Zapri

Novice


Arhiv: Sporočilo za javnost: ZAPOSLOVANJE TUJCEV – EN KORAK NA DOLGI POTI

ZAPOSLOVANJE TUJCEV – EN KORAK NA DOLGI POTI

Problematika kadrovske vrzeli je v tem trenutku največja težava gospodarstva. Na trg dela letno prihajajo generacije 20.000 mladih, s trga pa jih odide okoli 30.000. Razlika 10.000 pomeni, da potrebujemo ukrepe, ki bodo ta negativni saldo nemudoma naslovili. S pomanjkanjem ustreznih kadrov se tako kljub 80.000 brezposelnim srečuje skoraj polovica vseh delodajalcev, v skupini velikih podjetij pa že skoraj 70 odstotkov.

Gospodarska zbornica Slovenije je zato že v lanskem letu, pa tudi letos, od vlade in državnih organov zahtevala izvedbo nujnih ukrepov, ki naslavljajo problematiko kadrovske vrzeli tako na področju strukturnih neskladij, daljšega ostajanja v zaposlitvi kot aktivnosti za privabljanje tuje delovne sile. Številni kratkoročni ukrepi, ki smo jih zahtevali na GZS, so bili skupaj s predstavniki štirih ministrstev in ZRSZ že realizirani oz. bodo to v naslednjih tednih. Sem sodi iztek prehodnega obdobja s Hrvaško, vzpostavitev prednostne obravnave zaposlovanja tujcev v podjetjih z visoko dodano vrednostjo (»red carpet«), odprava administrativnih ovir za zaposlovanje tujcev, tudi z digitalizacijo postopkov oddaje vloge …

V nadaljevanju pričakujemo tudi nekatere dolgoročne strateške ukrepe, med katere med drugim sodijo znižanje davčne obremenitve dela za bolj primerljive neto plače s tujino, večja kadrovska podpora na ZRSZ in politika integracije delavcev in njihovih družinskih članov s premostitvijo jezikovnih ovir (spodbude države za pospešeno učenje slovenskega jezika na delovnem mestu) ter drugi, ki lahko povečajo privlačnost gospodarskega okolja za tujce in zapolnijo kadrovsko vrzel. 

Fotogalerija

 

Arhivi