Zapri

Novice


Vloga GZS in članstva pri oblikovanju nacionalnega načrta za 15-odstotno zmanjšanje porabe zemeljskega plina

Države članice morajo pri oblikovanju lastnih ukrepov za 15-odstotno zmanjšanje plina upoštevati veljavno zakonodajo glede zaščitenih odjemalcev in s sprejetimi ukrepi ne smejo ogrožati skupnega trga in zanesljivosti oskrbe.

Do 30. septembra 2022 morajo posodobiti svoje nacionalne načrte za izredne razmere,  v katerih bodo opredelile ukrepe za zmanjšanje porabe plina. Tudi Vlada RS bo tako skupaj s pristojnimi ministrstvi in ustanovami morala hitro pristopiti k prenovi načrta. Takoj ko bo osnutek prenovljenega načrta pripravljen, bomo v skladu s sklepom, sprejetim 20. julija 2022 na izredni seji UO GZS, zahtevali, da se v medresorsko obravnavo osnutka vključi tudi GZS s svojim članstvom

Pri tem bomo sledili dvema ciljema (zastavila ju je tudi Komisija EU): ukrepi ne smejo pretrgati oskrbovalnih verig, pomembnih za širšo družbo tako na nacionalni kot na meddržavni ravni ter da zmanjšanje obsega proizvodnje ne povzroča industriji dolgoročne škode.

Vodstvo GZS bo v imenu svojega članstva še naprej vztrajno apeliralo na državo, da spodbuja in v čim večji meri olajša prehod na alternativne vire, tako s finančnimi spodbudami pri uvedbi slednjih kot odpravi administrativnih ovir (pohitritvi postopkov) pri uvajanju novih tehnologij ter energentov. V tem trenutku velja obveza vseh nas o razmisleku, kje lahko ustvarimo potrebne prihranke energije, in sicer na ekonomsko najmanj škodljiv način.

O vseh nadaljnjih aktivnostih in našemu vključevanju v oblikovanje ukrepov vas bomo tekoče obveščali.

Ekipa GZS SPGZ.

Fotogalerija

 

Arhivi