Zapri

Novice


Arhiv: V veljavi novela Zakona o dohodnini

V veljavi novela Zakona o dohodnini

Zakon, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 39/2022, se bo uporabljal za davčna leta, ki se začnejo vključno s 1. januarjem 2022.Skladno z novelo ni bonitete za električna vozila, ki jih delodajalec zagotovi zaposlenim za osebne namene, s čimer spodbuja delodajalce k nakupu električnih vozil. V davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja se po novem ne všteva odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov in razlogov nesposobnosti. Novela je prinesla spremembe pri prispevkih za socialno varnost in pri olajšavah na področju zaposlovanje je, kjer je novost, da se viša starost mladih iskalcev zaposlitve na 29 let ter da delodajalci lahko uveljavljajo olajšavo za zaposlovanje tudi za osebe, ki so bile zaposlene v deficitarnem poklicu. Zavezanec za vajenca, dijaka ali študenta po učni pogodbi za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini plačila tej osebi, vendar največ v višini 80 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za vsak mesec izvajanja praktičnega dela posamezne osebe v strokovnem izobraževanju. Višajo se olajšave za donacijo z 0,3 na 1 odstotek obdavčenega prihodka zavezanca, med olajšave pa sta dodani še dve kategoriji, in sicer šport ter kultura. Niža se davčna osnova za dohodek iz oddajanja premoženja v najem na 10 odstotkov in stopnja dohodnine od dohodka iz kapitala na 25 % ter stopnja dohodnine od dohodka iz oddajanja na 15 %. Spremembe so še na področju plačila dohodnine pri dobičku od kapitala, doseženega pri odsvojitvi kapitala, kjer se dohodnina po novem plača po 15 letih imetništva. Postopno se zvišujejo splošne olajšave, ki jih uveljavljajo zavezanci oziroma rezidenti za dohodnino do leta 2025, in sicer s trenutnih 3.500 evrov na 7.500 evrov.

Fotogalerija

 

Arhivi