Novice


Priznanja za najboljše inovacije 2024 podelili tudi severnoprimorskim inovatorjem

Priznanja za najboljše inovacije 2024 podelili tudi severnoprimorskim inovatorjem

 

22. svečana podelitev priznanj za najboljše inovacije severnoprimorske regije 2024

Tudi na GZS Severno Primorski gospodarski zbornici, Nova Gorica so podelil priznanja najboljšim inovatorjem v regiji. Podelili so 11 srebrnih in 5 zlatih priznanj. Štiri, z zlatim priznanjem nagrajene regionalne inovacije, so se uvrstile v tekmovanje za najvišje nagrade na nacionalni ravni, ki bodo podeljene na Dnevu inovativnosti 10. septembra.

 

Vabimo vas k ogledu celotnega dogodka

Inovacije GZS Severno Primorska gospodarska zbornica

Tudi na GZS Severno Primorski gospodarski zbornici, Nova Gorica so podelil priznanja najboljšim inovatorjem v regiji. Podelili so 11 srebrnih in 5 zlatih priznanj. Štiri, z zlatim priznanjem nagrajene regionalne inovacije, so se uvrstile v tekmovanje za najvišje nagrade na nacionalni ravni, ki bodo podeljene na Dnevu inovativnosti 10. septembra.

 

Na letošnjem razpisu je sodelovalo več kot 100 inovatorjev iz 13 podjetji s 16 inovacijami.

Štiri z zlatim priznanjem nagrajene regionalne inovacije so se uvrstile v tekmovanje za najvišje nagrade na nacionalni ravni, ki bodo podeljene na Dnevu inovativnosti 10. septembra. Te inovacije so:

 

·  Intuitivna električna samokolnica Karjola  (Blockhapp d.o.o., PE Levpa)

·  Drop&Weld – napredni strojni vid za zeleno transformacijo procesov varjenja v tovarnah prihodnosti (ŠKRLJ Kovinska oprema d.o.o. (Obrat Batuje); TASKING Labs d.o.o. elektronika in računalništvo; ALPINEON razvoj in raziskave, d.o.o.)

·  Instrument za kontinuirno celično lizo (Sartorius BIA Separations d.o.o.; IntBas d.o.o.)

· Tehnologija pogonskih motorjev s prisilnim obtekanjem hladilnega medija (MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o.)

 

Zbrane inovatorje so na Slavnostni podelitvi nagovorili Vesna Nahtigal, generalna direktorica GZS, Matej Stres, predsednik komisije za ocenjevanje prijav na razpis za najboljše inovacije severnoprimorske regije in direktor podjetja MAHLE Electric Drives Bovec d.o.o.o. ter Marko Tribušon, podžupan Mestne občine Nova Gorica. 

 

Na okrogli mizi z naslovom SPODBUJANJE INOVATIVNOSTI so gostje Tanja Mohorič, direktorica za inovacijsko kulturo in EU projekte v korporaciji HIDRIA, mag. Nina Dremelj, managing partner Vesna sklada, podpredsednica Sekcije Startup in Scaleup podjetij GZS in predsednica Poslovnih angelov, mag. Tanja Kožuh, direktorica Primorskega tehnološkega parka d.o.o. ter Primož Šušmelj, direktor komercialnega sektorja Primorske hranilnice Vipava d.d. razmišljali o pomenu inoviranja in razvoju, spodbujanju inovativnega razmišljanja, o trajnosti pri poslovanju podjetij - tako procesov kot produktov ter poudarili pomen inovacij za napredek družbe.

 

Posebno dimenzijo je dogodku dodala vključitev mladih talentov, bodočih podjetnikov, ki se preizkušajo v tekmovanju POPRI za najboljše podjetniške ideje mladih. Njihova predanost in sveže ideje nam rišejo sliko obetavne prihodnosti, polne inovativnosti in razvojne usmerjenosti. Letos so svojo podjetniško zgodbo Marker Filler predstavili dijaki Šolskega centra Nova Gorica, Gimnazije in zdravstvene šole, finalisti nacionalnega tekmovanja POPRI in prejemniki nagrade za trajnostni in zeleni vidik: »Študijski obisk podjetniške skupnosti Islandije«. Marker Filler je polnila postaja za markerje belih tabel, ki brez onesnaževanja narave omogoča ponovno napolnitev in uporabo markerjev.

 

Izbor najboljših inovacij na regijskem in nacionalnem nivoju predstavljata pomemben prispevek gospodarske zbornice k spodbujanju inovativnih potencialov in inovatorjev. Spodbudno je, da je bilo letos več prijav iz mikro in majhnih podjetji, kar kaže na to, da so aktivnosti promocije projekta ter pogovori s podjetji o njihovi inovacijski dejavnosti obrodili sadove. 

 

Iskrene čestitke vsem prejemnikom priznanj!

PREJEMNIKI PRIZNANJ ZA NAJBOLJŠE INOVACIJE SEVERNOPRIMORSKE REGIJE ZA LETO 2024 Z OPISI PREDSTAVITEV

Vabimo vas k ogledu kratke reportaže

Kratka reportaža_22. svečana podelitev inovacij Severnoprimorske regije 2024

SREBRNO PRIZNANJE

Kolektor Orodjarna d.o.o.

Standardni paletirni - depaletirni sistem(SPDS) skozi NX virtualni 

Inovacija predstavlja razvoj std. avtomatiziranega sistema za depaletiranje/paletiranje izdelkov na proizvodnih linijah(PL), z visoko avtonomijo delovanja in možnostjo integracije z robotiziranimi vozili ter avtomatskim odlaganjem in odvzemom materiala s PL.Predstavlja temelj za integracijo digitaliziranega pristopa k razvoju nove opreme znotraj avtomatizacije, saj omogoča popolno integracijo okolja NX Siemens z rezultatom digitalnih dvojčkov ter virtualnih zagonov.

Ekipa: David Bizjak, Ludvik Kumar, Jan Bevk, Zoran Borkovič, Matej Košir, Neca Kopač, Mitja Hvala, Nejc Klevišar, Igor Dacko, Miha Lazar

 

Gostol Gopan d.o.o.

Nova družina spiralnih mešalnikov tipa SMn

Inovacija se nanaša na novo družino spiralnih mešalnikov za zames testa, ki bazira na večletnih izkušnjah iz predhodnih družin mešalnikov, nadgrajenih z uporabo sodobnih smernic konstruiranja, najnovejših proizvodnih tehnologij ter možnostih, ki jih ponuja digitalizacija. Družina je zasnovana modularno ter v osnovi omogoča možnosti poenostavljenega vzdrževanja ali zamenjav posameznih modulov v prihodnosti. Istočasno smo s tem vzpostavili tudi neko platformo, na kateri bo lahko podjetje preko novih modulov ta produkt posodabljalo, prilagajalo oziroma ga nadgrajevalo.

Ekipa: mag. Matija Dominko

 

HIDIRA d.o.o.

Celica za avtomatsko dodelavo statorskih paketov 

Postaja za avtomatski odvzem lamel predstavlja inovativni sistem zagotavljanja najvišje stopnje kakovosti v visoko zahtevni proizvodnji statorskih paketov za elektropogone v avtomobilski industriji. Inovativna rešitev omogoča učinkovit avtomatiziran odvzem posamezne lamele iz statorskega paketa, kar zagotavlja visoko stopnjo kvalitete izdelave. Avtomatizacija opravila, ki se v industriji pogosto še vedno opravlja ročno Hidrii omogoča, da v primerjavi s konkurenco močno dvigne produktivnost ter zanesljivost proizvodnje.

Ekipa: Silvin Šavle, Gregor Kuštrin, Tomaž Boštjančič, Boštjan Domjan, Alfio Krivičič, Tadej Pujac, Kevin Petronja

 

HIDIRA d.o.o.

Napredna montažna linija za novo generacijo aksialnih ventilatorjev 

Avtomatizirana montažna linija HEC10 v Hidriino proizvodnjo visoko učinkovitih elektronsko komutiranih aksialnih ventilatorjev velikega premera HEC10 uvaja prebojni inovativni stroj, ki združuje povsem avtomatizirano manipulacijo izdelkov med postajami ter digitalno sledenje sestavnim delom ventilatorja, kar za delavca ustvarja ergonomsko prijetno delovno okolje.

Ekipa: Gregor Prezelj, Alessio Marchesich, Simon Markežič, Egon Hreščak, Damir Kerin, Boštjan Domjan, Matija Špeh, Tomaž Sabadin, Robert Primožič, Boštjan Gnezda, Jaka Petrič

 

Alpacem Cement, d. d.

Razvoj cementa CEM II/C-M

Razvoj nove vrste cementa CEM II/C-M je pomemben korak k zniževanju ogljičnega odtisa naše cementarne, regijskega gradbeništva in s tem sledenju podnebnim ciljem Evropske Unije. V cementu CEM II/C-M klinker nadomeščamo z mineralnimi dodatki. 32 % novega cementa predstavljajo stranski produkti drugih industrij, ki imajo sicer omejeno uporabno vrednost. S tem zmanjšamo njegov ogljični odtis za več kot tretjino v primerjavi s povprečnim cementom v EU in hkrati prispevamo k ciljem krožnega gospodarstva.

Ekipa: dr. Andrej Ipavec, Sašo Seljak, Ana Kristina Klančič, Tatjana Pešič, Rok Marinič Podbršček, Roman Tinta

 

Matija Matvoz s.p.

Popolna prenova myLPG.eu aplikacije 

Aplikacija myLPG.eu je s popolno prenovo razširila dostopnost in uporabnost informacij pri logistiki z utekočinjenim naftnim plinom (UNP oz. LPG), in s tem pripomogla, da je prehod med trdimi gorivi in zeleno prihodnostjo za odtenek bolj eko, saj LPG v primerjavi z nafto in bencinom precej manj onesnažuje okolje. Prav tako je posredno preko informacij mogoča  optimizacija poti in s tem posledično manj izpustov in bolj ekonomična vožnja.

Ekipa: Matija Matvoz

 

ITW Appliance Components d.o.o.

Dodatna varnostna funkcija zapore vrat pralnega stroja 

Predmet izuma je zagotoviti zaporo vrat za pralne stroje z dodatno varnostno funkcijo, ki zagotavlja, da pride bodisi do prekinitve električni tokokroga preko zapore vrat ali pa je onemogočeno zaklepanje zapore vrat pralnega stroja v primeru: 1. če se zlomi kljuka ali mehanizem zapore vrat zaradi prevelike sile na vrata pralnega stroja in se vrata odprejo med ciklom pranja, 2. če pride do nenamernega/namernega zapiranja mehanizma zapore vrat v zaprt položaj brez prisotnosti kljuke vrat pralnega stroja.

Ekipa: Bojan Bičič, Jože Lavrenčič

 

Arctur d.o.o.

IMA – Instructions Management Assistant SMn

IMA – Instructions Management Assistant je celovita spletna rešitev zasnovana specifično za razvojne ekipe v proizvodnih podjetij, ki poenostavlja proces izdelave, prevajanja, distribucije in arhiviranja tehničnih navodil. IMA omogoča: Povečanje produktivnosti ekipe z uvedbo avtomatizacije;  Občutno zmanjšanje stroškov prevajanja navodil; Varno in sledljivo distribucijo ter arhiviranje navodil.

Ekipa: Tomi Ilijaš, Tomaž Kalin, Metka Špacapan, Blaž Carli, Klemen Albreht, dr. Aleš Turel, Matija Dominko, Dejan Šuc

 

Tik d.o.o.

Avtomatizacija montaže priključka na kateter 

Postopek montaže priključkov na kateter je v preteklosti temeljil na ročnem principu. Postavitev nove avtomatske linije z inovativnimi tehničnimi in tehnološkimi rešitvami na področju montaže in kontrole kakovosti, predstavlja racionalizacijo dela, odpravlja vmesne zaloge, minimizira kontakt operaterja z izdelkom, vpeljuje sodobno 100% kontrolo kakovosti izdelka, delavcu pa prinaša prijazno delovno mesto. Inovacija ima tudi vrsto pozitivnih trajnostnih učinkov.

Ekipa: Aleksander Ivančič, Tomaž Černilogar, Albert Kurinčič, Luka Rejec

 

MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o.

EElektronsko krmilje za pogon električnih dvokolesnikov

Razvito je bilo elektronsko krmilje za pogon električnega trifaznega motorja, s katerim tvori električni pogonski sistem za vrsto manjših električnih vozil, kot so skuterji in motorna kolesa. Zasnova krmilja omogoča odlične termične lastnosti z majhnimi izgubami energije, visoko dinamiko motorja in tiho delovanje sistema. Majhne dimenzije ohišja in funkcionalna prilagodljivost omogoča vgradnjo krmilja v vozila različnih proizvajalcev. V krmilju so na voljo različni načini delovanja, vključno z regenerativnim zaviranjem, ki poveča doseg vozila.

Ekipa: Gregor Babič, Blaž Čimžar, Danijel Štolfa, Luka Verdev, Primož Sever, Matej Gombač, Saša Nedeljković, Žan Peršič, Tadej Fegic, Jernej Sorta, David Jereb, Denis Udovič, Matjaž Martelanc, Sandi Ferjančič, Jernej Škvarč, Tomaž Lavrenčič, Igor Budin

 

MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o.

Končna meritev delovanja električnega motorja za ventilator na proizvodnji liniji 

Inovacija opisuje proces razvoja in izdelave proizvodne postaje končne meritve električnega motorja, ki je glavni sestavni del hladilnega sistema za električna vozila. V ta namen je bila razvita celotna merilna naprava delovanja električnega motorja, ki sestoji iz programa za pogon motorja in obdelavo podatkov meritve, naprave za pogon motorja in naprave za simuliranje delovnega okolja motorja.

Ekipa: Klemen Brežan, Blaž Žvanut, Borut Ličen, Alan Lasič

ZLATO PRIZNANJE

Kooperativa Simon design z.o.o.

Mini solarna sušilnica

Mini solarna sušilnica je lesen pripomoček za sušenje zelišč in sadja, ki izkorišča sončno energijo za segrevanje zraka in poganjanje dveh ventilatorjev v notranjosti. Solarni panel proizvaja električno energijo. Grelni element pretvarja sončno energijo v toplotno, zaradi česar se zrak v sušilnici segreje. Nerjaveča jeklena mreža v predalih omogoča varno sušenje sadja in zelišč. Izdelek je plod lastnega razvoja.

Ekipa: Simon Eržen

ZLATO PRIZNANJE NACIONALNI NIVO

Blockhapp d.o.o., PE Levpa

Intuitivna električna samokolnica Karjola

Pametna električna samokolnica Karjola s pomočjo naprednega krmiljenja samodejno prilagodi dodano moč motorja zahtevam terena, samodejno zmanjša hitrost v ovinku ter zavira pri spustu. Uporaba je zato preprosta in udobna. Vozi se jo kot navadno samokolnico, brez pritiskanja gumbov ali ročic na ročajih. Je dobro uravnotežena zaradi nizke pozicije baterij. S pomočjo inovativnega nosilca jo je možno enostavno prevažati na avtomobilski kljuki. Prejet Evropski patent..

Ekipa: mag. Marko Makarovič

 

ŠKRLJ Kovinska oprema d.o.o. (Obrat Batuje); TASKING Labs d.o.o. elektronika in računalništvo; ALPINEON razvoj in raziskave, d.o.o.

Drop&Weld – napredni strojni vid za zeleno transformacijo procesov varjenja v tovarnah prihodnosti

Procesna inovacija Drop&Weld predstavlja inovativno rešitev za učinkovito inovativno avtomatizacijo ročnih procesov varjenja nestandardiziranih izdelkov z možnostjo hitre in učinkovite prilagoditve na nov varilni proces, za kar na trgu ni učinkovitih rešitev. Pri tem je bilo razvitih več novih prebojnih rešitev, ki predstavljajo pomemben napredek na področju stanja tehnike. Inovacija izkazuje številne ugodne vplive na okolje in omogoča zeleni prehod.

Ekipa: dr. Marko Likon, dr. Mario Žganec, Kristjan Pelicon, dr. Aleš Mihelič, dr. Stanislav Gruden, dr. Boštjan Vesnicer, dr. Žiga Golob, dr. Jaka Kravanja, Boštjan Rojko, Jernej Drnovšček, Eldin Bjelopoljak, Mitja Basle, Matic Bolčina, Damjan Štritof, Janez Jarc, Adis Suljić, mag. Marko Škrlj, dr. Jerneja Žganec Gros

 

Sartorius BIA Separations d.o.o.; IntBas d.o.o.

Instrument za kontinuirno celično lizo

Instrument za kontinuirno celično lizo sestavljata kontrolni stolp in inovativni lizni rekator za enkratno uporabo. Uspešnost kontinuirne celične lize je odvisna predvsem od natančnosti doziranja v lizni reaktor, ki pa je voden preko ultrasoničnih senzorjev in štirih peristaltičnih črpalk na samem stolpu. V prvi vrsti je instrument zasnovan za izolacijo plazmidne DNA, ki je ključna molekula moderne biotehnološke industrije. Zaradi uporabe instrumenta v farmacevtskih podjetjih je le-ta zasnovan in izdelan v skladu z zelo strogimi uporabniškimi zahtevami.

Ekipa: dr. Rok Sekirnik, dr. Urh Černigoj, dr. Matevž Korenč, mag. Matej Petrič

 

MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o.

Tehnologija pogonskih motorjev s prisilnim obtekanjem hladilnega medija

Tehnologija hlajenja MAHLE-jevih SCT pogonskih motorjev je bila leta 2023 nagrajena s Top Innovator Award 2023 Evropskega združenja avtomobilskih dobaviteljev (CLEPA). Nov koncept hlajenja zagotavlja izredno učinkovito izrabo aktivnih delov elektromotorja, zaradi česar lahko pogon trajno obratuje v celotnem področju vrtljajev z več kot 90% vršne moči. SCT tehnologija pogonskih motorjev je zaščitena z več družinami patentov, ki obsegajo tehnologije izdelave komponent, metode obratovanja in tehnične značilnosti celotnega pogonskega sklopa.

Ekipa: dr. Peter Sever, mag. Milind Paradkar, mag. Andreas Sarjaš, mag. Damir Skuhala, Alan Vičič, Damjan Kunilo

 

V sodelovanju z:


Fotogalerija

Fotogalerija

 

Arhivi