Novice


Primorsko gospodarstvo si želi boljšo prometno infrastrukturo, manj centralizacije in več internacionalizacije

 

 

 

XXVII. Srečanje gospodarstvenikov Primorske


 

 

Matevž Frangež, državni sekretar na gospodarskem ministrstvu je govoril o cilju države, ki želi dodano vrednost do leta 2030 povečati na 100 tisoč evrov. Prepričan je, da je cilj dosegljiv, če bomo pravilno ukrepali in sodelovali. »Vsem nam mora biti v interesu, da sedemo za skupno mizo, zato sem vesel, da je prišlo do srečanja med gospodarstveniki in predsednikom vlade, da so bili ustanovljeni dve delovni skupini, ena za davke, ki naj bi razbremenila gospodarstvo, in druga, ki se bo ukvarjala z debirokratizacijo.« Priznal je, da je obremenitev gospodarstva z davki in prispevki nadpovprečna, vendar je hkrati izpostavil, da so tudi potrebe družbe vse večje, zato bo potrebno ob razbremenitvi gospodarstva poiskati druge finančne vire. Omenil je zajetne subvencije, ki bodo letos namenjene gospodarstvu za zeleni prehod industrije. Na gospodarskem ministrstvu močno podpirajo tudi start up podjetja, lesno, vesoljsko industrijo in seveda turizem. Opozoril je še, da mora Slovenija izkoristiti prihodnja leta za črpanje kohezijskih sredstev, ker bo z morebitnim vstopom Ukrajine v EU, teh sredstev namenjenih Sloveniji bistveno manj.

Andrej Rajh, državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo je med prednostnimi projekti letošnjega leta navedel sanacijo prometne infrastrukture po poletnih poplavah. Je pa napovedal skorajšnjo izgradnjo serminske in bertoške upadnice. Na področju železnice je izpostavil gradnjo drugega tira in povedal, da se zdaj že umešča v prostor tudi druga trasa tega tira. »Modernizacija železniške infrastrukture vzdolž celotnega železniškega križa se pospešeno nadaljuje. Če želimo do leta 2030 ohraniti evropske koridorje skozi Slovenijo, moramo doseči povprečno hitrost vlakov 100 km na uro«, je spomnil Rajh.

Matej Arčon, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu je govoril o gospodarski koordinaciji štirih zamejskih organizacij: »Gospodarstvo v zamejstvu je pomemben za obstoj slovenske skupnosti, zato je pomembno, da ga podpremo. Hkrati pa s tem spodbujamo stike s slovenskimi podjetji.« Napovedal je strategijo vezano na povratek Slovencev, ki so se izselili v tujino, nazaj. Pregledali so prakso drugih držav in zdaj pripravljajo ciljne ukrepe ter seznam zakonov, ki jih bo potrebno spremeniti.

Boštjan Jerončič, predsednik Severnoprimorske gospodarske zbornice je izpostavil potrebo bo stabilnem in konkurenčnem gospodarskem okolju, kar pogrešajo tudi primorski gospodarstveniki, čeprav je regija med bolj propulzivnimi v Sloveniji. Goriška, Obalno-kraška in Primorsko notranjska regijo so namreč v letu 2022 ustvarile skupaj kar 14 milijard evrov čistih prihodkov od prodaje, od tega 6,5 milijard evrov izvoza, pri čemer so izvoz v zadnjih 5 letih v povprečju povečevale za 8 % na leto. Podjetja v teh regijah ustvarijo na tujih trgih skoraj polovico prodaje, od tega tri četrtine na trgih EU. Gospodarske družbe primorske so v letu 2022 predstavljale dobro desetino dodane vrednosti vseh gospodarskih družb v Sloveniji oziroma 3 milijarde evrov. V zadnjih 5 letih se je dodana vrednost primorske v povprečju povečala za 5,5 % na leto. Na zaposlenega so družbe ustvarile 53 tisoč evrov dodane vrednosti. Najpomembnejše dejavnosti, gledano z vidika dodane vrednosti so promet, predelovalne dejavnosti, trgovina, gradbeništvo. Vseh delovno aktivnih oseb na Primorske, kar vključuje zasebni in javni sektor, pa je bilo novembra lani 115 tisoč, kar predstavlja 12 odstotkov na ravni države.

Pred letošnjim dogodkom so se prvič sestali upravni odbori vseh treh regijskih zbornic, ki so sprejeli t.i. Lipiško izjavo, v kateri so izpostavili splošna pričakovanja gospodarstva po stabilnem, predvidljivem in konkurenčnem poslovnim okoljem ter izpostavili konkretna pričakovanja primorskih podjetij, med drugim po boljši prometni infrastrukturi, decentralizaciji in manjši birokratizaciji.


 

Fotogalerija

Fotogalerija

 

Arhivi