Zapri

Novice


Arhiv: Predstavitev Zakona o urejanju trga dela (Ur.l.80/2010) in Zakona o malem delu

 Vabilo

na Predstavitev Zakona o urejanju trga dela (Ur.l.80/2010) in Zakona o malem delu,

ki bo v Novi Gorici v četrtek dne 20. januarja 2011 v prostorih območne zbornice za severno Primorsko, Trg Edvarda Kardelja 3, od 12.00 do 15 ure.

Pri predstavitvi bodo sodelovali:

g. Zoran Kotolenko, vodja sektorja za programe zaposlovanja,Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

g. Andrea Bartole, univ. dipl. pravnik, direktor ABF d.o.o. – Koncesionar MDDSZ za izvajanje storitev posredovanja zaposlitve in zagotavljanja delavcev drugemu uporabniku – Agencija za zaposlovanje in študentski servis

Vsebina:

1.Z Zakonom o urejanju trga dela preneha veljati že zastareli in nekonsistentniZakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti iz leta 1991, ki zaradi togostionemogoča hitro odzivanje na spremembe na trgu dela.

NamenZUTD je uvajanje kontrolirane in varne prožnosti na trgu dela. Z veljavnostjo ZUTD se spremenijo (prenehajo veljati) tudi nekateri drugi predpisi in podzakonskih aktov, ki urejajo dosedanji trg dela.

ZUTD daje podlago za izvajanje ukrepov države na trgu dela:

  • storitve za trg dela,
  • aktivna politika zaposlovanja,
  • zavarovanje za primer brezposelnosti,
  • pravice iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja za primer

brezposelnosti.

Storitve za trg dela se bodo izvajale preko zavoda za zaposlovanje in po novem tudi preko koncesionarjev.

Novosti je veliko, strogo pa je nastavljena tudi kontrola nad izvajanjem zakona,odgovornostiin posledično sankcioniranje (visoke globe).

2.»Malo delo« ureja področja priložnostnih in občasnih del.

Malo delo :

  • je nujna rešitev trenutno neobvladljivega inštituta študentskega dela, ki

je prerasel začetne okvirje in namen obstoja ter postal nelojalna

konkurenca rednim oblikam dela, dolgoročno pa je škodljiv tudi za

študente in dijake,

  • končno normira tudi delo upokojencev in s tem omogoča podaljšanje

delovne aktivnosti starejšim,

  • hkrati omogočabrezposelnim ohranjati tako status brezposelne osebe

na Zavodu za zaposlovanje kot tudi legalno izvajanje občasnih/

priložnostnihdelovnih aktivnost.

Na nujnost ureditve trga priložnostnih in občasnih del v naši državi že dlje časa opozarja tudi OECD in druge mednarodne organizacije ter Evropska komisija.

Prijave:
Prijave sprejemamo do zapolnitve mest.

Kotizacija:

  • člani GZS: 50,00 € + 20% DDV
  • nečlani:70,00 € + 20% DDV

Prijavnico lahko pošljete po faksu 05/33060 31 ali po elektronski pošti mirjam.bozic@gzs.si ali sonja.krivec@gzs.si


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi