Zapri

Novice


Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih vložen v Državni zbor

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih vložen v Državni zbor

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznihje bil 17. 6. 2022 vložen v Državni zbor RS poskrajšanem postopku.

Glede na to, da bo ob morebitnem novem valu okužb s koronavirusom v jesenskem času to področje zelo aktualno za naše člane oziroma celotno gospodarstvo ( industrija, storitve, prodaja), je Pravna služba GZS povzelapredlagane rešitve.

Predlog zakona opredeljuje situacije, v katerih je dopustno, da Vlada z uredbo odredi dodatne ukrepe za zagotavljanje varstva pred širjenjem oz. preprečevanjem nalezljivih bolezni ter ukrepe za varovanje zdravja in življenja ljudi. Ukrepi se morajo odrejati kaskadno, postopoma in sicer na podlagi intenzivnosti njihovega poseganja v človekove pravice in svoboščine. Cilj predloga zakona je tudi odpraviti neskladje 39. člena obstoječega zakona z Ustavo.

Predlog zakona opredeljuje med drugim naslednje ukrepe:

  • Pogojevanje gibanja in zbiranja oseb ter prometa blaga in izvajanja storitev: z upoštevanjem higiensko varnostnih in drugih zaščitnih ukrepov, s posredovanjem osebnih podatkov odgovorni osebi javnega ali zasebnega prava, s predložitvijo ustreznih dokazil o imunosti ali neokuženosti ali drugih ustreznih dokazil;
  • Omejitev in prepoved prihoda iz držav, v katerih obstaja možnost okužbe z nalezljivo boleznijo;
  • Omejitev gibanja na določeno območje ali prepoved dostopa na določeno mesto;
  • Omejitev ali prepoved zbiranja oseb na določenih javnih krajih;
  • Omejitev ali prepoved prometa z blagom, izvajanja storitev ali izvajanja delovnih procesov;
  • Omejitev javnih shodov zaradi izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena.

 

Fotogalerija

 

Arhivi