Zapri

Novice


Arhiv: GZS OZ za severno Primorsko dosegla spremembo odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica v korist gospodarstva

Na GZS OZ za severno Primorsko Nova Gorica smo se odzvali na dvig nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica. Med obrtniki in podjetniki smo zbrali konkretne podatke o razliki v višini nadomestila odmerjenega po odloku, ki je veljal do leta 2014 in po odloku za leto 2015 ter skupaj z Območno obrtno-podjetniško zbornico Nova Gorica podatke analizirali in z ugotovitvami seznanili odgovorne na Mestni občini Nova Gorica (MONG). Analiza je pokazala, da je prišlo do izrazitega odstopanja v višini nadomestila za industrijsko rabo in skladiščenje.

MONG smo opozorili na način zajemanja podatkov v novem odloku, saj za razliko od prejšnjega predpisa slednji sloni na podatkih, ki so povzeti iz uradnih evidenc nepremičnin in ne več na podatkih o dejavnostih podjetij, ki so lastniki nepremičnine oz. njeni uporabniki. Na MONG so nam zagotovili, da je tak način obračunavanja skladen z Zakonom o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97 in spremembe) ter pozivom Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za finance občinam, z dne 17. 12. 2014, št. 35206-54/2014/1.

MONG smo seznanili z našimi zahtevami in sicer, da za gospodarstvo dodatne obremenitve niso dopustne, da se povišanje odpravi z novim odlokom oz. spremembo odloka, da se predvidi tudi določeno znižanje za leto 2015 in da MONG zagotovi primerno območje za namen razvoja gospodarstva ter istočasno ponudi podjetjem tudi določene spodbujevalne ukrepe.

Rezultat pogovorov je bilo oblikovanje in sprejetje novega odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica, ki bo veljal za leto 2016. V njem so naše zahteve v veliki meri upoštevane, saj je prišlo do znižanje nadomestila za industrijo in skladišča v vseh kakovostih območjih, poleg tega je v njem predvideno prehodno obdobje z namenom uravnoteženja odstopanja obremenitev podjetij iz naslova nadomestila v leta 2015 za segment dejavnosti, ki se odvijajo v stavbah oz. stavbnih delih z namenom rabe »industrija« in »skladišča«.

Groba ocena zmanjšanja višine nadomestila za skupino podjetij (okvirno 40 podjetij) v Mestni občini Nova Gorica, ki se ukvarjajo z dejavnostjo »industrije« in skladiščenja« je dobrih 60.000 EUR, pri čemer v tej skupini ni upoštevano znižanje nadomestila v letu 2016 zaradi uravnoteženja odstopanja obremenitve podjetij iz naslova nadomestila v letu 2015. Seveda so prihranki veliko večji, saj je to podatek samo za naključno analiziranih 40 podjetij.

 

Pričakujemo, da bo MONG prisluhnila tudi našim zahtevam in v najkrajšem času zagotovila primerno območje za razvoj gospodarstva ter podjetjem ponudila določene spodbujevalne ukrepe. 

Fotogalerija

 

Arhivi