja

Spoznajte načine alternativnega financiranja in razširite spekter možnosti za rast vašega podjetja. Izbrani strokovnjaki bodo predstavili širok spekter možnosti na enem mestu. Z nami lahko preverite, kaj vse je na voljo, da boste lahko za svoje podjetje izbrali najboljše.

Arhiv: Hitri poslovni nasvet: Nagrajenec GZS odgovarja: Kako vzpostaviti odličen tim?

Pomembni so trije Z-ji: znanje, zavzetost in zaupanje. A potrebne so tudi druge stvari. Katere, razkriva letošnji nagrajenec GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke Radovan Bolko v svojem hitrem poslovnem nasvetu. Vabljeni k ogledu!

Arhiv: Univerza in podjetja so razvojni partnerji

Pomanjkanje kadrov je izziv tudi za univerzo. Prepričani so, da s sodelovanjem na prenosu znanja in tehnologij lahko naredijo več, digitalna delovna mesta so več kot samo računalnik ali tablica.

Arhiv: Vodstvo GZS z ministrom za delo o trgu dela in zaposlovanju

Na petkovem sestanku na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je vodstvo GZS ministru Luki Mescu predstavilo svoja stališča s področja trga dela. Kot trenutno najbolj pereč problem je izpostavilo zaposlovanje tujcev, saj morajo podjetja zaradi manjka domače delovne sile iskati ustrezne kadre tudi izven Slovenije. Pri tem je opozorilo na večmesečne zamude na upravnih enotah pri odločanju o vlogah za zaposlovanje tujcev in dodalo, da rešitve, ki jih ponuja trenutna zakonodaja, niso dovolj. Poudarilo je tudi nujnost spremembe plačnega modela in ponovno opozorilo na nedelovanje poklicnega zavarovanja, kjer je nujno čim prej sprejeti uredbo in vzpostaviti delovanje komisij ter tako omogočiti delujoč sistem poklicnega zavarovanja. Na sestanku so se sogovorniki dotaknili tudi trenutno aktualnih tematik, zlasti predloga zakona o evidentiranju delovnega časa in predloga davčnih sprememb. Minister je prisluhnil predstavljenim vsebinam ter dejal, da bo njegova vloga v iskanju kompromisov tako pri delovanju ESS kot pri drugih oblikah socialnega dialoga.

Arhivi