Zapri

Novice


Objavljen je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju, ki stopi v veljavo 1. 1. 2022

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je bil v petek 23. julija 2021 v Uradnem listu RS št. 121/2021 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju. Zakon začne veljati 1. januarja 2022. Novi zakon lahko najdete na povezavi: https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021121.pdf.

 Glavna novost, ki jo omenjeni zakon prinaša, je ureditev postopkov po lastni presoji do vrednosti, kot jih določa Direktiva 2014/24/EU in 2014/25/EU.

 Poleg tega novi zakon prinaša še:

 Spreminjanje mejne vrednosti za javno naročilo blaga, storitev, projektnega natečaja in gradenj. Države članice lahko postopke uredijo po lastni presoji. V ta namen že imamo določen »nacionalni« postopek – NMV, ki ga je mogoče uporabljati za blago in storitve do pragov EU, za gradnje pa do 500.000 evrov brez davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) na splošnem in do 1.000.000 evrov brez DDV na infrastrukturnem področju;

  • Novost glede objave evidenčnih javnih naročil, in sicer naročniki po novem seznam oddanih evidenčnih javnih naročil vsako leto objavijo na spletnem portalu javnih naroči;
  • Z vidika transparentnosti se ureja objava celotne dokumentacije izključno na portalu javnih naročil (razen v delih, kjer to zaradi narave datotek ni mogoče) in objava vseh odločitev o oddaji javnih naročil, tudi tistih, ki se oddajo v postopkih s pogajanji brez predhodne objave (z izjemo nujnih postopkov)
  • Spreminjanje potrdila o nekaznovanosti, ki ga morajo ponudniki priložiti k prijavi;
  • Možnost popravka ali dopolnitve očitne napake pod pogojem, da zaradi tega ni predlagana nova ponudba;
  • Nove sankcije, če ponudnik naročnika ne obvesti o spremembi informacije glede podizvajalcev in
  • Na novo določen zastaralni rok.

EKIPA GZS SPGZ

Fotogalerija

 

Arhivi