Zapri

Novice


Arhiv: Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, promocijskih aktivnosti podjetij ter spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018 (Uradni list RS, št. 9/2018) in na podlagi Odloka o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS št. 67/11, 107/13, 21/14 in 97/14 v nadaljevanju: odlok) Občina Šempeter-Vrtojba objavlja Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, promocijskih aktivnosti podjetij ter spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba.

Predmet javnega razpisa je:
- spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, 
- spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij,
- spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba.

Namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti in ustvarjanje novih delovnih mest.

Razpis s prilogami in obrazci najdete TUKAJ

Vlogo z oznako »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI  RAZPIS za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti, razvoj, promocijskih aktivnosti podjetij ter spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba« pošljete vključno do 23. 5. 2018 do 12. ure. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje do 23. 5. 2018 do 12. ure prispela po pošti oziroma bo osebno oddana na naslov OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici. 

Fotogalerija

 

Arhivi