Zapri

Novice


Arhiv: 2. konferenca VODIKOV EKOSISTEM SEVERNEGA JADRANA 2022


 

2. konferenca

VODIKOV EKOSISTEM SEVERNEGA JADRANA 2022

SPOROČILO ZA JAVNOST

Nova Gorica, 10. oktober 2022

 

·        Vodikov ekosistem Severnega Jadrana se je začel razvijati kot prva čezmejna transnacionalna vodikova dolina na svetu.

·        Uroš Vajgl, Fabio Scoccimarro in Vjekoslav Jukić med udeleženci, ki si prizadevajo za ogljično nevtralnost s pomočjo vodikovih tehnologij.

·        Dogodek podpirajo Gospodarska zbornica Slovenije ter  GZS Severno Primorska gospodarska zbornica Nova Gorica, gospodarska združenja Confindustria Alto Adriatico in Confindustria Udine ter številna podjetja, povezana z vodikom in tehnologijo shranjevanja energije.

·        Občina Kanal ob Soči je med prvimi občinami v EU, ki si prizadevajo za vzpostavitev hranilnikov energije tudi na osnovi vodikovih tehnologij v sklopu mednarodnega projekta vodikova dolina Severnega Jadrana.

·        Naslednji dogodek v obliki videokonference bo 18. oktobra 2022 »Vodikov ekosistem Severnega Jadrana & H2STUDENT. Več info:hydrogen-ecosystem-northadriatic.com

Partnerji iz industrije, univerz in odločevalci iz sodelujočih držav: Slovenije, Hrvaške in Italije – Avtonomne dežele Furlanije – Julijske Krajine, ki tvorijo edinstveno mednarodno partnerstvo severnojadranske vodikove doline, so se v torek, 27. septembra 2022, ponovno srečali v Novi Gorici na 2. konferenci Vodikov ekosistem Severnega Jadrana 2022.   Vodilne panoge in tehnološka podjetja  iz regije, ki si prizadevajo za ogljično nevtralnost, so predstavila številne primere dobrih praks, priložnosti in izzive na področju vodikovih tehnologij za ogljično nevtralnost in blaženje podnebnih sprememb. Predstavili so tudi prednosti medsektorskega povezovanja z uporabo aplikacij vodika in obnovljivih virov energije ter možnosti povezovanja obnovljivih virov energije z industrijo, energetiko in čistim prometom. Konferenca nagovarja partnerje iz severnojadranske regije in širše v regiji JV Evrope.

Dogodka so se udeležili tudi pomembni predstavniki politike ter gospodarstva vseh treh partnerskih držav in s tem izkazali podporo evropskemu energetskemu prehodu ter nadaljnji krepitvi sodelovanja novo ustanovljene vodikove doline Severnega Jadrana. Končna cilja projekta sta prispevati k trajnostnemu, razogljičenemu in popolnoma povezanemu energetskemu sistemu EU ter implementirati vodikovo strategijo EU, ki igra pomembno vlogo pri izvajanju načrta za podnebno nevtralnost Evrope.

Pri tem bo pomembno vlogo odigrala tudi Slovenija. »Država vidi v vodikovih tehnologijah velik potencial, ki bo pomagal pri razogljičenju družbe. To je potrebno zaradi soočanja s podnebno krizo, obenem pa tudi za povečanje energetske samozadostnosti oziroma zmanjšanja energetske odvisnosti države. Ta tehnologija omogoča tako hranjenje kot primerno uporabo te čiste energije v sektorjih, kjer je pravzaprav brezogljičenje težje dosegljivo,« je na srečanju povedal državni sekretar na okoljskem ministrstvu Uroš Vajgl.

»Na Severno Primorski gospodarski zbornici smo ponosni, da se je ravno v prostoru Severnega Jadrana oblikovalo prvo transnacionalno partnerstvo v Evropi, ki si želi vzpostaviti celotno verigo vrednosti vodika, s konkretnimi investicijami. Projekt Vodikova dolina Severnega Jadrana nam bo pomagal k hitrejši energetski tranziciji ter odprl številne razvojne priložnosti z delovnimi mesti z visoko dodano vrednostjo v širši regiji Severnega Jadrana. Naredili bomo vse, da bomo izkoristili to izjemno priložnost in podpirali številne nove razvojne priložnosti, ki so pomembne za razvoj naše čezmejne regije,« je poudarila mag. Nevenka Volk Rožič, direktorica Severno Primorske gospodarske zbornice iz Nove Gorice. Konferenco sta  organizirali družba Ecubes in Partnerstvo čisti vodik (ang. Clean Hydrogen Partnership) v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Severno Primorsko gospodarsko zbornico, Nova Gorica ter zvezama Confindustrija iz Vidma in Confindustria Severnega Jadrana. Mednarodnega dogodka se je udeležil Fabio Scoccimarro, ki je v deželni vladi Furlanije-Julijske krajine odgovoren za energijo. »Uporaba in priložnosti, ki so povezane z izkoriščanjem vodika, so nov energetski geopolitični izziv. Dežela Furlanija-Julijska krajina bo na tem razvojnem področju še naprej sodelovala s Slovenijo in Hrvaško. Vodik je ključni pospeševalec postopka energetske tranzicije«, je povedal Scoccimarro.

"Industrijski sektor je danes glavni porabnik vodika na svetu, saj bo samo v letu 2020 porabil več kot 87 milijonov ton. Seveda se proizvodnja večinoma opira na fosilna goriva, vendar je ta sektor kandidat za najboljši testni poligon za "zeleno" alternativo. Rafinerije, kemične tovarne, proizvajalci jekla in druge običajno energetsko intenzivne verige (keramika, steklo, papir) ponujajo potencialno široko in centralizirano povpraševanje, ki je bistveno za razvoj vektorja," je dejala Anna Mareschi Danieli, podpredsednica družbe Confindustria Udine."

Za pomembne politične in tehnične korake naprej v tej regiji je nepogrešljiv partner tudi Hrvaška. »Konferenca Vodikov ekosistem Severni Jadran 2022 je pomembna za promocijo potenciala, povezanega z vodikovim gospodarstvom, na vseh treh območjih (Slovenija, Hrvaška in severni del Italije). Omogoča tudi mreženje deležnikov, bodisi partnerjev, ki so že vključeni v dejavnosti, bodisi potencialnih novih partnerjev. Zato Ministrstvo za gospodarstvo in trajnostni razvoj Hrvaške podpira to konferenco in spodbuja organizatorja, da nadaljuje z vsemi dejavnostmi, povezanimi z vodikom,« je dejal vodja sektorja na hrvaškem Ministrstvu za gospodarstvo in trajnostni razvoj Vjekoslav Jukić.

 

"Partnerstvo čisti vodik pozdravlja razvoj severnojadranske doline vodika, ki je prva čezmejna in transnacionalna vodikova dolina na svetu. Služila bo kot načrt za druge regije, ki bi želele sodelovati na področju vodikovih tehnologij. Veliko zanimanje za konferenco s strani političnih voditeljev, pa tudi predstavnikov raziskovalne sfere in industrije, kaže na pomembno gospodarsko in okoljsko vlogo, ki jo bo vodik imel v tej regiji," je dejal Bart Biebuyck, izvršni direktor Partnerstva čisti vodik.

»Druga konferenca Vodikov ekosistem Severnega Jadrana poteka v zgodovinskem trenutku, ko se prehod na obnovljive vire energije dogaja pospešeno kot še nikoli doslej. Zato si moramo zamisliti ekosistem aktivnega sodelovanja industrije z lokalnimi skupnostmi, raziskovalnimi ustanovami in strokovnjaki. Tukaj smo, da skupaj nadaljujemo razvojni proces, razpravljamo o že pripravljenih načrtih in jih hitro uresničimo," je udeležence v pozdravnem nagovoru nagovoril Aleksander Gerbec iz podjetja Ecubes, ki je skupaj z organizacijo Partnerstvo čisti vodik iz Bruslja organiziralo ta dogodek, in dodal:  "Industrija bo predstavila svoje načrte, tehnološka podjetja bodo predstavila nekatere ključne tehnologije, potrebne za energetski prehod, univerze pa bodo delile svoje poglede in rezultate. Z nami so tudi študenti, in H2STUDENT ki želijo prevzeti vodenje, ko bo prišel njihov čas.«

Implementacija vodikovih tehnologij ima izjemen potencial za podporo trajnostnemu razvoju gospodarstva in za ustvarjanje delovnih mest z visoko dodano vrednostjo v regiji. Njihova hitra uvedba bo pripomogla k razvoju celotne Severno jadranske regije, kar odločno podpira Evropska unija, ki želi ohraniti vodilno vlogo na področju podnebno nevtralnih tehnologij.

Naslednja konferenca:

Za tiste, ki se dogodka niso mogli udeležiti v Novi Gorici 27. in 28. septembra, bo na voljo dodatna priložnost na videokonferenci v torek, 18. oktobra, ko bo ponovno sodelovala večina govorcev. Dogodek bosta organizirala Severno Primorska gospodarska zbornica, Nova Gorica, Ecubes ter H2STUDENT.

Partnerstvo čisti vodik (Clean Hydorgen Partnership) je že potrdilo, da bo ta videokonferenca uradni spremljevalni dogodek evropskega Tedna vodika 2022. Dogodek bo osredotočen na mlajšo generacijo.

Napovednik: https://m.youtube.com/watch?v=Q2omoSoUUq0&feature=youtu.be

 # # #

GOVOR:  

  • Gospa Nevenka Volk Rožič, GZS Severno primorska gospodarska zbornica: 

  • Gospa Anna Mareschi Danieli, Confindustria Udine: 

 

Dodatne informacije:

Snežana Delakorda, zunanja sodelavka za odnose z javnostmi ECUBES, pr@ecubes.eu, 041661178

www.hydrogen-ecostystem-northadriatic.com

 

Fotogalerija

 

Arhivi