Zapri

Novice


Arhiv: Ukrepanje MJU v zvezi z zamudami v postopkih pridobivanj in podaljševanj dovoljenj za zaposlovanje tujcev

Novice

 

Ukrepanje MJU v zvezi z zamudami v postopkih pridobivanj in podaljševanj dovoljenj za zaposlovanje tujcev

GZS je na pristojne organe naslovila dopis z apelom za ukrepanje. Z Ministrstva za javno upravo smo prejeli odgovor, da najbolj obremenjene upravne enote od druge polovice lanskega leta sistematično kadrovsko krepijo. S povečanjem števila zaposlenih uslužbencev tudi v letošnjem letu, z nadurnim delom ter zagotovitvijo sredstev za povečan obseg dela in drugimi dodatnimi organizacijskimi ter kadrovskimi ukrepi ter ažurnim izvajanjem vseh nadomestnih zaposlitev, bo povečan pripad upravnih zadev bistveno lažje obvladljiv. V namen hitrejšega reševanja vlog so bili sprejeti še nekateri drugi dodatni ukrepi, ki zajemajo zlasti usposabljanja javnih uslužbencev s področja Zakona o tujcih in posodabljanje določenih informacijskih kanalov (posodabljanje spletnih strani) za lažji dostop tujcev do uporabnih informacij.

Dodatno je načelnik Upravne enote Ljubljana sprejel ukrepe glede reševanja zaostankov na področju Oddelka za tujce:

  • osebni prevzem vlog: povečali bodo število okenc s svetovalci.
  • po pošti ali e-pošti: uradniki bodo sprotno pregledovali in vnašali vloge v register tujcev in tujcem pošiljali dopolnitev vloge. S tem bodo vzpostavili redno reševanje novih vlog.
  • za zaostanke pri reševanju že vloženih vlog (cca 15.000 vlog) bodo zadolžili posebno ekipo uradnikov, ki jih bodo reševali po vrstnem redu (datumu prejema).

Resorna ministrstva pripravljajo za razrešitev problematike, vezane na nepopolne vloge, še dodatne ukrepe, usmerjene v povečanje informiranosti širše javnosti oziroma vseh potencialnih vlagateljev vlog, tujcev, ki na upravne enote naslavljajo vloge za pridobitev dovoljenja za prebivanje in delo, vse z namenom, da se poveča število oddanih popolnih vlog.

Zadovoljni smo, da je naše opozarjanje učinkovalo v smislu pristopa k reševanju problematike in upamo, da bodo ti ukrepi tudi dejansko pripomoglo k hitrejšemu reševanju upravnih zadev in k hitrejšemu zaposlovanju tujcev.

Fotogalerija

 

Arhivi