Zapri

Novice


Arhiv: Obvestilo za podjetnike, ki imajo v lasti ali najemu nepremičnine na področju Mestne občine Nova Gorica

 

Spoštovani podjetniki in podjetnice!

Obveščamo vas, da smo predstavniki zbornic župana in strokovne službe na Mestni občini Nova Gorica  seznanili s problematiko podjetnikov v zvezi  s povišanjem nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča, povezano s sprejetjem novega Odloka o  nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini.

Strokovne službe na Mestni občini Nova Gorica  bodo natančno proučile konkretne primere podjetij, ki se jim je nadomestilo z novim odlokom povišalo in na osnovi skrbne analize pripravile ustrezne predloge za spremembo odloka.

Zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na izračun nadomestila, so podatki o vaših nepremičninah, ki jih vodi Geodetska uprava RS (GURS), saj je razlika v višini točk glede na namen uporabe velika (npr. med točkami za prostor za industrijsko oz.  storitveno rabo in skladišči je v prvem kakovostnem razredu 350 točk ). Zato vam predlagamo, da podatke čim prej uskladite z dejanskim stanjem.

Podatke o zazidanih stavbnih zemljiščih lahko urejate na izpostavah GURS-a (Izpostava Nova Gorica Tel.: 05/33 04 550), podatke o zunanjih poslovnih površinah in nezazidanih stavbnih zemljiščih pa na Mestni občini Nova Gorica.

 

Odlok si v celoti lahko ogledate na spletni povezavi http://www.nova-gorica.si/slo/2014123012555544/

Fotogalerija

 

Arhivi