Novice


Arhiv: Pravno varstvo v postopkih dodeljevanja EU sredstev

POSLOVNA AKADEMIJA vabi na seminar z naslovom Pravno varstvo v postopkih dodeljevanja EU sredstev. Člani GZS OZ za severno Primorsko imate 10 % DODATNEGA POPUSTA. Na seminarju vas bomo seznanili s: - postopki nadzora s strani Urada za nadzor proračuna v razmerju do prejemnikov sredstev, - podlagami za nadzor in način izvajanja nadzora s slabimi in dobrimi praksami iz pretekle finančne perspektive, - pravnim varstvom v postopkih dodeljevanja evropskih sredstev (javni razpisi), - pravnim varstvom v primeru odmerjanja finančnih popravkov.

Arhiv: JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE UVAJANJA OKOLJSKIH ZNAKOV ZA TURISTIČNE NASTANITVE

Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenih okoljskih znakov za turistične nastanitve ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom. Ti znaki so naslednji: Znak za okolje EU (angl. EU Ecolabel), Bio Hotels, Green Globe, Green Key, Travelife, EMAS in Ecocamping.

Arhiv: Javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017«

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017 podjetjem omogočiti predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati vpetost internacionalizacije podjetij.

Arhiv: Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa spodbude za trajno zaposlovanje mladih

Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa spodbude za trajno zaposlovanje mladih. Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih ter smo vam jih predlagali za vključitev. Subvencija znaša 5.000 EUR. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas. Kandidate zaposlite za polni delovni čas. Za krajši tedenski delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur, lahko zaposlite invalide, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko delajo le krajši delovni čas.

Arhiv: Hitri karierni zmenki – dobrodošla novost na Goriškem

V torek, 9. maja se je v prostorih mestne občine Nova Gorica odvil dogodek Hitri karierni zmenki. Tako mladi, kakor tudi delodajalci so se strinjali, da je to dobrodošla novost, kjer se lahko srečajo in hitro ugotovijo, če in kako lahko sodelujejo. Zavod za zaposlovanje Nova Gorica je predstavil subvencije, ki jih podjetja pri zaposlovanju lahko koristijo, vse navzoče pa sta pozdravili tudi predstavnici Obrtne in Gospodarske zbornice in se strinjali, da je v času intenzivnega spreminjanja trga dela potrebno odpirati prostor za povezovanje perspektivnih kadrov in uglednih delodajalcev.

Arhiv: Vhodna gospodarska delegacija iz Ukrajine

V torek, 23. maja 2017, ob 10:00 bomo na Gospodarski zbornici Slovenije v Dvorani A za ukrajinske in slovenske goste pripravili krajšo Otvoritveno slovesnost, ki ji bodo sledili individualni sestanki. Srečali se boste lahko s sedemnajstimi ukrajinskimi podjetji ter predstavnikoma dveh gospodarskih združenj (UCCI in SUZP).

Arhivi