Novice


Izdaja elektronskih obrazcev za lažjo uporabo Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdelalo elektronske obrazce, ki so namenjeni lažji uporabi Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen (Uradni list RS, št. 84/23 in 98/23).

Ugodni krediti Slovenskega podjetniškega sklada – P7 2024 in P7K 2024

Slovenski podjetniški sklad razpisuje ugodne kredite za podjetja: 10 mio EUR vreden razpis P7 2024 – MIKROKREDITI ter 21,70 mio EUR likvidnostnih posojil – P7K – Krizno likvidnostni kredit.

Arhiv: Izšla je prva letošnja številka revije Glas gospodarstva

Glas gospodarstva v letošnjem letu obeležuje 30 let druženja z bralci. Tudi v jubilejnem letu bo postavljal v središče aktualne izzive in vsebine za čim širši krog članstva GZS. Tokrat so v ospredju MSP-ji, prinaša pa še obilo informacij iz različnih panog in področij - o novih tehnologijah, medpanožnem sodelovanju, energetiki, povezljivosti, kadrih … in članke z uporabnimi pravnimi in finančnimi nasveti.

Arhiv: ZA konkurenčno evropsko industrijo – pristopite k peticiji

Vodje velikih evropskih industrijskih podjetij in sektorske organizacije želijo, da EU zmanjša stroške energije in regulativno breme zelenih predpisov. S tem bi pomagali ohraniti evropsko konkurenčnost ob pospešenem energetskem prehodu, je zapisano v Antwerpenski deklaraciji za evropski industrijski dogovor (Declaration for a European Industrial Deal), ki je nastala 20. februarja na Vrhu evropske industrije v Belgiji. Deklaracija med drugim izpostavlja, da naj bo Industrijski dogovor v središču nove evropske strateške agende 2024-29, da se naj poveča varnost evropskih surovin ter povpraševanje po neto ničelnih, nizkoogličnih in krožnih izdelkih. Deklaraciji se je pridružila tudi GZS. Vabimo člane, da tudi sami pristopite k deklaraciji.

Največji PRAZNIK ženskega podjetništva v Sloveniji - 500 podjetnic tokrat že devetič!

Ponovno vas lahko povabimo na prireditev, ki bo v središču poslovne odličnosti in opolnomočenja žensk v svetu podjetništva 500 podjetnic 2024 v Ljubljani! Zabeležite si torek, 23. april 2024 v koledar, kajti to bo vaš dan za znanje, povezovanje in mreženje, za prijateljstvo ter poslovna partnerstva. Izkoristite ga! Tokrat bomo razmišljale, mrežile, rastle in se učile pod sloganom KAPITAL - OSEBNI, DRUŽBENI, FINANČNI. Poslovni uspeh v podjetništvu je odvisen od številnih dejavnikov, ki jih lahko umestimo v pojem kapital.

Arhiv: Kako pripraviti dobro prijavo

Arhiv: Javni razpis P7 2024 – MIKROKREDITI 2024

Mikro in mala podjetja, ustanovljena pred 1. 1. 2022 in z bonitetno oceno vsaj SB7, ki potrebujejo finančna sredstva za svoje poslovanje, lahko hitro, enostavno ter pod ugodnimi pogoji zaprosijo za mikrokredit od višine 5.000 do največ 25.000 EUR za manjše investicije in/ali obratna sredstva. Mikrokredit krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, kreditojemalcu pa se lahko po tem javnem razpisu odobri največ en mikrokredit.

Ministrstvo v 2024 s 672,4 mio evrov sredstev za razvoj gospodarstva, turizma in športa

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo letos skupaj z izvajalskimi organizacijami in SID banko gospodarstvu, turizmu in športu ponudilo dobrih 672,4 milijona evrov novih finančnih spodbud; od tega bo 339,2 milijona evrov razpisanih pod neposredno pristojnostjo gospodarskega ministrstva. Časovnica predvidenih letošnjih objav in okvirne usmeritve posameznih javnih razpisov je na spletni podstrani ministrstva Razvojna sredstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Arhiv: Dan slovenskega lesarstva 2024

Dogodek bo fokusiran na dogajanje na najpomembnejših izvoznih trgih, aktivnostih in razvojnih spodbudah za lesno panogo, na primere razvoja novih lesnih materialov in inovativne uporabe lesa pri gradnji in obnovi objektov ter odprto razpravo med raziskovalci, podjetji ter dobavitelji tehnološke opreme glede izzivov razvoja v luči prehoda v krožno ekonomijo ter prilagajanja učinkom klimatskih sprememb.

Izbrali smo trajnost - Razpis GZS SPGZ ZA INOVACIJE 2024 je odprt!

Spoštovane podjetnice in podjetniki, spoštovane inovatorke in inovatorji. Na spletni strani severnoprimorske gospodarske zbornice smo objavili 22. javni razpis za podelitev priznanj za najboljše inovacije za leto 2024. Razpisi so odprti med 15.2.2024 in 4.4.2024, inovacijske predloge pa lahko oddajo vsa podjetja, samostojni podjetniki, organizacije, posamezniki, raziskovalne inštitucije, šole. Vabljeni k prijavi!

Arhivi