Novice


Pomoč prizadetim v najhujši ujmi doslej

Foto: Letalska policijska enota

Gospodarske zbornice z zaskrbljenostjo spremljamo razmere na terenu in posledice katastrofalnih poplav, ki so prizadele tudi proizvodne in druge poslovne obrate, zato naše člane pozivamo, da sodelujejo z lokalnimi izpostavami republiške Uprave za zaščito in reševanje predvsem pri nudenju pomoči tistim podjetjem, ki so jim poplave povzročile škodo. Kontakti lokalnih izpostav Uprave za zaščito in reševanje >

GZS SPGZ je skupaj z ostalimi regijskimi zbornicami in združenji vključena v Krizni štab 'POPLAVE', GZS pa je preko MGTŠ vključena v republiški krizni štab. Po svoji moči bomo zbirali informacije o razpoložljivih resursih, ki jih lahko podjetja ponudijo pri odpravljanju posledic poplav. Podjetja poročajo o ogromnih škodah na materialu in opremi. Nekateri še več tednov ne bodo mogli zagnati proizvodnje. V tem trenutku potrebujejo predvsem pomoč gradbenih strojev pri odstranjevanju posledic poplav, v nadaljevanju pa bodo potrebovala tudi pomoč pri popravilu elektro instalacij, strojev, sušenju skladišč, proizvodnih in pisarniških prostorov. 

Za tista podjetja, ki niste utrpela škode in bi lahko s svojimi resursi pomagala prizadetim, pa smo po dogovoru na GZS odprli poseben skupni portal https://www.gzs.si/poplave2023, kamor lahko sporočate svoje ponudbe. Te ponudbe bomo naknadno prenesli v posebno aplikacijo, ki jo pripravlja država in bo namenjena izključno zbiranju ponudb podjetij, ki so pripravljena pomagati.

 


 

Fotogalerija

 

Arhivi