Novice


Arhiv: Odgovor Ministrstva za obrambo na pobudo GZS SPGZ za spremembo Zakona o varstvu pred utopitvami (ZVU) in Pravilnika o reševalcih iz vode

Na pobudo GZS SPGZ v zvezi z spremembo Zakona o varstvu pred utopitvami (ZVU) in Pravilnika o reševalcih iz vode prejeli spodbuden odgovor Ministrstva za obrambo. Sporočajo, da so že začeli s pripravo spremembe predpisov s področja varstva pred utopitvami, ki jih je treba dopolniti, nekatere določbe prilagoditi sedanjim razmeram, ugotovljena odstopanja pa odpraviti. Strinjajo se z našimi navedbami, da je treba za zmanjšanje tveganja pojavnosti nesreč pri izvajanju dejavnosti na divjih vodah najprej dobro usposobiti vodnike in določiti normative za velikost skupine, ki jo lahko pri posamezni panogi relativno varno in nadzorovano obvlada vodnik ali inštruktor.

Arhiv: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost - pripombe do: 7. 8. 2023

Obveščamo vas, da je v fazi medresorskega usklajevanja Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (predlog ZDDV-1). Namen sprememb in dopolnitev je prilagoditev nacionalne zakonodaje direktivam EU in sodni praksi Sodišča EU.

Arhiv: Izdan je sklep o pričetku ocenjevanja škode zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami

Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje je dne 26. 7. 2023 izdala na podlagi 7. in 54. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Ur. list RS, št. 67/03, 79/04, 81/06 in 68/08) sklep, da se prične z ocenjevanjem škode na stvareh zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. in 25. julijem 2023. O nadaljnjem poteku aktivnosti in glede prijav vas bomo obveščali, zato predlagamo, da ste pozorni na naša obvestila.

Arhiv: Obvestilo za stranke - potrjevanje javnih listin avgust 2023 GZS SPGZ

Cenjene stranke obveščamo, da bomo tudi v mesecu avgustu 2023 fizično potrjevali javne listine v skladu z uradnimi urami, to je med 8.30 in 11:30, z nekaterimi izjemami. Dnevi z omejenim delovnim časom za fizično potrjevanje javnih listin: 11. avgust 2023 od 8:00 do 9:00 ure, 14. avgust 2023 ZAPRTO.

Arhiv: Znatno ohlajanje gospodarstva: Junijski padec porabe električne energije v predelovalnih dejavnostih brez primere v zgodovini

Junijska poraba električne energije v predelovalnih dejavnostih je bila za petino nižja kot lani in celo za desetino nižja kot v času prvega vala pandemije covida-19 (junij 2020). Julijski podatki o razpoloženju v evropskem in slovenskem gospodarstvu pomenijo poglabljanje negativnih trendov v predelovalnih dejavnostih in upočasnjeno rast v storitvenih dejavnostih.

Arhiv: GZS o dolgotrajni oskrbi

Na GZS se strinjamo s sistemsko ureditvijo dolgotrajne oskrbe. Ne strinjamo pa se s tem, da bi bila financirana z dodatno obremenitvijo delodajalcev. Predlagali smo, da se financira v okviru obstoječih prispevnih stopenj oz. da se financiranje uredi v posebnem zakonu. S tem bi pridobili nekaj časa za iskanje alternativnih virov financiranja in za njihovo usklajevanje.

Arhiv: Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 2023-24

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil Javni razpis P4LM 2023 – Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23-24, prek katerega bo sofinanciral investicije mikro podjetij v opredmetena in neopredmetena sredstva. Poudarek bo na projektih, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikro podjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva. Okvirna skupna višina sredstev za izvedbo razpisa je 1.800.000,00 EUR, in sicer od 15.000 do 70.000 EUR na posamezno podjetje, sofinanciranih pa bo 60 % upravičenih stroškov. Roka za predložitev vlog sta 4. 9. in 6. 11. 2023 do 14. ure.

Arhiv: Izstop GZS iz Ekonomsko-socialnega sveta (ESS)

Spoštovane članice, spoštovani člani, Obveščamo vas, da smo se vodstva vseh petih reprezentativnih delodajalskih organizacij in združenj, članic Ekonomsko-socialnega sveta, na sestanku 19. julija dogovorila, da izstopamo iz Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) vse dotlej, dokler v naši državi ne vzpostavimo enakopravnega tripartitnega socialnega dialoga, ki bo temeljil na spoštovanju Pravil o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta. O tem smo predsednika Vlade RS in socialne partnerje v ESS pisno že obvestili.

Arhiv: FURS: Obrazec VATR-APP (Zahtevek za vračilo DDV v drugi državi članici EU)

Davčnim zavezancem, ki so v začetku leta oddali zahtevek za vračilo plačanega DDV v Italijo preko eDavkov (obrazec VATR-APP - Zahtevek za vračilo DDV v drugi državi članici EU) in do dneva objave tega obvestila na eDavke še niso prejeli potrdila o prejemu (obrazec VATR-APPR - Potrditev prejema zahtevka za vračilo DDV v drugi državi članici EU), predlagamo, da ponovno vložijo zahtevek.

Arhiv: Izšla je julijska številka revije Glas gospodarstva

V julijski številki revije Glas gospodarstva predstavljamo vrsto aktualnih vsebin, od digitalizacije, energetske samooskrbe do kadrov, povezljivosti … Torej izzivov, pri katerih ima kompas in krmilo ladje v rokah država. Krčenje proizvodnje je alarmantni signal, ki poziva k njenemu nujnemu ukrepanju, sicer bo našo barko kljub jasnim ciljem in razvojnim prizadevanjem gospodarstva vleklo v napačno smer. Glas gospodarstva prinaša še veliko zanimivega branja! Vabljeni, da ga »prelistate« tudi na spletu!

Arhivi