Zapri

Novice


Arhiv: Usklajeni dogovor izvajalcev in predstavniki gospodarstva na področju načrta razvoja elektroenergetskega sistema zgornjega Posočja, 1. 12. 2015

 

Ministra za infrastrukturo,  dr. Petra Gašperšiča  smo seznanili z usklajenim dogovorom izvajalcev in predstavniki gospodarstva na področju načrta razvoja elektroenergetskega sistema zgornjega Posočja.

GZS OZ za severno Primorsko koordinira dogovore med deležniki pri reševanju aktualne problematike oskrbe z električno energijo Zgornjega Posočja. V povezavi z že podpisanim Dogovorom o rešitvi težav pri oskrbi z električno energijo Zgornjega Posočja, ki je nastal po sestanku s predstavniki ministrstva za infrastrukturo (MZI), drugih organizacij iz področja elektroenergetskih sistemov ter GZS OZ za severno Primorsko, z dne 20. oktobra 2015 na MZI, smo dosegli dogovor na področju iskanja kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih rešitev težav na področju oskrbe z električno energijo v Zgornjem Posočju.

Na področju kratkoročnih ukrepov, je bilo na prej omenjenem sestanku dogovorjeno, da bodo ti izvedeni do 30. 6. 2016 oziroma najpozneje do konca leta 2016. S predstavniki podjetij in družbo Elektro Primorska d.d.  je bilo dogovorjeno sledeče:

-              da se problem težav na področju oskrbe z električno energijo v Zgornjem Posočju rešuje različno za področje Kobarida in za Bovca,

-              da najpozneje do 31. 12. 2015 podjetje Korona izdela ustrezno tehnično rešitev za izboljšanje kakovosti oskrbe z električno energijo za podjetja na Bovškem,

-              da do 31. 1. 2016 podjetje Korona izdela natančnejšo oceno potrebne investicije za podjetji MAHLE LETRIKA BOVEC d.o.o. in TKK d.o.o. oziroma analizo stroškov,

-              da je sprejemljiv rok za podjetji MAHLE LETRIKA BOVEC d.o.o. in TKK d.o.o. za izvedbo tehničnih rešitev za izboljšanje kakovosti z oskrbo z električno energijo do 31. 12. 2016,

-              da se z ugotovitvami sestanka seznani vse udeležence sestanka na MZI kot tehnično rešitev problema.

Na področju srednjeročnih ukrepov gospodarstvo pričakuje, da se oskrba z električno energijo na področju Kobarida rešuje s pospešitvijo izgradnje nadomestne postaje RTP 35/20 kV Kobarid in je za potrebe gospodarstva sprejemljiv rok za izvedbo najpozneje do 31. 12. 2017, ob predpostavki, da ne bo prišlo do zastojev pri upravnih postopkih in javnih naročilih.

Na področju dolgoročnih ukrepov gospodarstvo pričakuje, da se v v prvi polovici leta 2016 izdela Študijo razvoja elektroenergetskega omrežja za področje gornjega Posočja  do leta 2040 in vanjo vključi nujno rekonstrukcijo DV Kobarid - Bovec. Študija se izdela na podlagi zadnjih dognanj o stanju omrežja in tehnike za zagotavljanje ustrezne kakovosti dobave električne energije, vključno z metodami za zmanjševanje števila upadov napetosti, ki se pojavljajo in motijo predvsem delovanje naprav v industriji. Prav tako naj se v študijo vključi časovni odmik izgradnje HE Učja, ki je nastal zaradi težave pri vključevanje hidroelektrarne v prostor ter se najpozneje do 31. 7. 2016 določi okvirni terminski plan za izvedbo dolgoročnega ukrepa in nas o tem seznani.«

 

Fotogalerija

 

Arhivi